Instudering inför certifiering till underhållsledare

Kursbeskrivning

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management och därmed öka sannolikheten att klara tentamen. Tentamen arrangeras av Svenskt Underhåll.

För att ge de som avser att skriva tentamen en större chans att lyckas arrangerar vi en instuderingskurs inför tentan. Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

  • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
  • Underhållsstrategier
  • Underhållsmetoder
  • Underhållets ekonomi
  • Nyckeltal
  • Livscykelkostnadsberäkningar

Mer information och anmälan till tentamen hittar du på Svenskt Underhålls hemsida. Klicka här för att ta dig till sidan.

Välkommen!

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398097, "CourseName": "Instudering inf\u00f6r certifiering till underh\u00e5llsledare", "InternalCourseName": "Instudering inf\u00f6r certifiering till underh\u00e5llsledare", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Instuderingstillf\u00e4lle f\u00f6r dig som vill fr\u00e4scha upp kunskaperna inf\u00f6r tentamen f\u00f6r certifiering till European Expert in Maintenance Management och d\u00e4rmed \u00f6ka sannolikheten att klara tentamen. Tentamen arrangeras av Svenskt Underh\u00e5ll.

F\u00f6r att ge de som avser att skriva tentamen en st\u00f6rre chans att lyckas arrangerar vi en instuderingskurs inf\u00f6r tentan. Under denna instuderingskurs g\u00e5r vi igenom de omr\u00e5den och f\u00e4rdigheter som vi erfarenhetsm\u00e4ssigt vet att de som tenterar m\u00e5ste beh\u00e4rska f\u00f6r att examinationen skall g\u00e5 v\u00e4gen. \r\nVi avhandlar bland annat: <\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration