Skip to content
Menu
Menu

Förändringsledning

Organisationer och verksamheter är under ständig förändring. I vissa fall kan en ostyrd, organisk förändring vara positiv för verksamheten. Den kan skapa och följaktligen drivas av innovationskraft, engagemang och bra resultat. Men allt som oftast kräver en positiv förändring en viss grundstruktur, ett ramverk att utgå ifrån. Med förändringsledning hjälper vi till med skapandet av detta ramverk.

Ett ramverk för förändringsledning

Det vi bidrar med i förändringsprocessen är tillhandahållandet av ett ramverk som hjälper er uppnå ett bra resultat. Tillsammans med er formulerar vi syftet, målen, strategin och hjälpmedlen som förenklar resan och därmed säkerställer att lyckas med förändringen. Nuläget utgör ett mycket viktigt underlag för att utforma strategi och plan för ett kommande förändringsarbete. Utan ett fastställt nuläge riskerar förändringsprocessen att bli ”hängande i luften”. Därmed ökar risken att uppsatta mål inte blir nådda.

För att genomföra nulägesanalysen och ta fram en plan för förändringsarbetet använder vi en modell i sju steg. Den består av:
– Förarbete
– Inledande workshop
– Intervjuer
– Sammanställning och analys
– Presentation av nuläget
– Workshop för att fastställa förutsättningar och möjligheter med förändringsarbetet
– Handlingsplan och rapport tas fram och presenteras

Förändringsarbetets dimensioner

En förändrings olika dimensioner är sällan uppenbara inför ett förändringsarbete. Om du jämför en organisation med ett isberg så är de företeelser man kan se; såsom organisation, formell struktur, processer och teknik; endast en bråkdel. Resten, huvuddelen, döljer sig under ytan. Där finns kultur, tradition, beteenden, politik och värderingar; det som ”sitter i väggarna”. För att lyckas med förändringsarbetet måste kraft läggas på att synliggöra de dolda företeelserna.

Delaktighet i förändringen

För att genomföra ett effektivt förändringsarbete måste delaktighet skapas kring förändringen. Delaktiga medarbetare, som alla har en tydlig bild av målet med förändringen, är en viktig framgångsfaktor för att lyckas. Vidare krävs resurser som driver förändringsarbetet framåt, uppmärksammar framgång och hanterar misslyckanden. Allt detta hjälper vi till med!

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter beprövade modeller som bygger på att driva och analysera förändringsarbetet och vidta de åtgärder som behövs vid varje given tidpunkt. En viktig förutsättning för all utveckling är att kompetensen ökar hand i hand med den teknik-, metod- och organisationsutveckling som sker i företaget.

Svenska företag är långt framme när det gäller att skapa platta organisationer. Ansvar och befogenheter flyttas längre och längre ner i företaget, vilket är bra under förutsättning att den som får det ansvaret har kompetens att klara sina uppgifter. Nya arbetssätt kräver andra kompetenser, inte bara på utförandesidan utan också i ledarrollen. En förutseende arbetsgivare ser till att ha rätt kompetens på rätt plats.
​​​​​​​
Ofta räcker inte enstaka utbildningsinsatser för att hålla jämna steg med omgivningen. Vi erbjuder därför tjänster som är inriktade på att lägga en systematisk grund för kompetensutveckling på strategisk nivå. Tjänsterna är inriktade på att långsiktigt öka och säkra kompetensen i företaget.

Kontakta oss för mer information om Förändringsledning

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB