fbpx

« Tillbaka

Utbildning till specialist som underhållstekniker


Kursbeskrivning

Utbildningen har utvecklats tillsammans med Svenskt Underhåll för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 länder inom Europa.

Kursdeltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Därigenom skapas nya möjligheter för deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underhållsstrategier.

Kursinnehåll

Block 1, Grunderna inom underhåll

Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på.  Under dag går vi grundligt igenom de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet. Den avslutande dagen avhandlar vi materiallära, oförstörande provning och tekniker som används vid avhjälpande underhåll, som till exempel reparationsteknik.

Block 2, Underhåll av mekaniska enheter

Utbildningens andra block börjar med att vi gör en ordentlig fördjupning runt förebyggande underhåll. Vi går vidare igenom vikten av att hålla rent, ger grunderna inom tribologi och smörjteknik samt genomför en praktisk övning i tillståndsbaserat underhåll.

Dag två är avsatt för att ge grunderna runt pneumatik/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block ägnar vi åt planeringsfunktionen och arbetssättet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en översikt kring de informationssystem som finns runt underhåll

Block 3, El och automation

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation.  

Block 4, Underhållsteknik

I sista delen av utbildningen får du lära dig om reservdels- och förrådshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten och du får lära dig om grundläggande underhållsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block fördjupar vi oss också inom felsökning och förbättringsteknik samt går igenom risker och riskhantering. Till sist får du också lära dig om systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

EFNMS-certifiering: European Maintenance Technician Specialist

Kursen är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen. 

Kursmål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren utifrån sin yrkesroll:

* Förstå uppgiften som underhållsverksamhet har, förstå vad som krävs för att verkställa och utveckla den samt veta på vilket sätt man gör detta.
* Ha en fördjupad kunskap om de olika områden som ingår inom underhållsarbetet.
* Ha en bredare teknisk kunskap och veta hur man använder den i driftsäkerhetsarbetet
* Kunna grunderna samt veta:

- Hur man utvecklar och implementerar underhållsstrategier
- Planeringsfunktionen syfte
- Vikten av god förrådshållning
- Vilket beslutsunderlag som ska finnas och framställas
- Hur man ska jobba med problemlösning och ständiga förbättringar
- Hur stödsystemen som finns runt underhåll ska användas

En fullständig lista över kraven för att certifiera sig till underhållstekniker kan du hämta här Svenskt underhåll, certifierad underhållstekniker

Målgrupp

Utbildningen riktas till dig som redan jobbar med drift och/eller underhåll, samt till dig som kommer att arbeta som tekniker inom drift och underhåll

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande erfarenheter från att ha jobbat med drift och/eller tekniska frågor, inom industrin, teknisk service eller teknisk förvaltning.

Tid

08:00 - 18:00

Pris

Deltagaravgift 45 700 SEK exkl. moms
12 dagar mellan 11 sep - 06 dec
Schema
ons 11 sep 09:00-18:00
tor 12 sep 08:00-18:00
fre 13 sep 08:00-15:00
ons 02 okt 09:00-18:00
tor 03 okt 08:00-18:00
fre 04 okt 08:00-15:00
ons 06 nov 09:00-18:00
tor 07 nov 08:00-18:00
fre 08 nov 08:00-15:00
ons 04 dec 09:00-18:00
tor 05 dec 08:00-18:00
fre 06 dec 08:00-15:00
Stäng
Solna
Inga platser kvar
Intresseanmälan Fullbokad
12 dagar mellan 05 feb - 08 maj 2020
Schema
ons 05 feb 2020 09:00-17:00
tor 06 feb 2020 08:00-17:00
fre 07 feb 2020 08:00-15:00
ons 18 mar 2020 09:00-17:00
tor 19 mar 2020 08:00-17:00
fre 20 mar 2020 08:00-15:00
ons 01 apr 2020 09:00-17:00
tor 02 apr 2020 08:00-17:00
fre 03 apr 2020 08:00-15:00
ons 06 maj 2020 09:00-17:00
tor 07 maj 2020 08:00-17:00
fre 08 maj 2020 08:00-15:00
Stäng
Solna
20 platser kvar
12 dagar mellan 23 sep - 11 dec 2020
Schema
ons 23 sep 2020 09:00-17:00
tor 24 sep 2020 08:00-17:00
fre 25 sep 2020 08:00-15:00
ons 14 okt 2020 09:00-17:00
tor 15 okt 2020 08:00-17:00
fre 16 okt 2020 08:00-15:00
ons 11 nov 2020 09:00-17:00
tor 12 nov 2020 08:00-17:00
fre 13 nov 2020 08:00-15:00
ons 09 dec 2020 09:00-17:00
tor 10 dec 2020 08:00-17:00
fre 11 dec 2020 08:00-15:00
Stäng
Solna
20 platser kvar