Förebyggande Underhåll & Inspektionsteknik del 2

Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Inledning

 • Så uppnås en hög driftsäkerhet
 • Underhållets arbetscykel
 • Anläggningseffektivitet
 • 5S 
 • Ordning & Reda, en förutsättning för att FU ska fungera
 • Grundläggande principer
 • Skillnaden mellan inspektioner och tillståndskontroller
 • Nollfel – en vision?
 • Operatörens roll i det förebyggande underhållet
 • Enkla metoder för inspektioner (en översikt)
 • Metoder för spricksökning och tjockleksmätning

Instrument och hjälpmedel för visuella inspektioner (vissa praktiska demonstrationer)

 • Vilka fel kan man upptäcka?
 • Från stroboskop till höghastighetsvideo
 • Optiska hjälpmedel

Temperaturkontroller

 • Vad indikerar temperaturförändringar?
 • Från temperaturtejpar till termovision

Vibrationsmätning/-analys

 • Beskrivning av metodik
 • Vad kan man mäta/upptäcka?
 • Lagerkontroller/-övervakning med stötpulsmetoden

Mäta själv eller köpa mättjänster?

Är det lönsamt att bekämpa småfel/störningar?

Inspektören – produktionspersonalens tekniska expert

Förbättringsarbete

RCM – Riskbaserat underhåll

 • En introduktion
 • Handlingsplan för införande av ett väl fungerande FU

Grupparbete

 • Varför inträffar fel?
 • Vi listar olika fel och felorsaker
 • Diskussioner och reflektioner

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här! • Kursmål

  Kunna arbeta med regelbundna inspektioner och tillståndskontroller som en självklar del av det förebyggande underhållet.

  Kunna fungera som produktionspersonalens tekniska expert, delta i förbättringsarbetet och göra orsaksanalyser.

  Kunna avgöra vilken metod som är tillämpbar och mest kostnadseffektiv.
  Och då kunna ta hänsyn till:

  * Vilka mätmetoder som finns
  * Hur mätmetoderna fungerar
  * Vad du själv kan upptäcka
  * Om du ska genomföra mätningen

   

 • Målgrupp

  Mekaniker, mekaniska inspektörer, arbetsledare samt underhållsingenjörer.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 410635, "CourseName": "F\u00f6rebyggande Underh\u00e5ll & Inspektionsteknik del 2", "InternalCourseName": "F\u00f6rebyggande Underh\u00e5ll & Inspektionsteknik del 2", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "
Kursinneh\u00e5ll<\/span><\/h5>

Inledning<\/strong><\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration