Resursförstärkning

Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt. Resursförstärkning är en flexibel och kostnadseffektiv lösning, att temporärt hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas.

Rätt resurs vid rätt tidpunkt

Idhammars konsulter har i de flesta fall ett förflutet som produktions- eller underhållsansvariga inom olika typer av verksamheter. Många av våra medarbetare är drivna och erfarna förändringsledare, en kompetens som kan komma väl till pass vid utveckling eller förändring i ett företags verksamhet. Vid behov kan konsulterna fungera som resursförstärkning direkt i kundernas produktions- och underhållsorganisationer och då figurera som exempelvis produktionschef, underhållschef eller projektledare.
Se mer

Vad vi kan erbjuda

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Förändringsledare
  • Produktionschefer
  • Underhållschefer
  • Projektledare
  • Underhållsingenjörer
  • El- och instrumentchefer
  • Underhållstekniker
  • Systemtekniker
Se mer

Lös resursproblemet och tillför kompetens

Våra medarbetare har stora möjligheter att tillföra ny och aktuell kompetens i ditt företags produktions- eller underhållsorganisation. På detta sätt slår ni två flugor i en smäll, dels kan ni lösa ett resursproblem, dels kan ni tillföra kompetens. De resurser ni hyr verkar i er organisation under en kortare eller längre tid beroende på de behov ni har.
Se mer

Intervju om Resursförstärkning

Frida Jonforsen är en av Idhammars seniorkonsulter. När hon inte föreläser på våra öppna och företagsinterna utbildningar, figurerar hon hos olika företag som konsult.

Vad jobbar du med just nu?

För tillfället jobbar jag med ett verksamhetsutvecklingsprojekt inom underhåll på ett kraftbolag. Fokus ligger på förändringsledning och chefsstöd där jag står för expertisen inom underhållsutveckling. Uppdraget är främst riktat mot underhåll, men jag jobbar även tillsammans med kvalitetsutvecklaren. Just nu implementerar vi en förbättrad arbetsorderprocess och ska börja utbilda personalen, för att därefter implementera det nya arbetssättet.

Hur såg kundens behov ut när du blev kontaktad?

Företaget behövde hjälp med att påbörja en förändringsresa mot ett mer systematiserat underhåll. Första steget var att ta in mig som underhållschef för att få stabilitet och arbetsro i verksamheten.

Vad var det som fick uppdraget att kännas spännande för dig?

Det var ett spännande företag med stora utvecklingsmöjligheter som jag dessutom kände att jag kunde bidra till att förverkliga. Därför valde jag att ta det här uppdraget. Jag hade jobbat som chef på ett annat bolag tidigare och kände att det var dags att se hur det fungerar på ett annat företag. Sen såg jag även fram emot att jobba mer långsiktigt och strategiskt.

Var uppdraget tydligt formulerat?

Jag hade en beställning på att jag skulle jobba som chef i verksamheten. De visste att de behövde utveckla underhållsorganisationen men det saknades ett formulerat uppdrag. Ett tydligt fokusområde var dock samarbete och att få till ett sammanhållet underhåll. Detta innebar en del organisationsförändringar och i och med att de ville testa den nya organisationen var det lättare att ta in en konsult än att anställa en ny chef eller tilldela rollen till någon inom företaget. Då skulle det också vara enklare att gå tillbaka till den tidigare organisationsstrukturen om det inte skulle fungera.

Vad har ni stött på för utmaningar i förändringsprocessen?

En utmaning var att begränsa omfattningen och prioritera utvecklingsområdena. När vi påbörjade arbetet var målen för nästa år otroligt många, men där har vi kommit en god bit på väg och prioriterat tre mål att börja med.

Vad har varit utmanande för dig som konsult?

Det är ibland svårt att väga av vilket arbete som är värt att påbörja eftersom jag är hos kunden en begränsad period. En fråga som jag ofta ställer mig är: kommer det här att drivas vidare när jag inte är här längre? Sen är det en utmaning att få alla att förstå att förändring tar tid – det är ingenting som görs i en handvändning. Man kan gå in och säga ”såhär ska ni göra”, men att få det att fungera, att verkligen förändra beteenden i organisationen, det tar oftast flera år.

Se mer
Resursförstärkning

Kontakta oss för mer information om Resursförstärkning

”Genom att ta in expertkompetens för att avlasta exempelvis underhållschefen får organisationen en stadigare grund och ett mer långsiktigt driv.”