Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Underhållsteknik - för att utföra och förbättra underhållet - 2023


Kursbeskrivning

Utbildningen ger deltagarna en teoretisk grund att stå på med förståelse för bland annat underhållsterminologi, fel och felutveckling, moderna underhållsteorier och koncept. Deltagarna får även fördjupade kunskaper i underhållets utförande med fokus på bland annat felsökningsteknik, systematiskt förbättringsarbete, återställandeteknik och kunskaper inom både mek, el och automation.

Kursen är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen.

En fullständig lista över kraven för att certifiera sig till underhållstekniker kan du hämta här: Svenskt underhåll, certifierad underhållstekniker

Sammantaget skapar utbildningen nya möjligheter för deltagarna att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen av underhållet och framgångsrikt implementera nya underhållsstrategier.

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här! 


Kursinnehåll

 

Block 1 Grunderna inom underhåll 

Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på. Under dag går vi grundligt igenom de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet. Den avslutande dagen avhandlar vi materiallära, oförstörande provning och tekniker som används vid avhjälpande underhåll, som till exempel reparationsteknik. 


Block 2 Underhåll av mekaniska enheter 

Utbildningens andra block börjar med att vi gör en ordentlig fördjupning runt förebyggande underhåll. Vi går vidare igenom vikten av att hålla rent, ger grunderna inom tribologi och smörjteknik samt genomför en praktisk övning i tillståndsbaserat underhåll. Dag två är avsatt för att ge grunderna runt pneumatik/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block ägnar vi åt planeringsfunktionen och arbetssättet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en översikt kring de informationssystem som finns runt underhåll 


Block 3 El och automation 

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation. 


Block 4 Underhållsteknik 

I sista delen av utbildningen får du lära dig om reservdels- och förrådshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten och du får lära dig om grundläggande underhållsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block fördjupar vi oss också inom felsökning och förbättringsteknik samt går igenom risker och riskhantering. Till sist får du också lära dig om systematiskt kvalitets- och miljöarbete. 


Kursledare: Albin Ljungdell

Kursens mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren utifrån sin yrkesroll: 
•  Förstå uppgiften som underhållsverksamhet har, förstå vad som krävs för att verkställa och utveckla den samt veta på vilket sätt man gör detta

•  Ha en fördjupad kunskap om de olika områden som ingår inom underhållsarbetet
•  Ha en bredare teknisk kunskap och veta hur man använder den i driftsäkerhetsarbetet
•  Kunna grunderna samt veta: 
- Hur man utvecklar och implementerar underhållsstrategier 
- Planeringsfunktionen syfte 
- Vikten av god förrådshållning 
- Vilket beslutsunderlag som ska finnas och framställas 
- Hur man ska jobba med problemlösning och ständiga förbättringar 
- Hur stödsystemen som finns runt underhåll ska användas 


Målgrupp

Utbildningen riktas i första hand till dig som är utförare av underhållet inom mek, el eller automation men även till dig som vill få en bra förståelse av industriellt underhåll.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande erfarenheter från att ha jobbat med drift och/eller tekniska frågor, inom industrin, teknisk service eller teknisk förvaltning.

Tid

08:00 - 18:00

Pris

Deltagaravgift 46 700 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB