« Tillbaka

Tribologi & smörjteknik, del 1


Kursbeskrivning

Rätt smörjning innebär att alla som smörjer måste ha kunskap om:

 • olika slitagetyper och smörjtillstånd.
 • olika smörjmedelsegenskaper.
 • hur man bestämmer smörjintervall och
 • rätt smörjmedelsmängd.

Utvecklingen inom industrin går mot allt mer komplexa och effektiva maskiner, som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att en stor mängd fel har sin orsak i bristande eller felaktig smörjning.

Att smörja för lite, för mycket eller med ett felaktigt smörjmedel kan få stora konsekvenser. Alla som arbetar med smörjning, operatören som utför den dagliga smörjningen, mekanikern eller elektrikern som smörjer vid reparationer eller renoveringar, smörjaren samt produktions- och underhållsteknikern måste ha kunskap om detta.

Kursinnehåll

Smörjteknikerns roll i det förebyggande underhållet

 • Problemområden och möjligheter till förbättringar

Vilka krav bör vi ställa på maskin- och oljeleverantörer?

Oljehistorik och smörjmedelsframställning

 • Från råolja till färdigt smörjmedel

Tribologi

 • Slitagetyper
 • Friktion
 • De grundläggande maskinelementen
 • Smörjtillstånd
 • Lambdavärde

Oljor

 • Tillverkning av oljor
 • Syntet- alternativt mineraloljor
 • Additiv
 • Viskositet
 • ISO VG, SAE
 • Vi väljer rätt viskositet till rullningslager

Fett

 • Tillverkning av fett
 • NLGI-tal
 • Förtjockningsmedel
 • Blandbarhet för olika fetter
 • Rätt fettmängd
 • Rätt intervall

Livsmedelsgodkända smörjmedel

 • H-1, FDA, NSF, USDA, HACCP
 • Bakterier och smörjmedel

Rejäla energivinster med rätt smörjmedelsval

Systematisering av ett pilotföretags smörjrutiner (grupparbete)

 • Vi upprättar ett papperssmörjschema för en exempelanläggning

Föroreningar

 • Hur uppstår föroreningar?
 • Vilka typer av föroreningar finns det?

Rening av olja

 • Genomgång av alla reningsmetoder
 • För- och nackdel med olika metoder
 • Absolut och nominell avskiljningsgrad
 • ISO
 • NAS

Oljeanalyser

 • Varför bör man analysera oljan?
 • Egna oljeanalyser på hemmaplan
 • Oljeanalyser med enklare utrustning
 • Labanalyser

Kursmål

Deltagarna skall efter kursen:

 • förstå betydelsen av korrekt smörjning.
 • känna till de skadetyper som uppstår vid bristande/felaktig smörjning.
 • kunna lägga upp ett enkelt smörjsystem.
 • kunna genomföra korrekt smörjning.
 • känna till och kunna hantera hälsoriskerna.

Målgrupp

Smörjare, mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhållsansvariga.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
17 - 19 oktober
Göteborg
16 platser kvar