Underhållsingenjör – ansökan är öppen

I samarbete med Lernia startar Idhammar ytterligare en omgång av yrkeshögskoleutbildning (YH) till underhållsingenjör. Utbildningen ges på distans och på halvfart, total studietid är två år. Studieupplägget är flexibelt, vilket ger yrkesverksamma möjlighet att kompetensutveckla sig och arbeta samtidigt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till underhållspersonal med några års arbetslivserfarenhet som önskar utvecklas och ta nästa steg i sin karriär. Utbildningen ger deltagarna ett ingenjörsmässigt synsätt på underhåll med kunskap om hur man kan bedriva underhållet på ett beprövat vetenskapligt sätt. Efter utbildningen kommer deltagaren vara en nyckelperson i utvecklingen av underhållsverksamheten.

Ansökan

Detta är en yrkeshögskoleutbildning. Det innebär att utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du ansöker till utbildningen på Lernias hemsida. Där kan du även läsa mer om utbildningen samt vad som krävs för att bli behörig. Antagningsbesked ges i mitten på juni. Kursstart 26 augusti. Ansök senast 15 maj.

Frågor besvaras av Albin Ljungdell, konsult och utbildningsansvarig på Idhammar. albin.ljungdell@idhammar.se 0730-85 27 59

Det pågår en fjärde industriell revolution i Sverige. Med hjälp av hög grad automatisering och högteknologisk produktion blir industrin både konkurrenskraftig och miljösmart. Omvandlingen innebär också nya kompetensbehov.
En nyckelkompetens i de snabbt växande industrierna är underhållsingenjörer. De ansvarar för underhållsarbetet så de automatiska processerna flyter felfritt.

Kursinnehåll

 • Underhållsterminologi enligt SS-EN 13306
 • Uppkomst av fel och felutveckling
 • Felsökningsmetoder, grundorsaksanalys och riskanalys
 • Ständiga förbättringar
 • Aktiviteterna inom AU/FU
 • Övervaka prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet hos tillgångar
 • Riskbaserat underhåll
 • Planering och schemaläggning
 • Underhållsdokumentation
 • Informationssystem för underhåll
 • Smart maintenance, industri 4.0
 • Reservdelshantering och förråd
 • Inköp och avtal
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Asset management
 • Övergripande kunskaper i mekanik, el och automation