« Tillbaka

Underhållsförråd 2


Kursbeskrivning

Minskade kapitalkostnader för förrådshållningen är ett vanligt krav från företagsledningen. Förrådsansvariga och reservdelsberedare måste känna till hur underhållsförrådet bidrar till att upprätthålla utrustningens driftsäkerhet till lägsta kostnad. 

För att kunna bedriva förrådsverksamheten på ett effektivt sätt krävs kunskaper i:

 • Driftsäkerhet
 • Ekonomi
 • Optimering av förrådshållningen
 • Beräkning av reservdelsbehov
 • Analysmetoder
 • Inköp/inköpsjuridik
Kursinnehåll

Företagens MA- och logistikverksamhet

 • Kapitalkostnader – Lönsamhet
 • Logistik – MA-kostnader Förrådet – en del i underhållsstrategin

Förrådets påverkan på underhållets produktivitet

Förrådets ekonomi och produktivitet

 • Produktivitet och ekonomi i förrådssammanhang
 • Totalekonomins påverkan av rätt förrådsstyrning

Definitioner och förrådstermer

 • Förklaringar av termer och begrepp

Identifiering av artiklar

 • Olika sätt att identifiera olika artiklar
 • Strategiska reservdelar – Hyllvärmare
 • Principer för artikelnumrering
 • Koppling till utrustningen i anläggningen – Standardisering
 • Användning av streckkoder

Förrådets effektivitet

 • Kostnader för underhållsförråd
 • Beräkning av förrådshållningskostnader
 • Servicegrad i förrådet

Analysmetoder

 • Beskrivning av olika analysmetoder såsom ABC-analys samt förbrukningsberäkning
 • Beräkning av säkerhetslager och AMA-faktorn

Inköp och beställning

 • Livstidskostnad
 • Leverantörs- och anbudsbedömning
 • Olika beställningssystem
 • Beräkning av ekonomisk orderkvantitet
 • Inköpsrutiner

Inköp – juridik

 • Nya köplagen – Avtal – Risk – Leverans –
 • Dröjsmål – Reklamation – Fel och brist

Organisation av förrådet

 • Centrala – Decentrala förråd
 • Var ska förrådet placeras?
 • Storlek – Personalbehov
 • Vad minskar resp. ökar förrådets värde?

Datorstöd

 • Beskrivning av en övergripande struktur för datoriserat förrådsstyrningssystem – Integration av systemet till underhåll & inköp

Kursmål

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper om förrådshållningens betydelse för företagets driftsäkerhet och ekonomi. Kursen ger kunskaper om hur man optimerar förrådshållningen samt hur inköpen fungerar.

Målgrupp

Personal inom underhållsförrådsverksamheten som är ansvariga för förrådets hantering, styrning och ekonomi. Kursen lämpar sig också för underhållspersonal som arbetar med reservdelsberedning.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 13 600 SEK exkl. moms
14 - 16 november
Södertälje
Inga platser kvar
Intresseanmälan Fullbokad