Under hösten kommer Per Möller att presentera Idhammars underhållspyramid. Genom att bit för bit redogöra om de byggstenar som formar pyramiden kommer han visa på hur den används som ett verktyg för att lyckas med utvecklingen av underhållet.

“Jag tänker presentera Idhammars underhållspyramid i detta forum. Jag kommer att ta en del i taget och redogöra lite om mina tankar kring varje ”byggsten” i pyramiden.

Pyramiden, som nu finns i sin tredje version, har funnits i ca 20 år. Vi på Idhammar tog fram den för att använda den i de underhållsutvcklings-program vi genomför hos våra kunder. Den består av 15 stycken byggstenar, som tillsammans med de fyra (snart fem) pelarna, tjänar som modell för att bygga upp ett väl fungerande och effektivt underhåll.

Den nedre delen av pyramiden utgör ett fundament för att kunna bygga ett robust och effektivt underhåll. Implementeringen av pyramiden börjar ofta

med en analys där nuläge för respektive byggsten fastställs. Därefter så kan ett arbete med att utveckla underhållet inledas. Vi rekommenderar alltid att en stabil grund för utveckling skapas innan arbete med de övre delarna av pyramidbygget startar. 

Att utveckla och implementera en högklassig underhållsverksamhet tar tid, det är ingen ”quick-fix” utan handlar om år. Fördelen med pyramiden är att man med hjälp av vår utvärderingsmetodik kan stämma av utvecklingen med jämna mellanrum.

Första avsnittet i min lilla redogörelse kommer att handla om ”inriktning” på underhållsverksamheten.”

Per Möller

Se hur vi använder oss av underhållspyramiden för att bestämma nuläget hos en organisation, baserad på ett riktigt konsultcase.