idh-quote

”Genom att ta in expertkompetens för att avlasta exempelvis underhållschefen får organisationen en stadigare grund och ett mer långsiktigt driv.”