Föreläsare utbildningsnyhet

Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling – föreläsare

För dig som tidigare gått Att leda och utveckla underhållet har vi tagit fram en vidareutbildning – Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling. Utbildningen syftar till att öka Underhållsledningens förmåga att formulera och argumentera för ekonomiskt hållbar underhållsutveckling. Under utbildningen arbetar vi med metoder och strategier för hur man skall lägga fram underhållsutveckling som ett businesscase. Att kunna argumentera för, och få högsta ledningens förståelse och medhåll för, att genomföra utvecklingsprogram för driftsäkerhet och underhåll. Vår förhoppning är att utbildningen kommer genomföras på Hackholmssunds kursgård i höst.

Vi samlar Sveriges anläggnings- och underhållschefer för 5 dagars utbildning. Med välrenommerade gästföreläsare lär vi oss bland annat:

  • Att bygga ett businesscase – formulera faktorer som påverkar ett businesscase både ekonomiskt och tekniskt.
  • Argumentation och retorik – hitta övertygande sätt att förmedla ditt businesscase och få rimligt gehör för det.
  • Ekonomin i ett businesscase – hantera investeringar och bygg en hållbar Underhållsredovisning.
  • Marknadsföringstekniker – att skapa ett internt varumärke och Guerilla marketing.

Eric Ångqvist

Book Lake Management Consluting AB/ Idhammar

Eric har över tre decenniers erfarenhet i ledande ställning från tillverkande industri och har gjort sig känd för att kunna landa olika business case och få ihop produktion och underhåll till ett vinnande lag. Han vet en hel del av hur en underhållschef kan greppa rodret och få in underhåll högre på dagsordningen.

Eric Ångqvist

Torbjörn Andersson

Retorikutbildning.se

Torbjörn utbildar specialister och personer i ledande positioner, med inriktning presentationsteknik, argumentationsteknik och mötesteknik. Under de drygt 20 år han arbetat som utbildare, har han fått insikt i de flesta branscher och hur man kan nå fram till sina lyssnare i olika situationer. I den här utbildningen kommer fokus ligga på att argumentera framgångsrikt för de förslag, åtgärder och idéer man vill förankra i sin organisation. Torbjörn är VD och grundare av retorikutbildning.se.

Anders Källström

Sustainability circle

Anders är civilekonom och har haft ett ben i näringslivet (SKF, Västsvenska handelskammaren, Rederi AB Transatlantic och tankesmedjan Sustainability Circle) och det andra i akademin (Handelshögskolan i Göteborg, IT-universitetet, Högskolan i Skövde) i mer än 35 år. Merparten av hans tid har ägnats åt digitalisering. Anders doktorerade 1993 på en avhandling om beslutsstödssystem.

Anders Källström

Henrik Borup

Idhammar

Henrik har lång erfarenhet från ledande befattningar inom automotive och tillverkande industri, både inom underhåll och projektorganisationer. Han har ett starkt ledarskapsfokus inom framförallt teknikorienterade organisationer och är van att arbeta med förändringsledning och processeffektivitet.

Henrik Borup

Per Möller

Idhammar

Per är en av Idhammars många seniorkonsulter. Med en bakgrund som ingenjör inom IT, Underhållsingenjör och Underhållschef har Per varit VD och konsult hos Idhammar under 25 år. Per arbetar med utveckling, underhållsstrategier och utbildning.

Per Möller