fbpx

« Tillbaka

Underhållsförråd 1


Kursbeskrivning

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. För att få ett fungerande förråd som är lättarbetat måste man känna till de viktigaste grunderna i förrådshållningen. För att uppnå en bra förrådshållning måste förrådspersonalen:

 • känna till hur underhållet och andra förbrukare arbetar
 • veta vilka krav på service som ställs
 • känna till krav på förvaring och hantering
 • ha komponentkännedom
 • veta hur man organiserar det dagliga arbetet i ett förråd, så att artiklarna är lätt åtkomliga

Förrådspersonalens arbetsuppgifter är inte enbart att ge service mot kunder inom företaget, de skall även ha förståelse för och kunskap om de artiklar som lagerhålls. Förrådets ekonomiska betydelse har aktualiserats, inte bara ur kapitalbindningssynpunkt utan även ur ”materialförstörelsesynpunkt”. Förvarar och hanterar vi våra artiklar på rätt sätt, så att de är som nya då de skall tas i bruk i anläggningen? Kraven på kvalitet vid förrådshållningen ökar, inte minst när det gäller el- och elektronikkomponenter.

Ladda gärna ner kursbladet!

Kursinnehåll
 • Förrådets plats i företaget
 • Förrådsfilosofi
 • Förrådets effektivitet
 • Förrådslokal och hjälpmedel
 • Datorsystem
 • Systematik i förrådsarbetet
 • Inköp
 • Korrekt förrådshållning
 • Materialkunskap
 • Mekaniska komponenter
 • El- och elektronikkomponenter
 • Skydd och säkerhet

Kursmål

Deltagarna ska lära sig:

 • förrådsfunktionens roll
 • faktorer man tar hänsyn vid inredning av ett förråd
 • målsättning, processer och strategier
 • hur man benämner, numrerar, märker och placerar olika artiklar
 • inköpsrutiner, beställningspunkter, avtal och kvantitet
 • förstå betydelsen av rätt förrådshantering
 • veta hur man förebygger felaktig förvaring/hantering
 • kunna ge förslag på för artiklarna rätt förrådshållning
 • ha allmän teknisk kunskap om olika komponenter
 • förstå och förebygga hälsorisker

Målgrupp

All personal som arbetar i/med förrådsverksamhet.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 900 SEK exkl. moms
09 oktober10 oktober11 oktober
Solna
12 platser kvar
13 maj 202014 maj 202015 maj 2020
Solna
16 platser kvar
14 oktober 202015 oktober 202016 oktober 2020
Solna
16 platser kvar