Grundkurs automation

Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! I dagens moderna fabriker möter underhållsteknikerna mer och mer automatiserade lösningar. Genom att vidareutbilda sig i automation kan man som tekniker få en ökad förståelse för hur produktions-automation fungerar och samspelar med övrig teknik i fabriken. Att som teknikern kunna förstå vilken typ av fel det rör sig om och kunna hantera grundläggande felsökning i styrsystem, är en oerhörd resurs för företaget.

Upplägg

Teori varvas med praktiska övningar i Siemens TIA-portal. Deltagarna arbetar i mindre grupper med en övningsrigg för PLC-programmering innehållande Siemens S7 1214C, aktuatorer och givare. Även om ni är vana vid att använda andra styrsystem, så är kunskaperna från utbildningen applicerbara och logiken densamma.

Kursinnehåll

 • Grundläggande digitalteknik och logiska grundfunktioner
 • Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet till aktuator
 • Vanligt förekommande industriella givare, deras uppbyggnad och funktion
 • Principerna för grundläggande styrteknik och reglerteknik
 • Grundläggande PLC programmering
 • Felsökning, modifiering och förbättring av befintliga PLC-program
 • El-schemaläsning för felsökning i automatiserade system
 • Grundläggande robotteknik
 • Industrirobotars uppbyggnad och användningsområden
Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Syfte

Kursen syftar till att ge en praktisk förståelse för hur produktions-automation fungerar samt hur man framgångsrikt felsöker och utför avhjälpande underhåll i automatiserade system.


 • Kursmål
  • Förståelse för grundläggande PLC programmering
  • Kunna felsöka, modifiera och förbättra befintliga PLC program
  • Kunna felsöka och åtgärda vanligt förekommande fel i mekatroniska sammanhang
  • Grundläggande förståelse för industrirobotars uppbyggnad och användningsområden
 • Målgrupp
  Underhållstekniker, mekaniker, elektriker eller operatörer. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll krävs en grundläggande förståelse för el och schemaläsning motsvarande kursen elkunskap steg 1.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.