Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Förebyggande Underhåll & Inspektionsteknik del 2


Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att skapa förståelse för teknik och mätmetoder. Vidare kommer utbildningen att ge förståelse för förutsättningarna för tillståndskontroll och dess tillämpning på olika utrustningar. 

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!


Kursinnehåll

Inledning 
•  Så uppnås en hög driftsäkerhet 
•  Underhållets arbetscykel 
•  Anläggningseffektivitet 
•  5S 
•  Ordning & Reda, en förutsättning för att FU ska fungera 
•  Grundläggande principer 
•  Skillnaden mellan inspektioner och tillståndskontroller 
•  Nollfel – en vision? 
•  Operatörens roll i det förebyggande underhållet 
•  Enkla metoder för inspektioner (en översikt) 
•  Metoder för spricksökning och tjockleksmätning 

Instrument och hjälpmedel för visuella inspektioner (vissa praktiska demonstrationer) 
•  Vilka fel kan man upptäcka? 
•  Från stroboskop till höghastighetsvideo 
•  Optiska hjälpmedel 

Temperaturkontroller 
•  Vad indikerar temperaturförändringar? 
•  Från temperaturtejpar till termovision 

Vibrationsmätning/-analys 
•  Beskrivning av metodik 
•  Vad kan man mäta/upptäcka? 
•  Lagerkontroller/-övervakning med stötpulsmetoden 

Mäta själv eller köpa mättjänster? 
Är det lönsamt att bekämpa småfel/störningar?
Inspektören – produktionspersonalens tekniska expert
 
Förbättringsarbete RCM – Riskbaserat underhåll 
•  En introduktion 
•  Handlingsplan för införande av ett väl fungerande FU 

Grupparbete 
•  Varför inträffar fel? 
•  Vi listar olika fel och felorsaker 
•  Diskussioner och reflektioner 

Kursledare: Anders Herbertsson

Kursens mål

•  Kunna arbeta med regelbundna inspektioner och tillståndskontroller som en självklar del av det förebyggande underhållet. 
•  Kunna fungera som produktionspersonalens tekniska expert, delta i förbättringsarbetet och göra orsaksanalyser. 
•  Kunna avgöra vilken metod som är tillämpbar och mest kostnadseffektiv, och då kunna ta hänsyn till: 
- Vilka mätmetoder som finns
- Hur mätmetoderna fungerar 
- Vad du själv kan upptäcka
- Om du ska genomföra mätningen

Målgrupp

Mekaniker, mekaniska inspektörer, arbetsledare samt underhållsingenjörer.

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Deltagaravgift 14 500 SEK exkl. moms
08 maj 202309 maj 202310 maj 2023
Solna
Platser kvar
23 - 25 oktober 2023
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB