Skip to content
Menu
Menu

Konsulttjänster

Idhammars konsulttjänster är riktade till strategisk och taktisk såväl som operativ nivå vid frågor om driftsäkerhet, underhåll och Asset Management. Utbudet är brett och omfattar allt från konsultstöd i strategifrågor på ledningsnivå till teknikkonsulter som är verksamma inom underhåll och Asset Management.

Konsulter diskuterar

KONSULTUPPDRAG

Nuläge, önskat läge, handling, uppföljning

 
Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. Vi genomför flera uppdrag hos både företag och offentliga verksamheter som syftar till att utveckla förmågan att maximera värdeskapandet och samhällsnyttan från anläggningstillgångarna.

 

Utvecklingsmöjligheterna kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan exempelvis handla om sjunkande driftsäkerhet, bristande kvalitet, hög personalomsättning, ökande kostnader eller undermålig anläggningsinformation. För att komma åt rotorsaken till problemen och driva ett systematiskt förbättringsarbete så är vi övertygade om att man bör ta ett helhetsgrepp på verksamheten. Därför arbetar vi med Asset Management, där underhåll och driftsäkerhet är centralt.

Vår metod för att utveckla verksamheter inom industri och infrastruktur består av följande steg:

  • Mognadsbedömning inom Asset Management (ISO 55001, standard för ledningssystem inom tillgångsförvaltning) eller underhållsanalys.
  • Underhållsanalys kan genomföras självständigt eller i kombination med mognadsbedömningen inom Asset Management.
  • Framtagning av önskat läge utifrån nuläget och verksamhetens övergripande mål.
  • Framtagning av handlingsplan för att nå det önskade läget.
  • Exekvera handlingsplanen inklusive utveckling av och implementering av nya arbetssätt.
  • Uppföljning och återkoppling.
  • Nästa steg.

Syftet med ett metodisk och systematiskt förbättringsarbete är att säkerställa att utvecklingen sker i enlighet med verksamhetens övergripande mål och eventuella andra utvecklingsprojekt.

Interimstjänster


Konsultuppdragen kan även innebära resursförstärkning direkt i våra kunders verksamheter i rollen som exempelvis, Asset Manager, underhållschef, underhållsingenjör eller projektledare.
Läs mer om resursförstärkning här.
Interimchef

”Just nu implementerar vi en förbättrad arbetsorderprocess för att därefter utveckla arbetssätten. Det är otroligt inspirerande att vara med på förändringsresan.”

Kontakta oss för mer information om Konsulttjänster

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB