Underhållspyramiden: Att definiera ett underhållsuppdrag

Underhållspyramiden

Att definiera ett underhållsuppdrag

 

Ta fram ert underhållsuppdrag 

Ofta så arbetar underhållsorganisationen som ”man alltid gjort”. Uppdrag och uppgifter utförs ibland utan att nyttan ifrågasätts, inte sällan är uppdragen inte underhåll utan annat. Ansvaren för styrning och prioriteringar är inte sällan oklara. Detta fungerar i bästa fall men kan leda till sub-optimeringar och ineffektivitet. Svaret på frågan ”varför gör ni på detta viset” blir inte sällan ”det har vi alltid gjort”.

Definiera och skapa ett tydligt uppdrag

Idhammar kan bistå er med att ta fram ett tydligt och väldefinierat underhållsuppdrag. Ägare eller uppdragsgivare är vanligtvis den som är anläggnings- eller produktionsansvarig. Mottagare och utförare av uppdraget är underhållsorganisationen. I uppdragsbeskrivningen specificeras leveransen från underhållsorganisationen. Denna specifikation omfattar de aktiviteter som underhållsorganisationen har ansvar för. Aktiviteterna är inte bara fysiskt utförande av underhåll utan också administrativa, tekniska och konsultativa.

Den arbetsprocess vi har för att hjälpa kunden med detta är:

  • Genomgång av dagens situation
  • Framtagande av uppdrag genom att vi sammanställer krav från produktion, anläggningsägare och ledning
  • Utformning av uppdragen detta kan ske i form av SLA-dokument (Service Level Agreements)
  • Förankra och processa uppdraget i en gemensam workshop. I denna workshop deltar såväl beställare och representanter från underhåll
  • Slututforma underhållsuppdraget och exempelvis inlemma det i företagets verksamhetsstyrning eller underhållshandbok.
  • Ta fram en mall för att kunna utvärdera uppdraget utifrån de kriterier ni som kund anser viktigast.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion!

Hälsningar Per Möller

Per Möller

Verksamhetsutveckling Seniorkonsult
per.moller@idhammar.se
0705-75 76 19