Grundläggande utbildning för mekaniker

I samarbete mellan DynaMate AB och Idhammar erbjuds en grundläggande utbildning för mekaniker. Utbildningen är framtagen för personal inom mekanisk service och underhåll. Utbildningen är inte förbehållen DynaMate utan är öppen för andra bolag som har en verksamhet där personalen har behov av kompetenshöjning och/eller fortbildning.

Utbildningen består av 7 delkurser innehållande både teoretiska och praktiska moment. Kursernas längd är mellan 2 och 5 dagar. Utbildningen är förlagd under 9 månader där varje månad innehåller 1-2 utbildningstillfällen. Utbildningens mål är att deltagarna ska kunna arbeta med sådana, inom underhåll, vanligt förekommande mekaniska arbeten såsom felsökning och reparation. Deltagarna ska också få en förståelse för de bakomliggande orsaker, som till exempel konstruktion, val av reservdelar och tillhörande kostnader som påverkar underhållet under en livscykel.

Delkurserna är uppdelade i fyra block med fyra ämnen i varje block. Blocken avslutas med en tentamen där 70% krävs för att få godkänt. Vid varje tentamenstillfälle finns möjlighet till omtentamen. Efter godkänt resultat tilldelas utbildningsdiplom.

Se när Anders Herbertsson, Underhållsexpert hos Idhammar, berättar mer om sitt besök hos DynaMate i Södertälje:

Mekaniker

Kursinnehåll

Hydraulik 1 & 2

Kurslängd: 5 dagar | Lärare: Projekt Hydraulik | Kurstillfälle: 25-29 april

1 Säkerhet och funktion

Efter kursen ska deltagarna:

 • Vara medvetna om risker vid arbete med maskiner innehållande hydraulik och hur tillbud kan undvikas
 • Ha en insikt om viktiga faktorer som påverkar driftsäkerheten i hydraulsystem
 • Ha förmåga att utföra enklare kontroller och justeringar
 • Ha kunskap om uppbyggnaden av hydraulsystem
 • Ha en grund för fortsatt utbildning inom hydraulik

2 Grunder och montering

Efter kursen ska deltagarna:

 • Ha grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på ett hydraulsystem och dess komponenter
 • Ha färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, modifieringar och felsökning på enklare hydraulsystem
 • Ha förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet
 • Ha kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp.

Pneumatik

Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Göran Lagsäter | Kurstillfälle: 9-10 maj

Under utbildningen får deltagarna lära sig om olika pneumatiska komponenter såsom luftberedning, cylindrar, ventiler etc. De får också kunskap om schemaläsning, rita och koppla upp pneumatiska system samt på ett effektivt sätt analysera felorsaker. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Underhåll av pumpar

Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Greger Olofsson | Kurstillfälle: 19-20 september

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap om olika pumptyper samt användningsområden för dessa. Deltagarna ska också ha kunskaper i hur olika pumptyper underhålls samt vad som påverkar en pumps livstidsekonomi. Grundläggande pumpteknik ingår i kursen.

Underhåll av ventiler

Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Thomas Lundqvist | Kurstillfälle: 21-22 september

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper i ventilteknik, ventiltyper, dess användningsområden och underhåll.

Lagerteknik

Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Helmut Salsland | Kurstillfälle: 3-4 oktober

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap om olika rullningslagertyper samt användningsområden för dessa. Deltagarna ska också ha kunskaper i hur lager ska hanteras och monteras och vilka verktyg som ska användas för att utföra ett effektivt lagerunderhåll.

Vibrationsteknik

Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Michael Milanius | Kurstillfälle: 14-15 november

Deltagarna kommer efter genomgången kurs att förstå vibrationsteknikens grunder, kunna utföra enklare vibrationsmätningar samt kunna utvärdera mätresultaten.

Uppriktningsteknik

Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Jan Oscander | Kurstillfälle: 28-29 november

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:

 • Uppriktningstekniken för roterande maskiner
 • Kontroll av maskinkomponenternas fundament och dess placering relativt jordens centrum för minimerande av felriktade G-krafter
 • Grundläggande hur roterande maskiner skall vara placerade i våg eller i lod
 • Om kraftöverföringarna skall vara centrerade eller parallella för att säkerställa att smörjfilmen bibehålls i de lagerkonstruktioner som finns

Information

Idhammar allokerar lärare för respektive delkurs. Lärarna har lång erfarenhet i de ämnen de undervisar i, samt jobbar eller har jobbat inom sina gebit.

Vårt kompletta utbildningsutbud hittar du på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog. Nästan samtliga utbildningar går att boka som företagsanpassade utbildningar.

Anders Herbertsson

Produktion och Underhåll
anders.herbertsson@idhammar.se
0702-07 40 72

Albin Ljungdell

Konsult och utbildningsansvarig
albin.ljungdell@idhammar.se 
0730-85 27 59