Skip to content
Menu
Menu

Asset Management

Många organisationer har stora anläggningsvärden. Ofta överstiger värdet på företagets anläggningstillgångar 50% av företagets totala värde och över 90% av kassaflödet kan vara beroende av anläggningstillgångarna. Hur anläggningstillgångarna förvaltas har därför stor betydelse för organisationen. Vi verkar för att utveckla verksamheter inom industri och infrastruktur till att bli bättre tillgångsförvaltare och därmed skapa mer värde och minska riskerna.
Kvinna visar den konceptuella modellen

Mognadsbedömning och gap-analys

 

Ett första steg i ett utvecklingsarbete inom Asset Management är att genomföra en mognadsbedömning. Vid en mognadsbedömning analyseras verksamheten mot ISO 55001 (Ledningssystem för tillgångsförvaltning) i en skala från 0-3. Utifrån den fastställda mognaden tas ett önskat läge fram och handlingsplan för utvecklingsarbetet. 

Metoden för mognadsbedömning är standardiserad, vilket möjliggör kontinuerliga analyser och därmed uppföljning av utvecklingsarbetet. 

Utveckling och implementering av ledningssystem för tillgångsförvaltning

 

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar en stor mängd processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Utveckling och implementering av ett Asset Management innebär att utifrån organisationens verksamhets-/affärsplan utforma och implementera policy, strategi, planer och processer för att maximera anläggningstillgångarnas positiva påverkan på verksamhetens synkroniserade samverkan mot verksamhetens övergripande mål.

Implementering av Asset Management


Ett ledningssystem är aldrig bättre än resultatet från dess implementering. För att lyckas med implementering av Asset Management och därmed skörda frukterna från ett genomarbetat och genomtänkt Asset Management-system, så måste det finnas en implementeringsplan och tillhörande förändringsledningsresurser. Vi stöttar er genom implementeringens alla steg; från påbörjad implementering till övervakning och fortsatta förbättringar.

ISO 55000 – standard för tillgångsförvaltning

 

Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management. En ISO 55000-certifiering innebär en trovärdig kvalitetsstämpel på verksamhetens Asset Management-system. Det innebär därför en trygghet för organisationens ägare och intressenter. ISO 55000-certifieringen intygar för anställda, ägare, samhälle och andra aktörer i värdenätverket att den certifierade verksamheten har en genomarbetad Asset Management-strategi och därmed minskar riskerna som anläggningstunga verksamheter har.

”Genom ett framgångsrikt Asset Management-arbete får man ett övergripande sammanhang i verksamheten och en tydlig plan för vad företaget ska göra för att uppnå sina mål.”

Kontakta oss för mer information
om Asset Management

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB