fbpx

Kunskapsområden

Idhammars konsulttjänster är riktade till strategisk och taktisk såväl som operativ nivå vid frågor om produktionseffektivitetdriftsäkerhet, underhåll och Asset Management. Utbudet är brett och omfattar allt från konsultstöd i strategifrågor på ledningsnivå till teknikkonsulter som är verksamma inom produktions- och underhållsområdet.

Analys, strategi, implementering

Vi genomför ofta auditering och analys av produktions- och underhållsverksamheten hos våra kunder. Utifrån resultatet av analysen utformas vision, mål och strategi kring det nödvändiga förändringsarbetet. Inte sällan bistår vi med stöd vid genomförande av förändringar. Ett vanligt uppdragsfokus är att effektivisera underhållsarbetet och underhållets arbetsprocesser. Detta innebär att vi utför processanalyser, inför informationssystem, systematiserar underhåll, effektiviserar stödprocesser et cetera.

Interimstjänster

Konsultuppdragen kan även innebära resursförstärkning direkt i kundernas produktions- och underhållsorganisationer som exempelvis produktionschef, underhållschef eller projektledare.

Mer information

För mer information om våra konsulttjänster, vänligen se respektive kunskapsområde.