Förebyggande Underhåll & Inspektionsteknik del 2

Kursbeskrivning

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.
Kursinnehåll

Inledning

 • Så uppnås en hög driftsäkerhet
 • Underhållets arbetscykel
 • Anläggningseffektivitet
 • 5S 
 • Ordning & Reda, en förutsättning för att FU ska fungera
 • Grundläggande principer
 • Skillnaden mellan inspektioner och tillståndskontroller
 • Nollfel – en vision?
 • Operatörens roll i det förebyggande underhållet
 • Enkla metoder för inspektioner (en översikt)
 • Metoder för spricksökning och tjockleksmätning

Instrument och hjälpmedel för visuella inspektioner (vissa praktiska demonstrationer)

 • Vilka fel kan man upptäcka?
 • Från stroboskop till höghastighetsvideo
 • Optiska hjälpmedel

Temperaturkontroller

 • Vad indikerar temperaturförändringar?
 • Från temperaturtejpar till termovision

Vibrationsmätning/-analys

 • Beskrivning av metodik
 • Vad kan man mäta/upptäcka?
 • Lagerkontroller/-övervakning med stötpulsmetoden

Mäta själv eller köpa mättjänster?

Är det lönsamt att bekämpa småfel/störningar?

Inspektören – produktionspersonalens tekniska expert

Förbättringsarbete

RCM – Riskbaserat underhåll

 • En introduktion
 • Handlingsplan för införande av ett väl fungerande FU

Grupparbete

 • Varför inträffar fel?
 • Vi listar olika fel och felorsaker
 • Diskussioner och reflektioner
 • Kursmål

  Kunna arbeta med regelbundna inspektioner och tillståndskontroller som en självklar del av det förebyggande underhållet.

  Kunna fungera som produktionspersonalens tekniska expert, delta i förbättringsarbetet och göra orsaksanalyser.

  Kunna avgöra vilken metod som är tillämpbar och mest kostnadseffektiv.
  Och då kunna ta hänsyn till:

  * Vilka mätmetoder som finns
  * Hur mätmetoderna fungerar
  * Vad du själv kan upptäcka
  * Om du ska genomföra mätningen

   

 • Målgrupp

  Mekaniker, mekaniska inspektörer, arbetsledare samt underhållsingenjörer.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.