Konsulttjänster

Idhammars konsulttjänster är riktade till strategisk och taktisk såväl som operativ nivå vid frågor om driftsäkerhet, underhåll och Asset Management. Utbudet är brett och omfattar allt från konsultstöd i strategifrågor på ledningsnivå till teknikkonsulter som är verksamma inom underhåll och Asset Management. 

Nuläge, önskat läge, handling, uppföljning

Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. Vi genomför flera uppdrag hos både företag och offentliga verksamheter som syftar till att utveckla förmågan att maximera värdeskapandet och samhällsnyttan från anläggningstillgångarna.

Utvecklingsmöjligheterna kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan exempelvis handla om sjunkande driftsäkerhet, bristande kvalitet, hög personalomsättning, ökande kostnader eller undermålig anläggningsinformation. För att komma åt rotorsaken till problemen och driva ett systematiskt förbättringsarbete så är vi övertygade om att man bör ta ett helhetsgrepp på verksamheten. Därför arbetar vi med Asset Management, där underhåll och driftsäkerhet är centralt.

Vår metod för att utveckla verksamheter inom industri och infrastruktur består av följande steg:

  • Mognadsbedömning inom Asset Management (ISO 55001, standard för ledningssystem inom tillgångsförvaltning) eller underhållsanalys. Underhållsanalys kan genomföras självständigt eller i kombination med mognadsbedömningen inom Asset Management.
  • Framtagning av önskat läge utifrån nuläget och verksamhetens övergripande mål.
  • Framtagning av handlingsplan för att nå det önskade läget.
  • Exekvera handlingsplanen inklusive utveckling av och implementering av nya arbetssätt.
  • Uppföljning och återkoppling.
  • Nästa steg.

Syftet med ett metodisk och systematiskt förbättringsarbete är att säkerställa att utvecklingen sker i enlighet med verksamhetens övergripande mål och eventuella andra utvecklingsprojekt. 

Se mer

Interimstjänster

Konsultuppdragen kan även innebära resursförstärkning direkt i våra kunders verksamheter i rollen som exempelvis, Asset Manager, underhållschef, underhållsingenjör eller projektledare. Läs mer om resursförstärkning här.

Se mer

Intervju om Konsulttjänster

Frida Jonforsen är en av Idhammars seniorkonsulter. När hon inte föreläser på våra öppna och företagsinterna utbildningar, figurerar hon hos olika företag som konsult.

Vad jobbar du med just nu?

För tillfället jobbar jag med ett verksamhetsutvecklingsprojekt inom underhåll på ett kraftbolag. Fokus ligger på förändringsledning och chefsstöd där jag står för expertisen inom underhållsutveckling. Uppdraget är främst riktat mot underhåll, men jag jobbar även tillsammans med kvalitetsutvecklaren. Just nu implementerar vi en förbättrad arbetsorderprocess och ska börja utbilda personalen, för att därefter implementera det nya arbetssättet.

Hur såg kundens behov ut när du blev kontaktad?

Företaget behövde hjälp med att påbörja en förändringsresa mot ett mer systematiserat underhåll. Första steget var att ta in mig som underhållschef för att få stabilitet och arbetsro i verksamheten.

Vad var det som fick uppdraget att kännas spännande för dig?

Det var ett spännande företag med stora utvecklingsmöjligheter som jag dessutom kände att jag kunde bidra till att förverkliga. Därför valde jag att ta det här uppdraget. Jag hade jobbat som chef på ett annat bolag tidigare och kände att det var dags att se hur det fungerar på ett annat företag. Sen såg jag även fram emot att jobba mer långsiktigt och strategiskt.

Var uppdraget tydligt formulerat?

Jag hade en beställning på att jag skulle jobba som chef i verksamheten. De visste att de behövde utveckla underhållsorganisationen men det saknades ett formulerat uppdrag. Ett tydligt fokusområde var dock samarbete och att få till ett sammanhållet underhåll. Detta innebar en del organisationsförändringar och i och med att de ville testa den nya organisationen var det lättare att ta in en konsult än att anställa en ny chef eller tilldela rollen till någon inom företaget. Då skulle det också vara enklare att gå tillbaka till den tidigare organisationsstrukturen om det inte skulle fungera.

Vad har ni stött på för utmaningar i förändringsprocessen?

En utmaning var att begränsa omfattningen och prioritera utvecklingsområdena. När vi påbörjade arbetet var målen för nästa år otroligt många, men där har vi kommit en god bit på väg och prioriterat tre mål att börja med.

Vad har varit utmanande för dig som konsult?

Det är ibland svårt att väga av vilket arbete som är värt att påbörja eftersom jag är hos kunden en begränsad period. En fråga som jag ofta ställer mig är: kommer det här att drivas vidare när jag inte är här längre? Sen är det en utmaning att få alla att förstå att förändring tar tid – det är ingenting som görs i en handvändning. Man kan gå in och säga ”såhär ska ni göra”, men att få det att fungera, att verkligen förändra beteenden i organisationen, det tar oftast flera år.

Se mer
Konsulttjänster

Kontakta oss för mer information om våra konsulttjänster

”Just nu implementerar vi en förbättrad arbetsorderprocess för att därefter utveckla arbetssätten. Det är otroligt inspirerande att vara med på förändringsresan.”