« Tillbaka

Tribologi & smörjteknik, del 2


Kursbeskrivning

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur. 

Med rätt smörjning uppnås stora vinster:

 • minskat slitage och mindre antal fel/ haverier
 • minskad värmeutveckling och energiförbrukning
 • mindre miljöpåverkan Rätt smörjning betyder att för varje smörjställe fastställs:
 • komponentens slitagetyp
 • varvtal eller hastighet
 • belastningen
 • drifttemperaturen
 • drifttiden

Med ledning av dessa parametrar bestäms vilket smörjmedel som skall användas, hur mycket man bör smörja och med vilka intervaller.

Kursinnehåll

Kort repetition från del 1

”Tekniska data” vi ser i smörjmedelsbroschyrerna

Hur mäts:

 • Filmstyrka
 • Skumning
 • Vidhäftning
 • Inträngningsförmåga
 • Vattenbeständighet
 • Traktionstal
 • Oxidation
 • Mekanisk stabilitet
 • Separation
 • m m

Motoroljor

 • SAE-systemet
 • Klassificeringar för diesel- och bensinmotorer (API, ACEA)
 • Framtidens motoroljor – hur ser dessa ut?
 • Syntet eller mineral?

Smörjproblem och smörjmedelsegenskaper

 • Maskinelement och smörjmedel i samverkan
 • Hjälpmedel för dimensionering
 • Att bestämma smörjmedelsmängd och kvalitet
 • Mineral/syntet
 • Hydrauloljor/klassning
 • Miljöanpassade smörjmedel
 • Fasta smörjmedel
 • Grupparbeten
 • Vi kör testriggar för glidlager, rullning- slager och kugghjul

Smörjning av rullningslager

 • Varför behöver rullningslagren smörjas?
 • Verkningssätt, konstruktion och smörjfilmsuppbyggnad
 • Lagertypernas konstruktion och behov av smörjning
 • Fettsmörjning
 • Oljesmörjning
 • Smörjningens inverkan på lagerlivslängden
 • Lager för mycket höga temperaturer

Kursmål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • bestämma smörjmedels mängd och -typ.
 • bestämma smörjintervaller.
 • göra en klassificering av hydraulsystem.
 • göra orsaks-/skadeanalyser.
 • göra livslängdsbedömningar

Målgrupp

Smörjare, mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhållsansvariga.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen