Mötesanläggningen Hackholmssund

Under hösten har vi förlagt våra klassrumsbelagda utbildningar på Hackholmssund, en mötesanläggning belagd i Mälarnaturen utanför Upplands Bro. Precis som Idhammar är Hackholmssund en del av Midroc.

Under våra utbildningar är vi helt ensamma på den stora anläggningen vilket möjliggör en ordentlig avskildhet och flexibilitet, en trygghet under de omständigheter som råder. Vi stämde av med deltagare på utbildningen “Att leda och utveckla underhållet” hur de upplever vistelsen på Hackholmssund.

”En kursanläggning kan inte bli bättre, det är ett sånt lugn över den här platsen. Det är gästvänligt, luftigt och öppet. Personalen gör det så lätt och naturligt att röra sig med avstånd både inne och ute, det är knappt att man vill åka hem.”

På Hackholmssund erbjuds vi förstklassig mat, stora lokaler och ett fantastiskt bemötande. Jesper Hyseus är VD för Hackholmssund mötesanläggning och han berättar att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer men att renligheten alltid prioriteras högt. ”Vi erbjuder grupper att ha hela stället privat. Det är ingen annan som kommer att röra fikat eller vänta på att ta över konferenslokalen efter lunch. Som mest kan 37 personer sova kvar samtidigt så det är i den mängden vi rör oss.”

Jesper belyser den härliga atmosfären som ett resultat av personalens goda stämning.

”Personalen som arbetar här ute trivs så pass bra att de stannar hos oss i flera år. Vi skojar och skrattar mycket, jag tror det märks att vi har roligt ihop och jag tror det är det som möjliggör att vi kan ta hand om våra gäster på det sättet som vi faktiskt kan. Vi prioriterar bemötandet, flexibiliteten och atmosfären. Det ska vara ett lugn att komma ut hit.”

På Idhammar är vi otroligt glada över att vi kan vara på Hackholmssund och tack vare dem erbjuda en så trygg kursplats som möjligt i dessa tider. 

https://hackholmssund.com/

Idhammar – Endorsed Assessor

Under hösten kunde vi berätta om att vi blivit Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Nu har vi mottagit ytterligare en kvalitetsstämpel från The IAM: Endorsed Assessor!

De senaste årtiondena har vi genomfört hundratals nulägesanalyser och mognadsbedömningar hos våra industri- och infrastrukturkunder. Analyserna har ofta varit underhållsorienterade, men vi har även genomfört uppdrag med fokus på exempelvis organisation, risk, nyckeltal, produktion, beslutsfattande, anskaffning, anläggningsinformation och strategi. Kort sagt: vi har erfarenhet från hela Asset Management-landskapet. Det gäller inte minst nu när vi arbetar tillsammans med Midroc som har stark förankring inom bland annat underhåll och anläggningsinformation.

De senaste åren har allt fler mognadsbedömningar utgått från den konceptuella modellen för Asset Management och ISO 55001 – Ledningssystem för tillgångar. Flera av Sveriges största 

tillgångsförvaltare inom exempelvis energi och transportinfrastruktur har upplevt behovet av att fastställa nuläget  i förhållande till ISO 55001 för att därefter definiera prioriterade utvecklingsområden samt interna och externa förutsättningar för att nå det önskade läget.

Certifieringen som Endorsed Assessor innebär att vår metodik och våra processer för att genomföra mognadsbedömningar och nulägesanalyser inom Asset Management är granskade och kvalitetssäkrade. Jan-Olof Hilmerstam, VD:

– Det är väldigt glädjande att få ett kvitto på att processerna och metoderna som vi systematiskt utvecklat under årtionden står sig även i internationella sammanhang. Ambitionen är att fortsätta med vårt förbättringsarbete och utveckla vår förmåga att träffsäkert, effektivt och kvalitetssäkrat leverera mognadsbedömingar inom Asset Management. Syftet är som alltid att optimera värdeskapandet från kundernas anläggningstillgångar. 

Idhammardagens första föreläsare är Jan-Olof Hilmerstam och Henric Mellbin!

Från Vänster: Jan-Olof Hilmerstam och Henric Mellbin

Med stormsteg närmar vi oss Idhammardagen i Göteborg. En onsdageftermiddag arrangerad för att dela tankar och erfarenheter kring Asset Management. De första föreläsarna att äntra scenen den elfte mars är Midrocs affärsområdeschef Henric Mellbin tillsammans med Idhammars VD Jan-Olof Hilmerstam. 

Vad kan vi förvänta oss från ert föredrag?
Vi lever i en tid där vi genererar otroliga värden från våra anläggningstillgångar. Tänk bara den samhällsnytta som skapas från industrier, väg- och järnvägsnät, vatten och avlopp samt kraft och värme. Samtidigt investerar vi tiotals kanske hundratals miljarder kronor varje år i våra anläggningstillgångar bara i Sverige. Hur duktiga vi är på att investera i och förvalta våra tillgångar har därför en enorm påverkan på de enskilda verksamheternas existensberättigande men även på vår gemensamma framtid.

På Idhammar och Midroc har vi i många år arbetat för att utveckla våra kunder inom industri och infrastruktur. Oavsett uppdrag så har det nästan alltid funnits en inneboende utmaning som har varit svår att komma åt: helhetsperspektivet. Det vill säga: hur kan vi få verksamhetens olika delar och funktioner att fungera bättre tillsammans och undvika sådant som motsättningar mellan organisationstillhörigheter, stuprörstänk och kommunikationssvårigheter mellan exempelvis fabriksledning och underhåll?

Vi arbetar med Asset Management och ISO 55000-serien för att det ger oss och kunden verktyg för att se helheten samtidigt som det blir tydligt hur de anläggningsnära aktiviteterna hänger ihop med verksamhetens övergripande uppdrag – det blir en röd tråd genom hela verksamheten.

På Idhammardagen vill vi berätta om hur vi använder oss av Asset Management för att definiera kundens utmaning, kombinera våra kompetenser och därefter metodisk och systematiskt utveckla kundens förmåga att optimera värdeskapandet från anläggningstillgångar. 

Kommer ni nämna något om hopslagningen av Idhammar och Midroc och vad det innebär för kunderna?

Idhammar och Midroc har arbetat parallellt för att främja kundernas strävan mot en optimal tillgångsförvaltning. Det har skett inom olika Asset Management-områden, med stort fokus på underhåll, anläggningsinformation samt strategi och planering. Men de senaste åren har det blivit allt tydligare att vi måste kunna ta ett helhetsgrepp på våra kunders strategiska tillgångsförvaltning för att lyckas vara den drivande kraften mot det effektiva, störningsfria och hållbara samhälle som vi bestämt oss för att vara. Genom att slå oss samman har vi nu möjlighet att kombinera våra förmågor för att på bästa sätt leda utvecklingen av Asset Management och därigenom stötta våra kunders utveckling mot ökad lönsamhet, konkurrenskraft och inte minst samhällsnytta. 

Läs mer och anmäl dig till Idhammardagen här. 

Välkommen till Idhammar, Henrik Borup – ny seniorkonsult!

Vi är otroligt glada över att få presentera ett till nytt ansikte hos oss. 
Henrik Borup, välkommen till Idhammar! 

Sedan ett drygt år tillbaka har Henrik Borup varit verksam som underhållsteknisk chef samt sedan ett par månader tillbaka även ansvarig för inspektionsavdelningen på siten känd inom olja- och energisektorn.

Henrik har lång erfarenhet från ledande befattningar inom automotive och tillverkande industri, både inom underhåll och projektorganisationer. Han har ett starkt ledarskapsfokus inom framförallt teknikorienterade organisationer och är van att arbeta med förändringsledning och processeffektivitet. 

Henrik om ledarskap:

      – I dagens organisationer fungerar det inte att vara som den gamla ”chefsingenjören” som kan allt och detaljstyr i command and control-anda. Nyckeln i dagens komplexa organisationer och krävande arbetsmarknad är att få människor att utvecklas med sina uppdrag. Då behöver man lyssna av och ha fokus innan man lägger pusslet. Och framförallt att man vågar ta sig tid, förändringar tar tid att arbeta igenom på olika nivåer om de ska hålla.”

På siten produceras främst Bitumen som används till exempelvis vägbeläggning och produkter som takpapp. Vidare har man världens bredaste utbud av transformatoroljor, är ledande inom industriell smörjolja, smörjfett samt tillverkar även oljor till däck och gummi.

I uppdraget ingår att leda organisationens discipliningenjörer och inspektionsingenjörer. Dessa grupper är ansvariga för bland annat underhållsberedning, förvaltning och utveckling av underhållssystem, driftsäkerhet, utveckling av underhållsstrategier och metoder, reinvesteringsplaner, mekanisk integritet, kontroll & inspektionsprogram.

Henrik om uppdraget:

     – Det är en spännande process i en verksamhet med högt anläggningsvärde. Organisationen är ingenjörstung med hög kompetens och lång samlad erfarenhet.

Det här är ju en process med höga temperaturer och tryck som ställer höga krav på säkerhet och utrustningens integritet. En av utmaningarna är just att arbeta med effektivisering av arbetsprocesserna och samtidigt bibehålla eller stärka säkerheten. Jag tror att jag kan bidra med min erfarenhet av metoder, strategier och LEAN.

Varmt välkommen till Idhammar, Henrik!  

Idhammardagen 2020

Varmt välkommen till Idhammardagen 2020!

2020 års Idhammardag kommer att genomföras på plats på Underhållsmässan i Göteborg, onsdag eftermiddag den 11 mars. Hoppas att du vill dela dagen med oss!

Årets tema stavas Asset Management 
I en av Svenska Mässans konferenslokaler kommer du mellan kl. 13-17 att kunna smita iväg från mässhallarna för att lyssna till fyra (ännu hemliga) föreläsare inom ämnet Asset Management, ställa frågor till underhållspanelen samt mingla med kollegor från branschen. Dagen kommer att avslutas på Göteborgs Universeum där vi utlovar en middagsmiljö utöver det vanliga.

Kika in här för mer information. Anmälan öppnar NU. 

Välkommen!

Kvick info:

Vad: Idhammardagen 2020!

När: Kl. 13 onsdagen den 11 mars 2020, parallellt med underhållsmässan.

Var: Svenska Mässan i Göteborg

Hur: Föreläsningar på temat Asset Management, Frågor med Underhållspanelen, mingel med branschkollegor, middag på Universeum och mycket, mycket mer. 

Idhammar – Endorsed Asset Management Training Provider

Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. På Idhammar genomför vi flera Asset Management-uppdrag hos både företag och offentliga verksamheter som syftar till att utveckla förmågan att maximera värdeskapandet och samhällsnyttan från anläggningstillgångarna.

Utöver detta utbildar vi dessutom allt fler chefer och nyckelpersoner på anläggningsintensiva verksamheter i just Asset Management. Under hösten har utbildningstillfället i Asset Management Certificate fått ett så högt engagemang att vi kommer genomföra en extra Asset Management-utbildning, i Skellefteå för första gången, redan nu i december! I vår öppnar vi upp för steg två i utbildningstrappan genom att även erbjuda utbildningen Asset Management Diploma.

Som en ytterligare del i vårt kvalitetsarbete så har vi valt att certifiera oss och bli Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Med det så blir vi det första Svenska företaget att ta emot IAM:s kvalitetsstämpeln.

Vi hoppas att den positiva trenden fortsätter och att allt fler verksamheter väljer att realisera möjligheterna med att jobba med Asset Management.
asset management

Konsulttjänster inom
Asset Management

Läs mer på vår konsultsida om de olika konsulttjänsterna vi erbjuder inom Asset Management.

Annie_kursl?versikten

Asset Management Certificate

Läs mer om vår öppna utbildning i Asset Management! Nästkommande utbildningstillfällen med platser kvar drar igång i Skellefteå den 10 december och i Solna den 25 mars.

asset-tack

Asset Management Diploma

Du som genomfört utbildningen Asset Management Certificate är varmt välkommen till nästa steg: Asset Management Diploma. Nästa utbildningstillfälle påbörjas i Solna den 27 maj. Läs mer på utbildningssidan.

Midroc Project Management förvärvar Idhammar

Midroc Project Management AB har förvärvat Idhammar Produktion AB. Därmed stärker Midroc sitt erbjudande inom Asset Management och underhåll samtidigt som Idhammars förmåga att stötta sina kunders utveckling och tillgodose marknadens behov ökar.

Förvärvet är ett led i Midrocs strategi att möta efterfrågan inom området. Målet är att genom samarbete länka ihop det kunnande som finns inom Idhammar och Midroc Project Management för att därigenom i allt större utsträckning stötta verksamheter inom industri och infrastruktur i arbetet mot ökad effektivitet, störningsfrihet och hållbarhet.

Midroc Project Management är ett ledande konsultbolag inom energi, industri, bygg och infrastruktur, med specialisering på lösningar inom bland annat projektledning, underhållsutveckling, Engineering, underhållsstopp och HSE-Q. Stefan Kronman, vd på Midroc Project Management:

– Vi är mycket glada att Idhammar ansluter sig till oss. Det finns sedan länge en god relation mellan bolagen och Idhammar har en eftertraktad kompetens som efterfrågas på marknaden. Tillsammans kommer vi att utvidga våra redan etablerade erbjudanden inom Asset Management och Underhåll.

– Idhammar stod inför ett vägskäl att antingen växa vidare i egen regi eller inom ramen för en större organisation. När Midroc visade intresse kändes det helt rätt. Tillsammans kan vi öka värdet för våra kunder genom att samla två experter under samma tak, säger Jan-Olof Hilmerstam, vd Idhammar.

– Tillsammans kommer vi skapa spännande möjligheter och erbjuda spetskompetens när det gäller kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom Asset Management och underhåll. För våra medarbetare innebär detta utökade möjligheter till kompetensutveckling och specialisering inom området, säger Stefan Kronman.

Idhammar kommer att vara ett dotterbolag till Midroc Project Management. Tidigare ägare, Jan-Olof Hilmerstam, Per Möller och Jonas Åkerlund, kommer fortsatt att vara aktiva i Idhammar i sina nuvarande roller och utveckla Idhammar som en ledande aktör inom Asset Management och Underhåll.

För mer information:

Stefan Kronman, VD Midroc Project Management, +46 10 4707186, stefan.kronman@midroc.se

Jan-Olof Hilmerstam, VD Idhammar, +46708 292333, jan-olof.hilmerstam@idhammar.se

 
 

Ny termin och nya kanaler!

Välkommen tillbaka till en ny termin! Vi hoppas att du har haft en skön sommar och nu är lika laddad som vi är inför en höst full av utvecklande utbildningar inom Produktion, Underhåll och Asset Management. 

Vi drar igång redan nästa vecka med Strategisk Underhållstyrning inom Vatten och Avlopp, så några av er träffar vi redan då. Våra aktuella kurser hittar du på idhammar.se/utbildningar

Nytt för i höst är att vi nu finns tillgängliga både på Instagram och Facebook! Vi är riktigt glada över ännu ett par plattformar bland våra kanaler där vi kan höras och dela nyheter om kursverksamheten med er. Klicka er gärna vidare via ikonerna nedan för att följa oss. Vi ses!

Träffa oss på underhållsmässan!

Äntligen närmar vi oss ljusare tider vilket i år innebär Underhållsmässan i Göteborg! Den genomförs mellan den 13 och 16 mars och vi kommer befinna oss i monter B04:80 dit du är mycket välkommen att diskutera Produktion, Underhåll och Asset Management.

I vår monter får du möjlighet att träffa nya såväl som gamla medarbetare, tävla och ta del av matnyttigt material. Vi kommer även anordna våra traditionella AW-kvällar på John Scotts pub på Avenyn i centrala Göteborg tisdag-torsdagkväll.

För att komma in snabbt, smidigt och gratis på mässan är du välkommen att gå in på underhall.se, ange kod visit 2 och skriv ut ditt fria entrékort.

Hör gärna av er om ni vill boka in ett möte med någon av våra konsulter så ser vi till att det blir av. 

Vi ses i monter B04:80!

Välkomna till kunskapsbanken!

Vi på Idhammar är ständigt ute i olika verksamheter och arbetar med att utveckla bland annat produktions- och underhållsorganisationer. Vi har dessutom hundratals utbildningsdagar varje år där vi får möjlighet att förmedla kunskapen som vi samlar på oss ute hos våra kunder.

Vi har genom vårt utvecklingsintensiva arbete producerat en del material som vi tror kan vara till nytta för er som är verksamma inom Produktion, Underhåll och Asset Management. Därför kommer kontinuerligt dela med oss av material som vi producerar på vår kunskapsbank. Det kan handla om exempelvis handböcker, mallar och föreläsningsmaterial. Det första alstret som vi väljer att dela med oss av är begreppshandboken. Begreppshandboken har bland annat använts på vår populära utbildning Att Leda och Utveckla Underhållet.

Välkomna till kunskapsbanken! 

Förresten! Hör gärna av er om det är något speciellt material som ni önskar eller om ni har feedback på materialet som lagts upp.