Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Förebyggande underhåll, del 1


Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge förståelse för betydelsen av ett väl fungerande förebyggande underhåll. 

Med ett väl fungerande förebyggande underhåll skall även de minsta fel eller störningar undvikas eller upptäckas i god tid. Felorsakerna skall fastställas och åtgärder inriktas på att felen aldrig inträffar igen. 

Ett väl fungerande FU förutsätter att alla mekaniker kan arbeta som inspektörer och: 

  • Förstår att FU är en viktig del i driftsäkerhetsarbetet
  • Vet varför fel inträffar och vad man kan göra för att undvika dem
  • Samarbetar med operatören och tar tillvara dennes kunskaper om maskinen
  • Använder rätt metod och hjälpmedel
  • Redan vid felupptäckten tar reda på vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa felet
  • Kan analysera upptäckta fel eller störningar i syfte att finna orsaken
  • Systematiserar inspektionsarbetet
  • Lämnar förslag till åtgärder så att felet aldrig inträffar igen

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här! 

Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet 

•  Målsättning 
•  Anläggningseffektivitet 
•  Mål och mätbarhet - Nyckeltal 
•  Att göra rätt från början 
•  Driftsäkerhetskostnader 

Avhjälpande – Förebyggande Underhåll 

•  Hur arbetar UH? 
•  Oplanerat/planerat 
•  Ineffektivt underhållsarbete 

Att undvika fel 

•  Tillsyn och skötsel 
•  Operatörens roll 
•  Felanalys 

Förebyggande Underhåll 
•  Rengöring 
•  Smörjning 
•  Förutbestämt underhåll 

Inspektioner och tillståndskontroller 

•  Hur upptäcker man fel? 
•  Vilka fel bör man upptäcka? 
•  Förutsättningar för inspektioner 
•  Fel och felutveckling 
•  Intervaller 
•  Metoder för inspektioner 

Inspektioner i praktiken 

•  Inspektioner och tillståndskontroller på vanligt förekommande maskindelar/maskiner 
•  Subjektiva tillståndskontroller 

Hjälpmedel för inspektionsarbetet 

•  Instrument och hjälpmedel (en översikt) 

Inspektionsrutiner, Systematiskt FU 
Handlingsplan för införande av förebyggande underhåll 
Grupparbeten, övningsuppgifter och slutprov

Kursledare: Anders Herbertsson

Kursens mål

Kunna arbeta med förebyggande underhåll, från upplägg till genomförande av inspektioner.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer engagerade i förebyggande underhåll såsom förebyggande underhållsinspektörer, arbetsledare samt operatörer som arbetar med underhåll.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 14 500 SEK exkl. moms
18 mars 09:00-17:0019 mars 08:00-17:0020 mars 08:00-15:00
Solna
Få platser kvar
25 september 09:00-17:0026 september 08:00-17:0027 september 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB