Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Att leda och utveckla underhållet - intern


Kursbeskrivning

Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på dem som förväntas göra det. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna själva klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar.

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Block 1 
Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på. Vidare handlar blocket om de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet samt ansvarsfördelning mellan produktion och underhåll. Vi går även igenom betydelsen av beredning och planering samt informationssystem för underhåll. 

Block 2 
Utbildningens andra block fokuserar på tillförlitlighet och driftsäkerhet. Här får du plocka fram dina matematikkunskaper och bland annat göra olika tillgänglighetsberäkningar. Vidare handlar blocket om TPM och Smart Maintenance. Under detta block fördjupar vi oss också inom riskanalyser, felsökningsmetoder och RCM. Vi går till sist igenom vad Asset Management är, samt standarden ISO 55000. 

Block 3 
Tredje blocket av utbildningen handlar om underhållets påverkan på ekonomin samt olika organisationsformer för underhållsverksamheten. Vi pratar vidare om nyckeltal och hur man kan jobba för att göra underhållet mätbart och styrbart. I det här blocket avhandlas även förrådshållning och reservdelsstrategi. Till sist går vi igenom underhåll genom livscykeln; LCC/LCP - Att göra rätt från början. 

Block 4 
I sista delen av utbildningen får du lära dig om strategiska val för underhållet och vi pratar om att gå från nuläge till önskat läge. Outsourcing och partnerskap är också en del av detta block, precis som arbetsmiljö och säkerhet. En stor del av det fjärde blocket handlar om teamutveckling, ledarskap och förändringsledning. 

Påbyggnad 

För intresserade finns det även möjlighet att samtidigt boka påbyggnadsutbildningen Underhållsstrategi - ekonomi och retorik för att driva hållbar underhållsutveckling. Kontakta Idhammar för aktuellt pris av båda kurserna. 

Kursledare: Jonas Åkerlund

Vår övertygelse är att effektivt underhållsarbete kräver samsyn och förståelse i hela organisationen - från utförare till ledare. Motsvarande utbildning för utförare, Underhållsteknik - för att utföra och förbättra underhållet, kan du läsa mer om här! 


Kursens mål

Deltagarna ska lära sig att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på en modern anläggning. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha erhållit den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering ”European Expert in Maintenance Management”. 

Målgrupp

Ledning och personal inom produktion och underhåll.

Efter kursen

Utbildningen är utformad för att svara mot EFNMS krav på certifierad underhållsledare. Efter slutförd utbildning kan deltagaren, om så önskas, genomföra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen.

Kursledare Jonas Åkerlund:
”Att våra kursdeltagare är så pass framgångsrika på tentamen är självklart ett bra betyg till oss som jobbar för att varje kursomgång ska svara upp nuvarande och framtida behov inom underhållsledning. Samtidigt vill jag påpeka att vi har förmånen att utbilda många av Sveriges främsta underhållsledare och chefer. Då blir det lätt att skapa en bra kurs med stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte.”

Tid

12 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Kursavgift 0 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB