Skip to content
Menu
Menu

Bokningsvillkor

Läs om våra bokningsvillkor och kontakta oss gärna om ni har frågor som inte besvaras.

Anmälan

Du kan anmäla dig till våra utbildningar och föreläsningsdagar per telefon, e-post, brev, fax eller via vår hemsida.

 

Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post.

Skulle tillfället vara fulltecknad tar Idhammar kontakt med dig och diskuterar andra lösningar.

 

Om du av någon anledning får förhinder och inte kan delta kan platsen överlåtas till en kollega. Det är viktigt att du omgående meddelar detta till Idhammar.

Om inte annat avtalats så gäller följande avbokningsregler

Vid avbokning 4-2 veckor före tillfället, debiteras 50 % av avgiften, vid avbokning 2-0 veckor före start debiteras 100 % av avgiften

Den erlagda avgiften kan utnyttjas på valfri Idhmmarutbildning till motsvarande värde inom ett år efter tillfället, i mån av plats. En ombokningsavgift på 2 800 kr tillkommer.

Sen avbokning kan även medföra debitering av hotellkostnaden enligt branschpraxis.

Vid extrainsatt kurstillfälle anordnat på kundens begäran tillämpas andra avbokningsregler.

 

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning senast två veckor före kursstart. Detta gäller även om föreläsare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Idhammar ansvarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildningen och i övrigt tillämpas köplagen.

Force majeure

Idhammar ansvarar ej för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför Idhammars kontroll.

 

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften.

Skulle tillfället vara fulltecknad tar Idhammar kontakt med dig och diskuterar andra lösningar.

 

Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett intyg som bekräftar dennes kunskaper, förutsatt att deltagaren varit närvarande minst 2/3 av utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

 

Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla kursinnehållet för att på bästa sätt möta kundernas krav. Det innebär att utbildningsprogrammet kan avvika från beskrivning på vissa punkter.

 

Deltagaravgiften innefattar utbildning, utbildningsmaterial och dokumentation. Kost/dagpaket (middag ingår ej) faktureras tillsammans med deltagaravgiften från Idhammar. Logi och eventuell middag betalas direkt till hotellet antingen kontant, med kort eller fakturering. Alla priser är exklusive moms. Idhammar reserverar sig för eventuella prisjusteringar. Deltagaravgiften faktureras en månad före utbildningsstart. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 %.

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB