Vatten- och avloppsverksamheter är centrala för att ett samhälle ska fungera. Rent dricksvatten ses som en självklarhet, samtidigt står VA-branschen likt flera andra infrastrukturgrenar inför stora underhållsutmaningar. Många anläggningar byggdes under efterkrigstiden och underhållsskulderna på ledningar och anläggningar är svåröverskådliga.

VA-branschen har länge legat efter exempelvis process- och tillverkningsindustrin när det gäller underhåll. Det beror sannolikt på flera saker, men påverkande faktorer är bland annat att det inte funnits samma lönsamhetskrav som inom den privata sektorn. Inom VA-branschen så har det även funnits en uppfattning om att VA-verksamheter skiljer sig så pass mycket från industriföretag, att det inte går att implementera samma typer av nyckeltal och styrstrategier som inom industrin.

Men nu börjar synsättet ändras och ambitionerna för en allt mer strategisk och systematisk anläggningsförvaltning växer sig starkare inom VA-branschen. Därför valde vi att besöka ett av bolagen som har genomgått ett utvecklingsprojekt som syftar till en mer strukturerad och transparent arbetsorderhantering: MittSverige Vatten & Avfall i Sundsvall.

Från vänster: Jimmy Hansson – MittSverige Vatten & Avfall, tillsammans med Mikael Thorberg – Idhammar Produktion AB, utanför reningsverket ”Tivoliverket” i Sundsvall.

MittSverige Vatten & Avfall ägs av tre kommuner: Sundsvall, Timrå och Nordanstig. I kommunerna bor totalt över 120 000 invånare, de har mer än 500 anläggningar, 300 mil ledning och det geografiska området som MittSverige Vatten & Avfall verkar inom sträcker sig över 20 mil från norr till söder. Vi träffade Jimmy Hansson och Veronica Söderberg för att prata om MittSverige Vatten & Avfalls utvecklingsresa och utmaningarna som de nu står inför. Jimmy Hansson berättar:

”Vi har länge haft ambitioner om att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete, men vi har inte kunnat följa upp jobben som gjorts. Vi har helt enkelt saknat statistik.”

Lösningen blev att implementera en gemensam arbetsorderhantering som inte bara innefattar driftorganisationen utan även kundservice. Många felanmälningar kommer nämligen från privatpersoner till kundservice. Veronica Söderberg:

”Arbetsordern är central för ett systematiskt, strukturerat och spårbart underhåll. Hos oss kan arbetsordern både skapas av driftorganisationen men även av kundservice när kunder ringer in och upplever ett problem. I det fallet är det kundservice som tar emot informationen och gör en felanmälan. Planeraren tar därefter emot den och beslutar om vem som ska göra vad och när. Utföraren genomför underhållsaktiviteten och vid avrapportering så ställer systemet ett antal tvingande ja- och nej-frågor, exempelvis: Har någonting bytts och behöver anläggningsregistret uppdateras? Om svaret är ja skapas en arbetsorder. Planeraren tar emot arbetsordern och granskar för att antingen godkänna eller avslå. Avslås ordern går den tillbaka till utföraren som får komplettera. Oftast beror avslaget på ofullständig rapport gällande åtgärderna som gjorts, men hur fallet än är så skall arbetsordern följas upp.”

Projektet för ny arbetsorderhantering inleddes 2015 och i mars 2018 driftsattes systemet och lagom till sommaren kunde en lyckad implementering firas med tårta. Jimmy Hansson:

”I projektet så utbildades över 100 personer i hur systemet ska användas. Informationen i systemet måste vara av hög kvalitet och användas som den ska, annars är den värdelös. Det ställer stora krav på användarna så vi försöker ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Det är informationen i avrapporteringen som ska gå att följa upp, så även planerarna får ett stort ansvar i att se att den blir tillräckligt bra.

Projektet har bidragit med flera positiva effekter. Vissa väntade, andra oväntade. Jimmy Hansson:

”Att vi nu skriver arbetsordrar till varandra istället för att ringa höjer kvaliteten på informationen i systemet, vilket möjliggör uppföljning, spårbarhet och ett systematiskt förbättringsarbete. Det skapar även bättre möjligheter till att följa upp entreprenörer och fakturor. Vi har börjat samarbeta mer, vilket är jätteroligt.”

Den höjda datakvaliteten skapar även bättre förutsättningar till att sätta mål som främjar förbättring. Jimmy Hansson:

”Servicemålen som vi mäter är säkerhetsrisk, vattenkvalitet, leverans och extratjänster. Vi mäter mottagentid, påbörjad tid och lösningstid. Det gör det lättare för oss att mäta vår prestation och vara mer transparenta mot både kunder och intressenter men även internt.”

MittSverige Vatten & Avfall är numera en organisation som är van vid förändring. Med framstegen i ryggen är ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten framåt. Veronica Söderberg:

”Vår anläggningsinformation är inte än vad den borde vara, nu har vi påbörjat ett digitaliseringsprojekt för ha bättre koll på vår information om våra anläggningar.”

En annan utmaning som MittSverige Vatten & Avfall står inför är att utveckla sitt underhåll. Veronica Söderberg:

”Vi har gjort en ordentlig resa de senaste åren och nu är det dags för nya utmaningar. Digital anläggningsinformation och vårt underhåll är två delar som vi kommer fokusera på framöver.”

Hur det här arbetet ska gå till är även det viktigt. Veronica igen:

”Nu ska vi inte sitta på egen kammare och hitta på en massa nytt, utan det finns standarder, det finns en satt nomenklatur och det finns andra i vår bransch som kommit längre än oss. Nu gäller det bara att utifrån våra förutsättningar fortsätta utveckla verksamheten med hjälp av det som finns att ta del av.”

Vi hoppas att MittSverige Vatten & Avfall kan dra nytta av framdriften som nu finns i organisationen och stegen som tagits i den här förändringsresan. Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten, anläggningsförvaltning och tillhörande digitaliseringsarbete. Lycka till!

Strategisk underhållsstyrning inom VA

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!