Planering och schemaläggning 2

Kursbeskrivning

Projekt kan variera i omfattning, innehåll och komplexitet. Det kan handla om allt från en ny bilmodell till att förbättra en produktionslinje. Även om projekt kan vara så olika måste ändå alla deltagare i varje projekt ha den tekniska kunskap som behövs, kombinerat med kunskaper om hur ramar för fastställd tid, budget och resultat skall klaras. Det finns en rad olika modeller för att driva projekt och många företag har regelverk som beskriver detta. Ändå finns det ett antal gemensamma drag som beskrivs nedan. Vi går igenom de verktyg som behövs för att definiera, planera och genomföra ett projekt. Det innebär att lära sig att:

 • göra en kravspecifikation, definiera mål och avgränsningar
 • skapa en WBS (Work Breakdown Structure)
 • kalkylera resurser och kostnader
 • skapa ansvarsfördelningsmatris
 • planera projektet
 • göra riskanalyser
 • följa upp projektet och åtgärda avvikelser
 • organisera och leda projekt
 • samverka i projektgrupper på olika sätt
 •  använda datorverktyg som stöd

Utbildningen börjar med att använda nuvarande arbetssätt på ett förberett exempel. Därefter lär sig deltagarna teorin för de olika verktygen varvat med övningar. Deltagarna överför sedan kunskapen på egna pågående eller planerade projekt.


Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.
 • Kursmål
  Förstå varför planerade stopp behövs. Förstå teorin bakom att driva anläggningsstopp och hur det går till i verkligheten.
 • Målgrupp
  All personal som leder eller deltar i anläggningsstopp.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.