Datum för instudering inför certifiering

Idhammar erbjuder instuderingstillfällen för de utbildningar som innefattar eventuell certifiering. Har du tidigare gått Att leda och utveckla underhållet eller Utbildning till specialist som underhållstekniker kan du efter genomgången kurs tentera och erhålla certifikat.

Certifierad underhållsledare

Utbildningen Att leda och utveckla underhållet är utformad för att svara mot EFNMS krav på certifierad underhållsledare. Efter slutförd utbildning kan deltagaren genomföra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management – en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper.

Inför tentamen erbjuder Idhammar ett instuderingstillfälle för den som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering och därmed öka sannolikheten att klara tentamen.

Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

 • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
 • Underhållsstrategier
 • Underhållsmetoder
 • Underhållets ekonomi
 • Nyckeltal
 • Livscykelkostnadsberäkningar

Instudering inför certifiering till underhållsledare: 
18-20 september Radisson Park Inn, Solna
OBS: Anmäl dig senast 18 augusti

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållsledare två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs den 28 september. Läs mer och anmäl dig här!

Certifierad underhållstekniker

Utbildning till specialist som underhållstekniker är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. 

Inför tentamen erbjuder Idhammar ett instuderingstillfälle för den som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen till certifierad underhållstekniker.

De första två dagarna fokuserar på teorin kring underhåll som exempelvis nomenklatur, TPM, RCM, automation och arbetsmiljö. Den tredje dagen handlar främst om felsökning och schemaläsning. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och underhållsberäkningar i Excel. 

Instudering inför certifiering till underhållstekniker: 
19-22 september Radisson Park Inn, Solna
OBS: Anmäl dig senast 19 augusti

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållstekniker två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs den 6 oktober. Läs mer och anmäl dig här!