Idhammardagen 2022

Idhammardagen 2022

Den 22 november arrangerar vi Idhammardagen för att dela med oss av vårt egna men framförallt våra kunders arbete för att öka värdeskapandet från sina tillgångar. Det kommer även att anordnas en paneldiskussion där vi bjuder in deltagarna till samtalet för att dela med sig om tankar och erfarenheter kring Asset Management.

 

Behovet av strategisk tillgångsförvaltning och Asset Management inom industri och infrastruktur har ökat markant de senaste åren. På Idhammar genomför vi flera Asset Management-uppdrag hos både företag och offentliga verksamheter som syftar till att utveckla förmågan att maximera värdeskapandet och samhällsnyttan från anläggningstillgångarna. Utöver det utbildar vi dessutom allt fler chefer och nyckelpersoner på anläggningsintensiva verksamheter i just Asset Management. Under hösten är vårt utbildningstillfälle i Asset Management fullbokat och vårens tillfälle fylls på i stadig takt.

2019 valde vi att certifiera oss till Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Med det blev Idhammar det första svenska företaget att ta emot IAM:s kvalitetsstämpel. 2020 tog vi emot nästa stämpel – Endorsed Assessor! Certifieringen innebär att vår metodik och våra processer för att genomföra mognadsbedömningar och nulägesanalyser inom Asset Management är granskade och kvalitetssäkrade.

IAM

2019 valde vi att certifiera oss till Endorsed Training Provider hos The Institute of Asset Management. Med det blev Idhammar det första svenska företaget att ta emot IAM:s kvalitetsstämpel. 2020 tog vi emot nästa stämpel – Endorsed Assessor! Certifieringen innebär att vår metodik och våra processer för att genomföra mognadsbedömningar och nulägesanalyser inom Asset Management är granskade och kvalitetssäkrade.

IAM

Vi har genomfört hundratals nulägesanalyser och mognadsbedömningar hos våra industri- och infrastrukturkunder. Vi genomför uppdrag med fokus på exempelvis organisation, risk, nyckeltal, underhåll, produktion, beslutsfattande, anskaffning, anläggningsinformation och strategi. Kort sagt har vi erfarenhet från hela Asset Management-landskapet.

De senare åren har allt fler mognadsbedömningar utgått från den konceptuella modellen för Asset Management och ISO 55001 – Ledningssystem för tillgångar. Flera av Sveriges största tillgångsförvaltare inom exempelvis energi och transportinfrastruktur har upplevt behovet av att fastställa nuläget i förhållande till ISO 55001 för att därefter definiera prioriterade utvecklingsområden samt interna och externa förutsättningar för att nå det önskade läget. Jan-Olof Hilmerstam, VD:

– Det är väldigt glädjande att få ett kvitto på att processerna och metoderna som vi systematiskt utvecklat under årtionden står sig även i internationella sammanhang. Ambitionen är att fortsätta med vårt förbättringsarbete och utveckla vår förmåga att träffsäkert, effektivt och kvalitetssäkrat leverera mognadsbedömingar inom Asset Management. Syftet är som alltid att optimera värdeskapandet från kundernas anläggningstillgångar. 

Till Idhammardagen har vi bjudit in Åsa Nordlander, Teamchef för Fordonsinformation Division Fordon, SJ. Åsa kommer berätta om hur SJ reser mot ett Tillståndsbaserat  Underhåll, baserat på mätvärden. Vi kommer även gästas av Wilhelm Schånberg, Director Asset Optimisation, Nordion Energi, som berättar om hur Asset Management stödjer dem i arbetet med att driva och investera i infrastruktur – för en samhällsnyttig, kostnadseffektiv och långsiktig verksamhet. Christer Färegård, tidigare CTO på Veolia Nordic och numera seniorkonsult på Idhammar, kommer hålla ett föredrag om affärsnyttan med ISO 55001. Christer har unik erfarenhet av att ha genomfört en ISO 55000 certifiering. Idhammardagen startar med att Jan-Olof Hilmerstam, VD på Idhammar, tillsammans med Henric Mellbin, Affärsområdeschef på Aenigma, håller en föreläsning med titeln ”2020-taleds trend eller ramverket du saknat?”.

Boka in den 22 november 2022. Idhammardagen hålls på Sjöfartshuset i Gamla Stan, Stockholm. Bokningen är öppen och platserna är begränsade. Säkra din plats idag!

Info om Idhammardagen
När: Kl. 13 tisdag 22 november
Var: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
Pris: 1 995 kr (avbokning: senast den 1 november)

Boka in den 22 november 2022. Idhammardagen hålls på Sjöfartshuset i Gamla Stan, Stockholm. Bokningen är öppen och platserna är begränsade. Säkra din plats idag!

Info om Idhammardagen
När: Kl. 13 tisdag 22 november
Var: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
Pris: 1 995 kr (avbokning: senast den 1 november)