Förebyggande underhåll & inspektionsteknik

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge förståelse för betydelsen av ett väl fungerande förebyggande underhåll.

Med ett väl fungerande förebyggande underhåll skall även de minsta fel eller störningar undvikas eller upptäckas i god tid. Felorsakerna skall fastställas och åtgärder inriktas på att felen aldrig inträffar igen. 

Ett väl fungerande FU förutsätter att alla mekaniker kan arbeta som inspektörer och:

 • förstår att FU är en viktig del i driftsäkerhetsarbetet.
 • vet varför fel inträffar och vad man kan göra för att undvika dem. 
 • samarbetar med operatören och tar tillvara dennes kunskaper om maskinen.
 • använder rätt metod och hjälpmedel.
 • redan vid felupptäckten tar reda på vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa felet.
 • kan analysera upptäckta fel eller störningar i syfte att finna orsaken.
 • systematiserar inspektionsarbetet.
 • lämnar förslag till åtgärder så att felet aldrig inträffar igen.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet

 • Målsättning
 • Anläggningseffektivitet
 • Mål och mätbarhet - Nyckeltal
 • Att göra rätt från början
 • Driftsäkerhetskostnader

Avhjälpande – Förebyggande Underhåll

 • Hur arbetar UH?
 • Oplanerat/planerat
 • Ineffektivt underhållsarbete

Att undvika fel

 • Tillsyn och skötsel
 • Operatörens roll
 • Felanalys

Förebyggande Underhåll

 • Rengöring
 • Smörjning
 • Förutbestämt underhåll

Inspektioner och tillståndskontroller

 • Hur upptäcker man fel?
 • Vilka fel bör man upptäcka?
 • Förutsättningar för inspektioner
 • Fel och felutveckling
 • Intervaller
 • Metoder för inspektioner

Inspektioner i praktiken

 • Inspektioner och tillståndskontroller på vanligt förekommande maskindelar/maskiner
 • Subjektiva tillståndskontroller

Hjälpmedel för inspektionsarbetet

 • Instrument och hjälpmedel (en översikt)

Inspektionsrutiner, Systematiskt FU

Handlingsplan för införande av förebyggande underhåll

Grupparbeten, övningsuppgifter och slutprov

 • Kursmål

  Kunna arbeta med förebyggande underhåll, från upplägg till genomförande av inspektioner.

 • Målgrupp
  Mekaniker, inspektörer, arbetsledare, operatörer.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398552, "CourseName": "F\u00f6rebyggande underh\u00e5ll & inspektionsteknik", "InternalCourseName": "F\u00f6rebyggande underh\u00e5ll & inspektionsteknik", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningen syftar till att ge f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r betydelsen av ett v\u00e4l fungerande f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll.<\/span><\/p>

Med ett v\u00e4l fungerande f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll skall \u00e4ven de minsta fel eller st\u00f6rningar undvikas eller uppt\u00e4ckas i god tid. Felorsakerna skall fastst\u00e4llas och \u00e5tg\u00e4rder inriktas p\u00e5 att felen aldrig intr\u00e4ffar igen. <\/span>

Ett v\u00e4l fungerande FU f\u00f6ruts\u00e4tter att alla mekaniker kan arbeta som inspekt\u00f6rer och:<\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration