Planering och schemaläggning 2

Kursbeskrivning

Steget från att planera löpande jobb till ett stopp med flera yrkesgrupper, fler tekniker än vanligt, säkerhet, krav på stopptid och att man kan starta enligt plan ställer andra krav på planering än den vanliga löpande planeringen. Är det dessutom ett årligt stopp blir skillnaden oftast ännu större. Kursen syftar till att lära sig en arbetsmetodik för stopplanering och planering av större underhållsarbeten genom att samla in behoven systematiskt och ta ett helhetsgrepp på säkerhet, ekonomi, teknik, stopptid och planering för att säkra ett fungerande genomförande.


Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Kursinnehåll

 • Genomgång av faserna i stopplanering
 • Genomgång av förberedelsefasen
 • Fördjupning av förberedelsefasen
 • Stoppadministration
 • Stoppledning
 • Fördjupning av planeringsfas 
 • Genomförandefas, fördjupning 

Utbildningen genomförs som en tre dagar lång klassrumsutbildning.
Vi varvar föreläsningar med diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar. Först förberedda övningar sedan arbete med egna exempel.

 • Kursmål
  Förstå varför planerade stopp behövs. Förstå teorin bakom att driva små och stora anläggnings stopp och hur det går till i verkligheten med hjälp av kursledare med bred erfarenhet av stopplanering.

 • Målgrupp
  All personal som leder eller deltar i  stopplanering har nytta av denna kurs.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398549, "CourseName": "Planering och schemal\u00e4ggning 2", "InternalCourseName": "Planering och schemal\u00e4ggning 2", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Steget fr\u00e5n att planera l\u00f6pande jobb till ett stopp med flera yrkesgrupper, fler tekniker \u00e4n vanligt, s\u00e4kerhet, krav p\u00e5 stopptid och att man kan starta enligt plan st\u00e4ller andra krav p\u00e5 planering \u00e4n den vanliga l\u00f6pande planeringen. \u00c4r det dessutom ett \u00e5rligt stopp blir skillnaden oftast \u00e4nnu st\u00f6rre. Kursen syftar till att l\u00e4ra sig en arbetsmetodik f\u00f6r stopplanering och planering av st\u00f6rre underh\u00e5llsarbeten genom att samla in behoven systematiskt och ta ett helhetsgrepp p\u00e5 s\u00e4kerhet, ekonomi, teknik, stopptid och planering f\u00f6r att s\u00e4kra ett fungerande genomf\u00f6rande.<\/p>
Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a>

Kursinneh\u00e5ll<\/h4>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration