Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Utbildning till specialist som underhållstekniker


Kursbeskrivning

Utbildningen har utvecklats tillsammans med Svenskt Underhåll för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 länder inom Europa. 

Kursdeltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Därigenom skapas nya möjligheter för deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underhållsstrategier. 

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här! 

Kursinnehåll

 
Block 1 Grunderna inom underhåll 
Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på. Under dag går vi grundligt igenom de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet. Den avslutande dagen avhandlar vi materiallära, oförstörande provning och tekniker som används vid avhjälpande underhåll, som till exempel reparationsteknik. 

Block 2 Underhåll av mekaniska enheter 
Utbildningens andra block börjar med att vi gör en ordentlig fördjupning runt förebyggande underhåll. Vi går vidare igenom vikten av att hålla rent, ger grunderna inom tribologi och smörjteknik samt genomför en praktisk övning i tillståndsbaserat underhåll. Dag två är avsatt för att ge grunderna runt pneumatik/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block ägnar vi åt planeringsfunktionen och arbetssättet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en översikt kring de informationssystem som finns runt underhåll 

Block 3 El och automation 
Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation. 

Block 4 Underhållsteknik 
I sista delen av utbildningen får du lära dig om reservdels- och förrådshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten och du får lära dig om grundläggande underhållsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block fördjupar vi oss också inom felsökning och förbättringsteknik samt går igenom risker och riskhantering. Till sist får du också lära dig om systematiskt kvalitets- och miljöarbete. 

EFNMS-certifiering: European Maintenance Technician Specialist

Kursen är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen.

En fullständig lista över kraven för att certifiera sig till underhållstekniker kan du hämta här: Svenskt underhåll, certifierad underhållstekniker

Kursledare: Albin Ljungdell

Kursens mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren utifrån sin yrkesroll: 
•  Förstå uppgiften som underhållsverksamhet har, förstå vad som krävs för att verkställa och utveckla den samt veta på vilket sätt man gör detta

•  Ha en fördjupad kunskap om de olika områden som ingår inom underhållsarbetet
•  Ha en bredare teknisk kunskap och veta hur man använder den i driftsäkerhetsarbetet
•  Kunna grunderna samt veta: 
- Hur man utvecklar och implementerar underhållsstrategier 
- Planeringsfunktionen syfte 
- Vikten av god förrådshållning 
- Vilket beslutsunderlag som ska finnas och framställas 
- Hur man ska jobba med problemlösning och ständiga förbättringar 
- Hur stödsystemen som finns runt underhåll ska användas 


Målgrupp

Utbildningen riktas till dig som redan jobbar med drift och/eller underhåll, samt till dig som kommer att arbeta som tekniker inom drift och underhåll

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande erfarenheter från att ha jobbat med drift och/eller tekniska frågor, inom industrin, teknisk service eller teknisk förvaltning.

Tid

08:00 - 18:00

Pris

Deltagaravgift 45 700 SEK exkl. moms
12 dagar mellan 17 okt - 01 feb 2023
Schema
mån 17 - ons 19 okt 08:00-16:00
mån 21 - ons 23 nov 08:00-16:00
mån 09 - ons 11 jan 2023 08:00-16:00
mån 30 jan - ons 01 feb 2023 08:00-16:00
Stäng
Oskarshamn
Få platser kvar
12 dagar mellan 06 feb - 31 maj 2023
Schema
mån 06 feb 2023 09:00-17:00
tis 07 feb 2023 08:00-17:00
ons 08 feb 2023 08:00-15:00
mån 20 mar 2023 09:00-17:00
tis 21 mar 2023 08:00-17:00
ons 22 mar 2023 08:00-15:00
mån 24 apr 2023 09:00-17:00
tis 25 apr 2023 08:00-17:00
ons 26 apr 2023 08:00-15:00
mån 29 maj 2023 09:00-17:00
tis 30 maj 2023 08:00-17:00
ons 31 maj 2023 08:00-15:00
Stäng
Distansutbildning via Zoom
Platser kvar
12 dagar mellan 13 sep - 15 dec 2023
Schema
ons 13 sep 2023 09:00-17:00
tor 14 sep 2023 08:00-17:00
fre 15 sep 2023 08:00-15:00
ons 11 okt 2023 09:00-17:00
tor 12 okt 2023 08:00-17:00
fre 13 okt 2023 08:00-15:00
ons 15 nov 2023 09:00-17:00
tor 16 nov 2023 08:00-17:00
fre 17 nov 2023 08:00-15:00
ons 13 dec 2023 09:00-17:00
tor 14 dec 2023 08:00-17:00
fre 15 dec 2023 08:00-15:00
Stäng
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB