Asset Management Konsult

Analys och utvärdering av nuvarande och framtida Asset Management-behov.

Många organisationer har stora anläggningsvärden. Ofta är värdet på företagets anläggningstillgångar mer än 50% av företagets totala värde och över 90% av kassaflödet kan vara beroende av anläggningstillgångarna. Hur anläggningstillgångarna förvaltas har därför stor betydelse för organisationens fram. Med en Asset Management konsult från oss utformar vi ett Asset Management-system och utvärderar hur anläggningstillgångarna förvaltas idag, analyserar tillgångsrelaterade risker och hur de bäst kan hanteras.

Framtagning och utformning av Asset Management-system.

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar en stor mängd processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Framtagningen av ett Asset Management-system innebär att utifrån organisationens verksamhets-/affärsplan och utforma Asset Management-policyer, strategier och handlingsplaner för att maximera anläggningstillgångarnas positiva påverkan på verksamhetens strävan mot visionen. Därmed säkerställs att anläggningstillgångarna och tillhörande underhålls- och driftorganisationer arbetar mot samma mål.

Implementering av Asset Management-systemet.

En strategi är aldrig bättre än resultatet från dess implementering. För att lyckas med implementering av Asset Management-systemet och därmed skörda frukterna från ett genomarbetat och genomtänkt Asset Management-system, så måste det finnas en implementeringsplan. Vi stöttar er genom implementeringens alla steg; från påbörjad implementering till övervakning och förtsatta förbättringar.

Implementering av Asset Management-systemet.

Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management. En ISO 55000-certifiering innebär en trovärding kvalitetsstämpel på verksamhetens Asset Management-system. Det innebär därför en trygghet för organisationens intressenter. ISO 55000-certifieringen intygar för anställda, ägare, samhälle och andra aktörer i värdenätverket att den certifierade verksamheten har en genomarbetad Asset Management-strategi och därmed minskar riskerna om anläggningstunga verksamheter möter. ISO 55000 förser dessutom verksamheten med ett ramverk att utgå från i sitt Asset Management-arbete.  

Kontakta oss för mer information om Asset Management

”Genom ett framgångsrikt Asset Management-arbete får man ett övergripande sammanhang i verksamheten och en tydlig plan för vad företaget ska göra för att uppnå sina mål.”

Annie Björk, Seniorkonsult inom verksamhetsutveckling och Asset Management

Våra andra tjänster

Utbildning

Kvalificerade kurser inom Underhåll och Asset Management.

Läs mer

Företagsanpassade utbildningar

Varje år genomförs ett stort antal företagsanpassade utbildningar för att utveckla våra kunder på plats.

Läs mer

Förändringsledning

Vi tillhandahåller ramverk och ledarskap för säkerställa att ni uppnår eftersträvat resultat.

Läs mer

Resursförstärkning

Erfarenhet och kompetens när behövs som mest; vi är vana interrimchefer.

Läs mer