Skip to content
Menu
Menu

Resursförstärkning

Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt. Resursförstärkning är en flexibel och kostnadseffektiv lösning, att temporärt hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas.

Rätt resurs vid rätt tidpunkt

Idhammars konsulter har i de flesta fall ett förflutet som produktions- eller underhållsansvariga inom olika typer av verksamheter. Många av våra medarbetare är drivna och erfarna förändringsledare, en kompetens som kan komma väl till pass vid utveckling eller förändring i ett företags verksamhet. Vid behov kan konsulterna fungera som resursförstärkning direkt i kundernas produktions- och underhållsorganisationer och då figurera som exempelvis produktionschef, underhållschef eller projektledare.

Vi kan bland annat erbjuda:

 

  • Förändringsledare
  • Produktionschefer
  • Underhållschefer
  • Projektledare
  • Underhållsingenjörer
  • El- och instrumentchefer
  • Underhållstekniker
  • Systemtekniker

Lös resursproblemet och tillför kompetens

 
Våra medarbetare har stora möjligheter att tillföra ny och aktuell kompetens i ditt företags produktions- eller underhållsorganisation. På detta sätt slår ni två flugor i en smäll, dels kan ni lösa ett resursproblem, dels kan ni tillföra kompetens. De resurser ni hyr verkar i er organisation under en kortare eller längre tid beroende på de behov ni har.
Resursförstärkning

Intervju om Resursförstärkning

Frida Jonforsen är en av Idhammars seniorkonsulter. När hon inte föreläser på våra öppna och företagsinterna utbildningar, figurerar hon hos olika företag som konsult.

”Genom att ta in expertkompetens för att avlasta exempelvis underhållschefen får organisationen en stadigare grund och ett mer långsiktigt driv.”

Kontakta oss för mer information om Resursförstärkning

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB