« Tillbaka

Utbildning till specialist som underhållstekniker - möjlighet till EFNMS certifiering


Kursbeskrivning

Utbildning till specialist som underhållstekniker har utvecklats tillsammans med Svenskt Underhåll för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 länder inom Europa. Kursens syfte är att skapa bättre förutsättningar för nyckelpersoner inom produktion och underhåll att utifrån sitt perspektiv bidra till utvecklingen av underhållsarbetet.

Kursdeltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Därigenom skapas nya möjligheter för deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underhållsstrategier.

Kursinnehåll

Block 1

Det första kursavsnittet avhandlar de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet. En viktig och central del av kursavsnittet är målen och den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten. Begrepp som livstidskostnad, tillförlitlighet och driftsäkerhet förklaras och diskuteras. Vi fördjupar oss i avhjälpande och förebyggande underhåll, informationssystem för underhåll och hur ett sytematiskt underhållsarbete byggs.

Block 2

I det här avsnittet fokuserar vi på underhållsteknik, elteknik, elsäkerhet och automation. Vi avhandar såväl funktion som teknik- och komponentkännedom.  I blocket går vi även igenom vad riskbaserat underhåll (RCM) innebär samt materiallära och oförstörande provning.

Block 3 

Det här avsnittet fortsätter med underhållstekniska frågor runt tribologi och smörjning, kul- och rullager samt pneumatik. I den här delen går vi också igenom underhållsavtal, terminologi samt reservdels- och förrådshantering.

Block 4 

Kursens sista del avhandlar logisk felsökning, beredning och planering i underhållsarbetet samt Lean/TPM (Total Productive Maintenance). Vi fördjupar oss även i hur man bedriver förbättringsarbete.

EFNMS-certifiering: European Maintenance Technician Specialist

Kursen är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen. 

Målgrupp

Ledning och personal inom produktion och underhåll.

Tid

08:00 - 18:00

Pris

Deltagaravgift 39 500 SEK exkl. moms
12 dagar mellan 26 sep - 07 dec
Schema
ons 26 09:00-18:00 - fre 28 sep 08:00-15:00
ons 24 09:00-18:00 - fre 26 okt 08:00-15:00
ons 14 09:00-18:00 - fre 16 nov 08:00-15:00
ons 05 09:00-18:00 - fre 07 dec 08:00-15:00
Stäng
Södertälje
5 platser kvar