Skip to content
Menu
Menu

Om oss

Idhammar är ett ledande utvecklingsföretag inom Underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att ta våra kunder närmare en effektiv, störningsfri och hållbar verksamhet genom utbildning och konsulttjänster.

Vi lever i en tid där vi har el i våra hem, läkemedel som håller oss friska och rent vatten i kranen så att vi kan släcka törsten när sommarvärmen är som mest påtaglig. För att den här verkligheten ska vara möjlig krävs anläggningar där el genereras, medicin produceras och vatten renas. Hur väl nyttan levereras beror till stor del på hur verksamheterna drivs och anläggningarna förvaltas.

På Idhammar arbetar vi för att möjliggöra våra kunders strävan mot en effektiv, störningsfri och hållbar verksamhet. Det gör vi genom utbildningar och konsulttjänster inom underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar alltid till att få samtliga aktiviteter kopplade till anläggningarna att optimalt tjäna verksamhetens övergripande uppdrag, oavsett om det är att förse människor med el, vatten eller läkemedel.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB