Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Planering och schemaläggning 2


Kursbeskrivning

Steget från att planera löpande jobb till att planera mer komplicerade arbeten som stopp med flera yrkesgrupper, fler tekniker än vanligt, utökad säkerhet, krav på stopptid och att man kan starta enligt plan ställer ytterligare krav på planering än den vanliga löpande planeringen. Är det dessutom ett årligt stopp blir skillnaden oftast ännu större. Kursen syftar till att lära sig en arbetsmetodik för stopplanering och planering av större underhållsarbeten, som förutom ett effektivt stopp även medför förbättrad driftsäkerhet, genom att samla in behoven systematiskt och ta ett helhetsgrepp på säkerhet, ekonomi, teknik, stopptid och planering för att säkra ett fungerande genomförande.

Ladda gärna ner kursbladet genom att klicka här!

Kursinnehåll:

  • Översiktlig genomgång av metodiken
  • Genomgång förberedelsebehov med övningar och möjlighet till anpassning till sitt eget företag
  • Hantering av administration och ledning av stoppet
  • Genomgång av planeringsfas med övningar
  • Genomförandefas med många praktiska tips tex med entreprenörshantering och hur man har koll på att stoppet fungerar som det är tänkt
  • Uppföljning av stoppet och hur man bygger in erfarenheter och förbättringar till nästa tillfälle

Utbildningen genomförs som en tre dagar lång klassrumsutbildning. Vi varvar föreläsningar med diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar. Först förberedda övningar sedan arbete med egna exempel. Därför är det viktigt att deltagarna har med sig ett eget exempel till kursen.

Kursledare: Tage Bengtsson och Robert Gink

Kursens mål

Förstå varför planering och schemaläggning behövs av resurskrävande och ibland komplicerade arbeten, avgränsade underhållsfönster, dags-, dygns- och veckostopp. Förstå teorin bakom att driva små och stora underhållsinsatser som små och större anläggningsstopp. Anpassning till det egna företaget med hjälp av kursledare med bred erfarenhet av stopplanering.

Målgrupp

All personal stoppansvarig, stoppledare, montageledare, planerare, underhållsingenjör, ansvarig för ett visst arbete, samordnare och alla som leder eller deltar i planering, genomförande av stopp och lite större arbeten har nytta av denna kurs.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 17 500 SEK exkl. moms
29 maj 09:00-17:0030 maj 08:00-17:0031 maj 08:00-15:00
Solna
Få platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB