Kundcase: Tillämpad Driftsäkherhet hos Boliden Rönnskär

Tillämpad driftsäkerhet

Tillämpad driftsäkerhet - en företagsanpassad utbildning

Tillämpad driftsäkerhet - en företagsanpassad utbildning​

För att stärka medvetandet om varför, samt ge praktiska verktyg till hur, vände sig Boliden Rönnskär till Idhammar för att skapa en bra start i företagets utvecklingsprojekt kring underhåll och driftsäkerhet. Samarbetet ledde till bättre förståelse, ökad kunskapsnivå samt lade grunden för en effektiv underhållsplan. Vi tog ett möte med Johan Boström, Maintenance engineer/ Maintenance Development på Boliden Rönnskär, efter genomförd utbildning.

Rönnskär i Skelleftehamn är Bolidens största produktionsenhet och ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från Bolidens egna gruvor, samt från externa leverantörer. Smältverket är idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver.

Idhammar och Boliden har ett långt samarbete genom åren och våra utbildningar Att Leda och utveckla underhållet samt Utbildning till specialist som underhållstekniker är frekvent besökta av underhållsledare och tekniker, när företaget önskar kompetensutveckla sin personal. När Boliden startade ett utvecklingsprojekt för underhåll och driftsäkerhet på anläggningarna i Rönnskär var Idhammar ett självklart val.

Som ett steg i utvecklingsprojektet önskade de starta upp en utbildning för företagets underhållsingenjörer, underhållstekniker samt produktionspersonal. Förhoppningen var att utbildningen skulle utformas med tyngdpunkt på det praktiska utförandet i driftsäkerhetsarbetet.

“Vi såg ett behov av att öka kompetensen kring driftsäkerhetsfrågorna och ville samtidigt göra ett gemensamt avstamp i organisationen kring hur vi bygger upp underhållsplaner” säger Johan.

En utbildning som kopplar samman teori och praktik - nu blir det verkstad!

En utbildning som kopplar samman teori och praktik - nu blir det verkstad!

Tillsammans utformade Johan och Idhammarkonsulterna Anders Herbertsson och Kimmo Kuusela utbildningen, för att bäst motsvara behoven samt att ta fram vilka driftsäkerhetsfrågor och underhållsfrågor som skulle ingå. Innan uppstart genomfördes platsbesök för att skapa lämpliga övningsuppgifter tagna från verksamheten. Gemensamt tog de fram företagsanpassade mallar och verktyg för att kunna arbeta med driftsäkerheten.

“Alla inblandade har fått vara och påverka utformningen av verktyget som vi ska använda. Vi tog de teoretiska delarna som vi hade tränat på och gjorde ett skarpt övningsexempel på vår egen utrustning, i vår egen verksamhet” fortsätter Johan.

Utbildningens syfte:

 • Höja kunskapsnivån hos kursdeltagare kring driftsäkerhetsfrågor
 • Informera och utbilda i de arbetssätt och metoder som ska användas på Rönnskär vid genomförande av utvecklingsprojektet för driftsäkerhet
 • Kunskap om användandet av framtagen kritikalitetsklassningsmall
 • Kunskap om teorin bakom RCM-analys
 • Påbörja arbetet med att bygga upp och revidera företagets underhållsplaner

Utbildningen togs fram för att få alla på samma nivå och få alla att förstå målet med utvecklingsprocessen.

Utbildningen togs fram för att få alla på samma nivå och få alla att förstå målet med utvecklingsprocessen.

Utbildningens mål:

 • Grundkunskaper för strategiskt underhåll
 • Initiera och lägga grund för utvecklingsarbetet med underhållsplanerna genom kritikalitetsklassning och RCM-metodik.
 • God kunskap i ämnet driftsäkerhet
 • Kunskap och vetskap om hur de själva kan bidra till att förbättra Rönnskärs driftsäkerhet i framtiden.

“Sträckan från att gå utbildning och övningsuppgift till någonting vi verkligen har nytta av och som vi kan använda från dag ett är ju väldigt kort! Fokus är inte teorin utan mer hur man applicerar den i verksamheten och vilka metoder och verktyg man ska använda. Man får fokusera på sina egna verktyg och sina egna metoder” avslutar Johan.

Det här kommer ge Boliden Rönnskär en skjuts i utvecklingsarbetet.

Det här kommer ge Boliden Rönnskär en skjuts i utvecklingsarbetet.

Utbildningen genomfördes i gemensam regi mellan Boliden och Idhammar, genom att ge en grundläggande utbildning inom underhåll och driftsäkerhet. Därefter genomfördes praktiska moment i fabriken på kritisk utrustning där deltagarna fick ta fram och presentera resultat från RCM-analys som nu blir grunden för en effektiv underhållsplan.

Se hela filmen från Tillämpad Driftsäkerhet:

Utbildningen är en tillämpningskurs på Att leda och utveckla underhållet. Ladda ner kursbladet för Tillämpad Driftsäkerhet, fyll i dina kontaktuppgifter eller läs mer om företagsanpassade utbildningar:

Hur vi anpassar våra utbildningar under Coronapandemin

Information_covid_19

Information till kursdeltagare angående covid-19

Under våra kurser vill vi att alla som deltar känner sig trygga och därför vill vi med detta informera om de åtgärder vi gör under kurstillfället för att undvika smittspridning av Coronaviruset. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens regionala och lokala rekommendationer och uppmanar samtliga kursdeltagare att göra detsamma. Aktuell information hittar du här!

Klassrumsbelagda utbildningar 

Varje kurs påbörjas med en genomgång av de restriktioner vi gör under kurstillfället för att tillsammans motverka smittspridning:

 • Under kursen avstår vi från att ta i hand när vi hälsar på varandra.
 • Ni som deltar, samt våra kursledare, håller avstånd till varandra. Vi har tillgång till luftiga lokaler där varje deltagare tilldelas ett eget bord placerat på behörigt avstånd till andra deltagare.
 • Handsprit finns tillgängligt i kurslokalen likväl som i matsal, reception och på toaletter.
 • Munskydd och handskar finns tillgängligt att använda för de som önskar.
 • Bordsplacering i matsalen är utformade så att gästerna ska kunna hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. All Servering sker gruppvis på olika tider för att undvika trängsel. Lunch och middag serveras vid bordet
 • Vid rast och andra typer av pauser finns ordentligt med utrymme att sprida ut sig på.

Distansutbildningar

Vi erbjuder ett större utbud av lärarledda distansutbildningar under coronapandemin. Oavsett rådande rekommendationer så är det ett naturligt steg för Idhammar, mot en mer digitaliserad värld. Utbildningen sker via Zoom och deltagaren behöver tillgång till internetuppkoppling, samt en dator med mikrofon och kamera. 

Distansutbildningarna är uppmärkta med en symbol i vår utbildningskatalog.

Distansutbildning Zoom

Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och gör vårt bästa för att minska smittspridningen av covid-19. Vid frågor eller funderingar, vänligen maila till info@idhammar.se eller ring 08-710 48 00.

Samma utbildningar som tidigare – men med en gemensam digital närvaro i ett virtuellt klassrum. Vid frågor eller funderingar, vänligen maila till info@idhammar.se eller ring 08-710 48 00.

Vem är konsulten – Per Möller

Vem är konsulten - Per Möller

Han har gjort fler än 150 genomgångar av hur företag arbetar med underhåll och driftsäkerhet, sporras och utmanas av alla möjligheter till förändring, förbättring och utveckling och försöker få ihop unionen mellan Norge och Sverige genom ingifte. Vi presenterar ingenjören, utbildningsföreläsaren, verksamhetsanalytikern och den kloka gubben Per Möller:

Om du är på uppdrag – vart är du just nu och vad är din roll:
Just nu gör jag underhållsanalyser på LKAB och VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB). LKAB uppdraget har hållit på i ett år och omfattar 5 enheter samt kvalitetsservice. Jag var på LKAB första gången på uppdrag 1999 och många gånger därefter.  Det är intressant att följa en organisation under så lång tid.  VIVAB är en lite mindre organisation men nog så spännande, man är inne i ett intressant utvecklingsskede.  
 

Hur länge har du varit på Idhammar?
Började 1995 i ett Idhammar som bestod av tre personer inklusive mig. Blev VD 1997 och drev upp företaget till marknadsledande kunskapsföretag inom vår nisch. En av framgångsfaktorerna var att lansera kursen “Att leda och utveckla underhållet”, kring år 2000. En annan framgångsfaktor är att vi har lyckats med rekrytering av fantastiskt duktiga medarbetare.

 
Vad är det bästa med staden du bor i?
Jag har mitt huvudsakliga viste i Sundbyberg. ”Sumpan” är en riktig förstad, ingen förort, kompakt och har allt. Men jag är inte alltigenom stadsmänniska. Ofta hänger jag på mitt torp som ligger mellan Vingåker och Katrineholm. Här finns den tystnad och frid som staden inte kan erbjuda. Här står kampen mellan odlande människa och vildsvin, hjort och bäver.
 
Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Beror lite på roll men i ledande ställning skulle jag välja ”Att leda och utveckla underhållet”. Dels för innehållet och dels för det nätverk kursen ger, de är en oslagbar kurs… (sa han som hittade på den).
 
Om du var en bil – vilken skulle det vara?
Det blir ett MÖP-svar:  En 9031 PV-Jeep. Öppen, snabb och med eldkraft. Ni som är lite yngre får googla.
 

Om du inte fick bo i Sverige, vilket land skulle du flytta till?
Norge – Jag har min dotter och barnbarn där. Vi försöker få ihop unionen igen genom att gifta in oss. Norge har kvar mycket av det vi tappat i Sverige, vi kan ju göra oss lustiga över det vi ser som nationalism men stolthet över det man har uppnått är inte fel.

Havet eller sjö?
Fel ställd fråga, borde vara hav eller skog. Gärna sjö eller hav – har seglat i många år. Gillar öppna landskap, har dock slutat att bränna brännvin. Lundell sjöng att han kryddade sitt brännvin men tror nog att det var hela värdekedjan han pysslade med.

Siffror eller bokstäver?
Hellre ADHD än 55:a.

Berätta om din roll på Idhammar?
Just detta att gå in och göra nulägesanalyser och utvärdera verksamheter har blivit lite av mitt specialområde. Jag har gjort mer än 150 genomgångar av hur företag arbetar med underhåll och driftsäkerhet. Vi har utvecklat en mycket bra metod för verksamhetsanalyser som är porterbar till olika typer av verksamheter.

På vägen har jag även analyserat servicefunktioner till exempel laboratorieverksamhet och serviceverksamheter.  Jag är ofta mer i det arbete som följer efter att nuläge och önskat läge är fastslaget – nämligen att hjälpa till med ”lyftet” till det eftersträvade läget. Där kommer min utbildning och erfarenhet som coach till nytta. Som konsult har jag aldrig varit bättre än nu. Hoppas att jag kan vara ”klok gubbe” och kunna stötta såväl ledning som nya konsulter.

Sedan föreläser jag på våra utbildningar något som alltid är lika kul och givande.

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Ett komplett folkbibliotek inklusive bibliotekarien och ett komplett kök med vedspis.

Vad gör du på fritiden?
Fixar och donar på torpet. Läser mycket litteratur. Gillar att laga mat och att dricka gott vin därtill (… låter som en kontaktannons).

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
Scania! Tung, Långsiktig, Hi-Tech, stabil och pålitlig.

Om du inte hade blivit Idhammarkonsult – vad hade du jobbat med då?
Riskkapitalist eller Start-up entreprenör

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Innekatt.

Abstrakt eller konkret?
Ingenjör inte filosof, alltså konkret men har upptäckt den att den ”andra sidan” finns.

Rund eller fyrkantig?
Kroppen är (för-) rund sinnet fyrkantigt (- se föregående fråga)

Skidsemester eller solsemester
Solsemester

 

Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav eller Zlatan?
Nu blir det majestätsbrott – sportfånar såväl som andra fånar går bort.
Gustav Vasa var en riktig kung, behövde aldrig vända blad.  Per Albin och Tage Erlander var riktiga statsministrar med fokus på landet och medborgarna. Winston Churchill var en otroligt framstående statsman och retoriker. Paradoxalt nog är det psykopatiska despoter som kanske mest har format vår samtid som Stalin, Hitler och Mao. Återväxten av nya stollar avtar inte menligt med åren.

 

_DCS0759Hemsida

Per Möller

Verksamhetsutveckling Seniorkonsult

Per rekommenderar utbildningen “Att leda och utveckla underhållet”, en utbildning han själv varit med och tagit fram. Per är även en frekvent artikelskrivare på vår hemsida, där han bland annat presenterar Underhållspyramiden. 

Har de ytterst ansvariga för VA-verksamhet relevant kompetens?

Har de ytterst ansvariga för VA-verksamhet relevant kompetens

Har de ytterst ansvariga för VA-verksamhet relevant kompetens?

Tidigare kommenterade Idhammarkonsulten Mats Gahm en artikel publicerad som annons från Underhållsmässan, i Ny Teknik. Artikeln behandlade frågor som investeringsbehov, kompetensbrist och ett underutvecklat VA. Självklart vill även vår Per Möller säga sitt i frågan.
Efter mycket research – och ett erkännande att han kanske sticker ut huvudet – kommer hans replik:

Jag har funderat på artikeln kring underhåll i VA-Branschen, med rubriken ”Ingen vill underhålla någonting som inte syns”. Må så vara men i min mening finns det i ett historiskt perspektiv en annan ingång: ”Det är omöjligt att styra något som man inte vet finns”.

Backar vi bandet så var man inriktad på drift och akut underhåll, det som Pär Dalhem konstaterar är att ”lägga krut på driften”. Varför arbetade då våra föregångare inte med modernt underhåll med fokus på proaktivitet? Jo, för att man inte hade kunskap om existensen av andra underhållsfilosofier än reaktiva. Politiker, ägare och ansvariga har varit omedvetet inkompetenta – underhåll är att lappa och laga. Det du inte kan något om kan du inte förändra, eventuella lösningar blir av första graden ”reparera fortare”. Ska jag generalisera – jag vet att jag sticker ut huvudet här – så har de som börjat en utvecklingsresa inom underhåll (och ofta drift) städslat kompetens från industrin. Detta på ledningsnivå i den kommunala VA-organisationen eller i VA-bolaget. Samtliga personer som uttalar sig i nämnd artikel har erfarenhet från industrin. Det är ett obestridligt faktum att industrin är långt före VA-branschen i arbetet med att förvalta och utilisera sina tillgångar på ett effektivt sätt.

Min kollega Mats Gahm noterar i sin artikel ett antal viktiga punkter där han berör ekonomi, organisation och kompetens. Dessa frågor är grundläggande, men jag vill lyfta det hela ett snäpp till. Huvudmännen – tillika kravställarna – har inte kompetens för att fullgöra sitt uppdrag. Och med kompetens menar jag inte att navigera i det politiska landskapet, utan kompetens att hantera anläggningstillgångar och investeringar i miljardklassen. Tittar vi på kompetens hos Tekniska Nämndens ordförande i några kommuner finns där huvudprofessioner som exempelvis ombudsmän, bönder och säljare. Styrelserna i våra VA-bolag har oftast inte någon djupare kompetens inom sagda område. Här finns en del branschspecialister av olika schatteringar – men få industrialister. Ska vi vara krassa så låter vi miljardtillgångar förvaltas av personer helt utan kompetens i hur detta ska ske.

Trappor städas uppifrån, så det första vi bör göra är att ställa krav på kompetens. Här måste meritokrati råda parallellt med det demokratiska styret. I praktisk betydelse: styrelser och nämnder måste utbildas. Strukturellt vore det lämpligt att införa representation av externa sakkunniga personer som obligatorium i kommunala styrelser som förvaltar tekniskt kapital. Dessa sakkunniga personer finns ofta redan i kommunernas privata verksamheter. Detta krav kan sedermera utvidgas till att gälla även kommunala förvaltningar, om dessa skall fortleva.

Det andra är att VA-organisationerna bör bolagiseras och centraliseras. Småkommuner kommer aldrig att nå tillräcklig kritisk massa för att utvecklas. En bra jämförelse är små och stora industriföretag. Småföretag är ofta ”hantverk” och lever på sitt entreprenörskap, något som inte fungerar i en liten kommunal verksamhet.

Det tredje är att inom tre till åtta år certifiera alla offentliga verksamheter som förvaltar anläggningstillgångar, enligt ISO 55 000. Då kommer en likare att införas för tillgångsförvaltning – en likare som inte är förhandlingsbar.

Steg nummer fyra är att kompetens måste säkras. För att möjliggöra detta bör nationella utbildningar inrättas, till Projekt-, Drift eller Underhållsingenjör inom VA. Här finns idag en stor brist. Positivt är att branschen lyckats med att lyfta yrkesområdets status, vilket medför att det troligtvis går att fylla utbildningarna för vem vill inte arbeta med miljö?

Det femte är att alla VA-operatörer bör kartlägga sitt nuläge – med avseende på tillgångsförvaltning och underhåll – på ett likartat sätt. Variationerna är stora och underhållsskulden som Pär Dalhem nämner är stor. Det som är under ytan är att den strukturella underhållsskulden är jättelik. Kompetens saknas, underhållsprocesser finns inte, underhållsplaner är inte uppdaterade, uppföljning och struktur saknas etc. etc. 

Ja här finns sannerligen att göra!

Per Möller

Idhammar AB

Per Möller

Per Möller

Verksamhetsutveckling Seniorkonsult

Vem är konsulten – Annie Björk

Vem är konsulten - Annie Björk

Det är svårt att hitta tid att svara på frågorna om sig själv, men ett – i god tid – kalenderinbokat telefonmöte gör att vi till slut får veta vem hon är. Hon som helst vill säga att hon förespråkar spontanitet men i eftertanke inser att hon personifierar planerande och kanske rent av är lite av ett kontrollfreak. Men det kanske behövs en stor portion struktur för att som ensam 25-åring tjej, bland 60 medelåldersmän, få en chefsposition på ett av Sveriges största energibolag. Möt Annie Björk – i den snabba bilen mellan konsultuppdrag, utbildningar, stallet och livet.

Om du är på uppdrag – vart är du just nu och vad är din roll:
Jag är just nu på ett interimuppdrag på ett infrastrukturbolag inom energisektorn. De har kommit en bra bit på väg med att implementera ISO 55000 och jag stöttar dem i arbetet kring förändringsledning och Asset Management – det handlar mycket om att sätta tillgångarna i fokus och se utifrån tillgångarnas perspektiv. Samtidigt stöttar jag implementering av Asset Management hos ett energibolag samt hos Trafikverket.
 
Hur länge har du varit på Idhammar?
Jag firar 4 år i dagarna.
 
Vad är det bästa med staden du bor i?
Stad? – Jag bor på en ö som heter Instön, i närheten av Marstrand. Det bästa är att komma hem och känna doften av havet. Och stillheten. Det är en bra kontrast till mitt lite hektiska och kringresande arbetsliv.
 
Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Jag väljer två. Är min tjänst något inom underhåll, som till exempel Underhållsingenjör eller Underhållschef, skulle jag inte tveka på att gå “Att leda och utveckla underhållet”. Jag gick den när jag hade börjat på Vattenfall och fick – och har fortfarande – väldigt stor behållning av den. Är mina arbetsuppgifter mer strategiska och verksamhetsutvecklande skulle jag gå Asset Management.
 
Om du var en bil – vilken skulle det vara?
En liten snabb sportbil. Jag gillar när det händer saker!
 
Vilken är det mest kostsamma faktorn vid ett produktionsstopp – eller är det samma fråga som hur långt är ett snöre?
Det är jätteintressant… en sak som blir väldigt kostsam är om du har missat i din planering.
 
Om du fick vara en annan för en dag, vem skulle det vara?
Jag vill vara en väletablerad dressyrryttare. Hästar är ett stort intresse för mig, så jag hade velat prova på att göra det för en dag. Som en kontrast till det jag vanligen gör. Eller – det kanske är lite samma? Styrande och ledande…
 
Om du inte fick bo i Sverige, vilket land skulle du flytta till?
Italien – det finns så mycket bra där. Ducati motorcyklar, bra klimat och maten…pizza, pasta… – jag är en kolhydratsjunkie!

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Sällskap!

Vad gör du på fritiden?
Jag hyr en häst och har spridit intresset till mina döttrar, så det blir mycket tid i stallet. Jag har även ett stort intresse för MC och bilar och har en motorcykel i garaget som väntar på att få komma ut.

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
En korsning mellan Mustang och BMW

Om du inte hade blivit Idhammarkonsult – vad hade du jobbat med då?
Jag jobbade i 12 år som chef i olika service och underhållsorganisationer, så förmodligen hade jag varit där. Som konsult får jag pocka russinet ur kakan. Jag får möjlighet att fokusera på det strategiska – något jag verkligen brinner för. 

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Aldrig mer få vistas inomhus.

Siffror eller bokstäver?
Bokstäver!

Abstrakt eller konkret?
Konkret! Kanske lite yrkesskadad. Jobbar man med att engagera människor så vinner man mycket på att vara konkret.

Rund eller fyrkantig?
Rund! Jag gillar att måla och då blir det runda former.

Skidsemester eller solsemester?
Solsemester.

Havet eller sjö?
Havet – uppväxt intill sjöar men har bosatt mig vid havet. Jag älskar vatten.

Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav, Zlatan?
En stark framstående kvinna!

Bästa med ditt jobb?
Dels att få jobba verksamhetsövergripande och strategiskt, men också att det är flexibelt. Ingen dag är den andra lik. Mötet! Jag får träffa mycket folk och lära mig många nya verksamheter vilket är oerhört lärorikt.

Berätta om din roll på Idhammar?
Jag jobbar både som konsult och med utbildningar. Mitt främsta fokus är Asset Management, men även saker som ligger inom det, som verksamhetsutveckling och förändringsledning. Våra uppdragsgivare vill åt arbetssätten och strukturen. Jag hjälper dem att hitta vägarna framåt, att paketera det på rätt sätt för ledningen och att skapa engagemang och driv inom organisationen.

 

Annie Björk

Annie Björk

Asset Management Civilingenjör Seniorkonsult

Annie rekommenderar utbildningarna Att leda och utveckla underhållet och Asset Management Certificate. Den senare är Annie en stor del av i sin roll som utbildare.

Behöver Sveriges VA-verksamheter hjälp att utveckla sitt underhåll?

Behöver Sveriges VA verksamheter hjälp att utveckla sitt underhåll?

Behöver Sveriges VA-verksamheter hjälp att utveckla sitt underhåll?

Enligt Investeringsrapporten 2020 från Svenskt Vatten har investeringsbehovet i VA-sektorn ökat från 16 till 23 miljarder per år. De största behoven finns i ett gammalt ledningsnät samtidigt som klimatförändringar, nya miljöregler och orimliga skillnader mellan kommunerna ökar kraven både på finansiering, kompetens och kapacitet.

Utmaningarna för att klara av nödvändiga investeringar i vatten och avlopp, menar Svenskt Vatten i sin rapport, är tre till antalet och kan sammanfattas med:

 • Det behövs mer pengar
 • Ny personal med delvis annan kompetens
 • Förändrad organisation

Åtgärderna som föreslås av Svenskt Vatten är:

 • Fördubbla VA-taxorna i Sveriges kommuner till 2040. Fler behöver vara med och betala – förorenaren (exempelvis läkemedelsindustrin eller försvaret) ska bidra till rening och sanering förorsakad av deras verksamheter.
 • Ny och högre kompetens kommer att behövas för att en VA-organisation ska klara av inte bara drift utan också utveckling, digitalisering, planering och projektgenomförande.
 • För att kommuner ska kunna samarbeta och bilda större VA-organisationer behöver reglerna om balanskrav på bara tre år behöver ändras och en gemensam taxa för flera kommuner bli möjlig.

I en artikel skriven av Rebecca Hjerpe från Hey Communication på uppdrag av Underhållsmässan (publicerad annons i Ny Teknik) vidrör Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm utmaningarna och lyfter problemet med ett underutvecklat VA-underhåll:

”Varför man säger att VA-underhåll är underutvecklat är för att det är sant. Det är ett gigantiskt infrastrukturnät där den stora mängden av system dessutom inte syns eftersom de ligger under marken. När det kommer till VA har man lagt krut på drift, vilket gjort att man glömt att jobba med underhåll. Helt enkelt skjutit den kostnaden framför sig”

Vidare förklarar Dalhielm att ”nyttorna av ett planerat och strukturerat underhållsarbete är många. Att kortsiktigt dra ner på underhållet ger visserligen minskade kostnader på kort sikt, men innebär omfattande konsekvenser på lång sikt. Förutom att våra kunder oftare riskerar att få brister i vattenleveransen, innebär ett uteblivet underhåll högre kostnader i det långa loppet. Därmed också dyrare för kunden på lång sikt. Det är också en hållbarhetsfråga. Vi måste värna om våra resurser oavsett om det är naturresurser eller pengar. Att inte jobba med underhåll är slöseri med båda delarna”.

Hur kan Sveriges VA-verksamheter då få hjälp om de vill utveckla sitt underhåll?

Idhammar har under många år stöttat med verksamhetsutveckling och utbildningar. Svenskt Vatten har anammat Idhammars Underhållspyramiden, en beprövad modell som skapar en röd tråd från kundens nuläge till en önskad framtidsposition med bättre driftsäkerhet till en lägre kostnad. Pyramiden består av ett antal byggstenar där Idhammar har tagit fram en ”verktygslåda” för varje byggsten. Mer om Pyrmiden kan du läsa här på vår hemsida, där Per Möller har påbörjat en artikelserie som beskriver varje byggsten.

Mats_Gahm

Mats Gahm

Verksamhetsutveckling Civilingenjör Seniorkonsult

Det handlar om ansvar

Det handlar om ansvar

Det handlar om ansvar.

Det handlar om ansvar. Kunskapen, förmågan och viljan att ta ansvar för en hållbar, effektiv och lönsam produktion. Jag sticker ut hakan och påstår att vi inom underhåll behöver träna på det.

Varför säger jag det då?

Jo, om jag säger att de företag som fokuserar på Underhåll som kärnverksamhet har bäst möjlighet att vara långsiktigt lönsamma och ha förmågan att också ställa om snabbt, så kanske det blir tydligare.

Det förutsätter att underhåll är drivande i investeringsprocessen, tar ansvar för early management, sätter tonen för hur hela organisationen ska ta hand om sin utrustning samt har koll på hela tillgångens livscykelkost och livscykelprofit. Tillgångar som i många verksamheter är en stor del av företagets kapital och kassaflöde.

Att ha koll på sina tillgångar, hur de bäst utnyttjas, hur de bäst tas om hand, i vilken status de är och hur de snabbt kan anpassas till andra behov är och kommer att bli än viktigare framgent.

Alla som jobbat med LCC:er och varit en del av re-investeringsprocessen vet att det kan vara svårt att få igenom underhållets behov redan utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv. Våra Capex kopplade till re-investering kan tävla med en del andra till synes roligare investeringar. Om vi sedan leker med tanken att addera ytterligare parametrar; investeringar kopplat till säkerhet, kvalitet, omställningshastighet, digitalisering, effektivisering, utveckling osv.

Jag tror helt enkelt att många har det jobbigt att få igenom sina investeringsförslag, hur självklara de än må vara utifrån underhållets perspektiv.

Vi vill med den här utbildningen utöka kunskaperna i våra företags affär och ekonomi. Titta på olika modeller att bygga ett väl genomtänkt business case och att sedan vässa vår förmåga att argumentera för det. Har vi koll på det här så kan vi ta det stora ansvar, i våra företags långsiktiga framgång, som jag tror att vi har tillgång till. Bara vi kan och vill.

Henrik Borup

Henrik Borup

Ledarskapsutveckling och Asset Management Seniorkonsult

Henrik Borup är en av föreläsarna på Idhammars nya utbildning “Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling”.

Kursstarter 2022: 25 april | 3 oktober

Vässa kunskapen och slipa argumenten!

Vässa kunskapen och slipa argumenten!

När jag arbetade som underhållschef för rätt många år sedan så hände det jag eller någon i min organisation kom med uppslag och förslag till förändring och utveckling av teknik och verksamhet. Ofta var idéerna bra och skulle ge ökad driftsäkerhet eller ökad effektivitet i underhållet vilket var lönsamt för företaget. Om åtgärderna var av lite mer omfattande dignitet så måste det äskas pengar hos företagsledning eller styrelse.

Ofta, inte alltid, avvisades de idéer som vi på underhåll tyckte var bra och självklara att genomföra med argument som: det är för dyrt, det är för lång återbetalningstid, jättebra – men vi måste prioriterat annat etc. Min reaktion var emellanåt att argumenten var idiotiska, det omdömet omfattade även de som levererade argumenten. Som konsult har jag har upplevt samma mekanismer hos mina kunder där duktiga, motiverade underhållschefer blir avspisade på olika sätt. Jag har många gånger tänkt i samma banor som jag gjorde som underhållschef, de som skall värdera uppslagen saknar kompetens och insikt.

Med stigande ålder och erfarenhet så breddas perspektivet, visst kan det saknas kompetens och insikt hos exempelvis ekonomer och anläggnings- och produktionsansvariga. Men vem skall finnas där och tillföra kompetens och insikt? Jo vi som driver underhållet och underhållsfrågorna. Problemet är att vi inte tillräckligt drivna och skolade att ta fram de vassast slipade ekonomiska argumenten och på ett övertygande sätt argumentera för dem.

Med detta perspektiv har vi tagit fram kursen för dig som känner att du emellanåt inte når fram: ”Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling”.

Ta dig en funderare – du är välkommen på ny resa!

Per Möller 2021-08-24

Per Möller

Per Möller

Verksamhetsutveckling Seniorkonsult

Per Möller är en av föreläsarna på Idhammars nya utbildning “Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling”.

Kursstarter 2022: 25 april | 3 oktober

På distans med Albin Ljungdell

På distans med Albin Ljungdell

På distans med Albin Ljungdell

Under läsåret 2020-2021 fick vi, på grund av pandemin, ställa om våra utbildningar till distansutbildning. Hur har det fungerat, vad har varit bra och mindre bra och vad har vi fått göra annorlunda? Vi frågade Albin Ljungdell, föreläsare på “Utbildning till specialist som underhållstekniker”:

Hej Albin, berätta om utbildningen?

Vår Utbildning till specialist som underhållstekniker är en utbildning som pågår i 12 dagar och uppdelad på 4 block. Det är en väldigt bred utbildning, man får en väldigt bra grund som underhållstekniker. Man lär sig allt från underhållsteknik, materiallära, man får lära sig om lager, förrådshantering, felsökning och även en del el och automation.

Det som är speciellt med den här utbildningen är att den är framtagen enligt EFNMS-kvalifikationerna för en underhållstekniker specialist. Det finns alltså en certifiering för det som är giltig i hela EU. Det här öppnar då för en större arbetsmarknad men ger också en stämpel på att man faktiskt är en underhållstekniker specialist!

 

Föreläsarna som håller de olika blocken har jobbat som tekniker i väldigt många år och ofta jobbat sig uppåt till att bli chef. De kan belysa det här ur flera olika perspektiv. Någonting som är bra att lyfta fram är (SS-EN)13306 standarden för terminologi i underhåll. Att man kan ha samma språk, både inom sitt eget företag men även utåt mot andra. Och att man har samma språk tekniker till tekniker men också från tekniker uppåt till chef. Det är något vi går igenom väldigt grundligt.

 
Den här utbildningen finns både som en fysisk utbildning på plats, men vi erbjuder den även som distansutbildning. Distansutbildningen är då anpassad för att kunna fungera på ett bra sätt på distans. Innehållet är såklart detsamma!
 
Se hela intervjun nedan!

Under hösten och våren kommer vi fortsätta att erbjuda vissa av våra utbildningar på distans. Samtidigt fortsätter vi utveckla våra distansutbildningar och våra digitala erbjudanden.  Vilka utbildningar som går på distans kan du se på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog.

Vem är konsulten – Camilla Englund

Camilla Englund

Vem är konsulten - Camilla Englund

Möt Camilla Englund, vårt senaste tillskott och endast en månad gammal på Idhammar. Hon är inriktad på ledarskap, verksamhetsutveckling och Asset management och just nu involverad i ett CMMS/EAM-uppdrag hos Oatly. Hon ser Susanne Reuter i huvudrollen i ”Camilla – the movie” – då skådespelerskan skulle kunna göra filmen både lite rolig och lite sorglig. Fick Camilla inte bo i Sverige skulle hon bo vid kusten i Brasilien, söder om Rio, för dess fantastiska natur.

Hur länge har du varit på Idhammar?
I en månad

Vad är det bästa med staden du bor i?
Jag bor i Sundsvall, staden mellan två berg, det är 10 minuter till allt, fantastisk natur och skidspår runt knuten.

Vilken är din högst värderade arbetsprestation?
Rationaliserat bort mig själv som chef när självgående team utvecklats.

Ponera att du är nyanställd på Den Stora Industrin och får välja fritt ur Idhammars utbildningskatalog – vilken utbildning går du och varför?
Asset management utbildningen! Det känns så grymt rätt hela det konceptet att knyta ihop helheten, från strategi- organisation- tillgångar – standard – information – förvaltning (planerar för den i höst).

Om du var en bil – vilken skulle det vara?
Gissningsvis en Volvo 245 kombi, äldre modell utan aircondition, rullat över 40 000 mil.

 Vilken är det mest kostsamma faktorn vid ett produktionsstopp?
Produktionsbortfall är ju mitt snabba svar men det beror ju mycket på vilken verksamhet vi pratar om. Just nu tänkte jag på Ortvikens pappersmaskin PM5 som nu nedmonteras – 9,3 m bred bana, 1400 m/minut i hastighet.

Om du fick vara en annan för en dag, vem skulle det vara?
Zlatan Ibrahimovic – det skulle vara häftigt att ha hans självförtroende och självkänsla för en dag! 

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Min sambo Johan då han är en riktig “Överlevar-Robinson”

Planering eller spontanitet?
Planering, men vill öka på spontaniteten
 
Vem är kungen – Peter Forsberg, Carl XVI Gustav, Zlatan?
Peter Forsberg, framförallt för det han gjort efter karriären, såå fint engagemang i t.ex. Barncancerfonden. Sen är han ju från lilla Övik också så det blir extra plus för det.

Vad gör du på fritiden?
Jag gillar sport av alla de slag, skidåkning på snö (alltså riktig skidåkning, dvs längd) och vatten. Förr var jag ganska sportig men med åren har det utbytts mot att jag nuförtiden mest försöker se sportig ut. Fram till 2017 har jag haft många timmar i hästsadeln, haft egna hästar och tävlat en del. Men nu har jag bara 3 sadlar kvar och ett par westernboots

Om du var ett varumärke – vilket skulle det vara?
ICIW – märke för snygga träningskläder – gillar förkortningen I-Can-I-Will!

Om du inte hade blivit underhållskonsult – vad hade du jobbat med då?
Veterinär eller Mattelärare

Pest eller kolera. Aldrig mer få vistas inomhus eller aldrig mer få vistas utomhus?
Aldrig mer inomhus

Storskaligt eller småskaligt?
Småskaligt

Siffror eller bokstäver? 
Siffror
 
Abstrakt eller konkret?
Konkret
 
Rund eller fyrkantig?
Fyrkantig som jobbar för att bli rundare

Skidsemester eller solsemester?
Solsemester
 
Havet eller sjö?
Havet

Bästa med ditt jobb?
Frihet under ansvar och möjligheter till utveckling! Det blir vad du gör det till!

Vilken kollega skulle du ta med dig till en öde ö?
Jag skulle vilja ta med mig fler än en! Av det jag hunnit se så här långt – så ser jag att vi är en härlig blandning, ganska olika bakgrunder och människor/ konsulter, vilket är en stor styrka även på en öde ö. Det som jag tycker utmärker de jag haft kontakt med hittills är en härlig positiv energi.

Berätta om din roll på Idhammar?
Jag har en bakgrund inom processindustrin, telecom och sista två åren inom VA-branschen. Mestadels har jag jobbat med problemlösning i olika form: ledare inom linje och/ eller projekt, sista två åren inriktad på digitaliseringsledning. Det är väl detta jag nu hoppas att kunna kombinera i konsultrollen på Idhammar.

 

Camilla Englund

Camilla Englund

Asset Information Management Civilingenjör Seniorkonsult

Camilla rekommenderar utbildningen Asset Management Certificate – en utbildning hon själv planerar att gå i höst.