Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Att leda och utveckla underhållet


Kursbeskrivning

Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på dem som förväntas göra det. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna själva klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar.

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Kursinnehåll

Block 1
Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på. Vidare handlar blocket om de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet samt ansvarsfördelning mellan produktion och underhåll. Vi går även igenom betydelsen av beredning och planering samt informationssystem för underhåll. 


Block 2 
Utbildningens andra block fokuserar på tillförlitlighet och driftsäkerhet. Här får du plocka fram dina matematikkunskaper och bland annat göra olika tillgänglighetsberäkningar. Vidare handlar blocket om TPM och Smart Maintenance. Under detta block fördjupar vi oss också inom riskanalyser, felsökningsmetoder och RCM. Vi går tillsist igenom vad Asset Management är, samt standarden ISO 55000.

Block 3

Tredje blocket av utbildningen handlar om underhållets påverkan på ekonomin samt olika organisationsformer för underhållsverksamheten. Vi pratar vidare om nyckeltal och hur man kan jobba för att göra underhållet mätbart och styrbart. I det här blocket avhandlas även förrådshållning och reservdelsstrategi. Till sist går vi igenom underhåll genom livscykeln; LCC/LCP - Att göra rätt från början.

Block 4 

I sista delen av utbildningen får du lära dig om strategiska val för underhållet och vi pratar om att gå från nuläge till önskat läge. Outsourcing och partnerskap är också en del av detta block, precis som arbetsmiljö och säkerhet. En stor del av det fjärde blocket handlar om teamutveckling, ledarskap och förändringsledning.

Påbyggnad

För intresserade finns det även möjlighet att samtidigt boka påbyggnadsutbildningen Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling. Kontakta Idhammar för aktuellt pris av båda kurserna.

Kursledare: Jonas Åkerlund

Kursens mål

Deltagarna ska lära sig att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på en modern anläggning. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha erhållit den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering ”European Expert in Maintenance Management”. 

Målgrupp

Ledning och personal inom produktion och underhåll.

Efter kursen

Utbildningen är utformad för att svara mot EFNMS krav på certifierad underhållsledare. Efter slutförd utbildning kan deltagaren, om så önskas, genomföra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen.

Kursledare Jonas Åkerlund:
”Att våra kursdeltagare är så pass framgångsrika på tentamen är självklart ett bra betyg till oss som jobbar för att varje kursomgång ska svara upp nuvarande och framtida behov inom underhållsledning. Samtidigt vill jag påpeka att vi har förmånen att utbilda många av Sveriges främsta underhållsledare och chefer. Då blir det lätt att skapa en bra kurs med stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte.”

Tid

12 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 65 800 SEK exkl. moms
12 dagar mellan 30 jan - 16 mar
Schema
mån 30 jan 09:00-17:00
tis 31 jan - ons 01 feb 08:00-17:00
tor 02 feb 08:00-15:00
mån 20 feb 09:00-17:00
tis 21 - ons 22 feb 08:00-17:00
tor 23 feb 08:00-15:00
mån 13 mar 09:00-17:00
tis 14 - ons 15 mar 08:00-17:00
tor 16 mar 08:00-15:00
Stäng
Gällivare
En plats kvar
12 dagar mellan 27 mar - 14 jun
Schema
mån 27 mar 09:00-17:00
tis 28 mar 08:00-17:00
ons 29 mar 08:00-15:00
mån 24 apr 09:00-17:00
tis 25 apr 08:00-17:00
ons 26 apr 08:00-15:00
mån 22 maj 09:00-17:00
tis 23 maj 08:00-17:00
ons 24 maj 08:00-15:00
mån 12 jun 09:00-17:00
tis 13 jun 08:00-17:00
ons 14 jun 08:00-15:00
Stäng
Solna
Platser kvar
12 dagar mellan 13 sep - 08 dec
Schema
ons 13 sep 09:00-17:00
tor 14 sep 08:00-17:00
fre 15 sep 08:00-15:00
ons 11 okt 09:00-17:00
tor 12 okt 08:00-17:00
fre 13 okt 08:00-15:00
ons 08 nov 09:00-17:00
tor 09 nov 08:00-17:00
fre 10 nov 08:00-15:00
ons 06 dec 09:00-17:00
tor 07 dec 08:00-17:00
fre 08 dec 08:00-15:00
Stäng
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB