Planering och schemaläggning 2

Planering och schemaläggning 2

Många företag genomför en eller flera större underhållsaktiviteter årligen och ibland även med längre intervall. De flesta som varit med om ett sådant stopp vet att det krävs betydligt mer förberedelser än för den löpande verksamheten.

Kraven från både företagsledning och de inblandade är att aktiviteterna måste genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt så att anläggningen kan startas upp utan förseningar. Att förbereda ett projekt av detta slag kräver kunskap om de processer och arbetssätt som passar för att definiera, planera och leda genomförandet.

Steget från att planera löpande jobb till ett stopp med flera yrkesgrupper, fler tekniker än vanligt, säkerhet, krav på stopptid och att man kan starta enligt plan ställer andra krav på planering än den vanliga löpande planeringen. Är det dessutom ett årligt stopp blir skillnaden oftast ännu större. Kursen syftar till att lära sig en arbetsmetodik för stopplanering och planering av större underhållsarbeten genom att samla in behoven systematiskt och ta ett helhetsgrepp på säkerhet, ekonomi, teknik, stopptid och planering för att säkra ett fungerande genomförande.

En väl fungerande planering och schemaläggning skapar en säker, väl fungerande anläggning med en effektiv underhållsorganisation. Planering och schemaläggning är motorn i allt underhållsarbete.

Datum: 3-5 maj 2022
Plats: Radisson Park Inn, Solna

Kursinnehåll

 • Genomgång av faserna i stopplanering
 • Genomgång av förberedelsefasen
 • Fördjupning av förberedelsefasen
  – Använda checklistan
  – Stopp beskrivning
  – Mål/kravspecifikation
  – WBS (att utveckla Work Breakdown Structure)
  – Olika ledarstilar och dess påverkan, mötesteknik
  – Övningar med förberett exempel och deltagarnas egna exempel
  – Fortsättning på förberedelsefasen
  – WBS, fortsättning med kalkylering
 • Stoppadministration
  – Vad behövs beroende på omstädningheterna
 • Stoppledning
  – När behövs en annan organisation och hur kan det se ut
 • Fördjupning av planeringsfas
  – Ansvarsfördelningsmatris
  – Schemaläggning (Gantt och nätverk)
  – Konflikthantering
  – Datorstöd för planering och dokumentation
  – Övningar med förberedda exempel och deltagarnas egna exempel
  – Planeringsfas, fördjupning
  – Resursplanering
  – Riskanalys
 • Genomförandefas, fördjupning
  – Tekniker för uppföljning och omplanering
  – Beslutsanalys
  – Projektavslut
  – Åtgärder för att införa arbetssättet

Information

Utbildningen genomförs som en tre dagar lång klassrumsutbildning. Vi varvar föreläsningar med diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar. Först förberedda övningar sedan arbete med egna exempel.

Vårt kompletta utbildningsutbud hittar du på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog. Nästan samtliga utbildningar går att boka som företagsanpassade utbildningar.

Kursledare

Robert Gink

Robert Gink


Seniorkonsult

Tage Bengtsson

Tage Bengtsson

Verksamhetsutveckling
Ingenjör Seniorkonsult