fbpx

« Tillbaka

Underhåll av pumpar och ventiler


Kursbeskrivning

Pumpar, ventiler och värmeväxlare är vanligt förekommande komponenter i de flesta industriella verksamheter. Underhåll av dessa utgör ofta en stor del av den totala underhållsverksamheten. Investeringar i bättre kunskap om dessa komponenter ger därför en snabb återbetalning i form av effektivare underhåll och högre driftsäkerhet. I denna kurs behandlas underhållet av komponenterna ur många synvinklar:

 • Drift och skötsel
 • Justeringar
 • Förebyggande underhåll
 • Översyn och reparationer
 • Ekonomiska aspekter
Kursinnehåll
 • Allmän underhållsfilosofi
 • Underhållets allmänna principer
 • Behandling av mekaniska axeltätningar
 • Allmän tätningsteknik
 • Genomgång av olika former av packningar
 • Teori om värmeväxlare
 • Tillståndskontroll av värmeväxlare
 • Livstidskostnadstänkande för värmeväxlare
 • Att iaktta vid avställning av värmeväxlare
 • Underhåll av tub- och plattvärmeväxlare
 • Genomgång av olika ventiltypers uppbyggnad, funktion, terminologi och symboler
 • Genomgång av olika ventiltypers underhåll
 • Synpunkter på underhållsmässighet och driftsäkerhet
 • Livstidskostnadstänkande vid val av ventiler
 • Tillståndskontroll av ventiler
 • Säkerhetsaspekter vid ventilarbeten, låsning och förregling av ventiler
 • Felavhjälpning. Allmänna råd då fel uppstått på ventiler
 • Grundprinciper för pumpning
 • De vanligaste pumpkonstruktionerna
 • Översynsteknik
 • Den viktiga demonteringsfasen
 • Feldiagnostik
 • Spel och toleranser
 • Viktiga kontrollpunkter
 • Att iaktta vid monteringsfasen
 • Behandling av rullningslager
 • Uppriktningens ekonomiska värde
 • Uppriktningsteknikens grunder
 • Toleranskraven
 • Uppriktningsteknikens tio bud
 • Mjukfotskontroll – Justering
 • Beräkning och korrigering av termisk rörelse
 • Uppriktningsmetoder – Hjälpmedel
 • Tillståndskontroll av pumpar – metoder – system – parametrar – trenddiagram
 • Vibrationskontroll
 • Mätintervallernas betydelse
 • Reparationsmetoder, keramkompositer

Kursmål

Deltagarna skall efter genomgången kurs bättre kunna leda och utföra förekommande arbeten.

Målgrupp

Mekaniker och underhållsledare. De som i sitt dagliga arbete ansvarar för eller arbetar med underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 10 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen