Skip to content
Menu
Menu

Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar är en växande tjänst hos oss. När våra utbildningar anpassas mot ett företag kan både utbildning och material styras efter verksamhetens behov och dessutom genomföras på plats på anläggningen. Våra företagsanpassade utbildningar kan levereras i klassrum, på plats hos er eller på distans.

Anpassad utbildning

Vi har etablerat ett antal utbildningar som enbart genomförs som företagsanpassade och utgår ifrån företagets tekniska utrustning, exempelvis grundläggande hydraulik och elsäkerhet. Men vi har också möjlighet att genomföra de flesta av våra ordinarie utbildningar företagsanpassat.

En anpassad utbildning kan starta med ett besök på företaget för att bland annat fastställa vad som är målet med utbildningen, nulägesanalys, utbildningens inriktning, omfattning och vad deltagarna ska göra efter utbildningen.

Baserat på detta utformar vi utbildningsprogrammet där vi väljer lämpliga ämnesområden från våra schemalagda utbildningar och kombinerar dem med praktiska exempel från verksamheten i fråga. Även anpassade praktiska övningar och arbetsuppgifter kan då ingå.

I många fall genomför utbildningsledaren även ett uppföljningsbesök. Under detta besök presenterar grupperna sitt utförda arbete. Problem diskuteras och rättas till och nya arbetsuppgifter fördelas. Uppföljningen kan omfatta ett eller flera besök.

Resultatorienterad utbildning

Resultatorienterad utbildning inriktas på att hitta åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet, istället för att enbart öka kunskapen inom olika ämnesområden.

Här utgår vi ifrån anläggningens nuvarande situation beträffande lönsamhet, produktivitet, driftsäkerhet och naturligtvis ledningens mål. Denna information inhämtar vi under ett förberedelsebesök, då vi genomför en ”mini-studie” av kundens verksamhet.

Själva utbildningen startar med en presentation av nuläget i förhållande till ledningens mål. Därefter presenterar vi olika åtgärder, hur de bidrar till att uppnå ledningens mål och vad de kostar att genomföra. Den mest lönsamma åtgärden blir naturligtvis föremål för insatser.

Vi presenterar teorierna inom ämnesområdet och bryter ner dem i olika moment som kan förbättras. Dessa blir föremål för praktiska diskussioner/övningar/tillämpningar där vi naturligtvis använder data och exempel från kundens verksamhet. Lönsamheten för varje åtgärd stäms av.

Själva utbildningen/diskussionerna/övningarna riktar sig till den personal som kan bidra med lösningar. Som resultat utarbetas en tids- och handlingsplan.

På samma sätt behandlas därefter nästkommande lönsamma åtgärd, eller också gör vi här ett uppehåll tills den första åtgärden är helt genomförd. Här kan någon av våra utbildningsledare fungera som stöd.

Intervju om Företagsanpassade utbildningar

Elisabet Wargclou är en av Idhammars erfarna medarbetare. Vi träffade Elisabet och pratade om Idhammars företagsanpassade utbildningar och i vilka lägen de kan passa bättre än en öppen kurs.

Kontakta oss för mer information om Företagsanpassade utbildningar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB