Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Grundorsaksanalys RCA


Kursbeskrivning

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Ett arbetssätt i fyra steg
Metoden för RCA kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar med mera. 

Metoden innehåller stegen: 
•  Datainsamling 
•  Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer 
•  Hitta grundorsaker 
•  Välja åtgärder och genomföra dessa 

Kursinnehåll


•  Fördelar med problemlösningsmetodik 
•  Definiera problemet och behovet av åtgärder 
•  Använda RCA för att fastställa orsaken 
•  Utvärdera bevis 
•  Korrigerande åtgärder och riskanalys 
•  Presentation av olika verktyg för problemlösning 
- 5 Varför? 
- Processanalys 
- Fault Tree Diagram 
- Ishikawa (fiskbensdiagram) 
- Statistiska metoder 
•  Mäta effektivitet 
•  Etablera ständiga förbättringar 
•  Grupparbete

Kursledare: Frida Jonforsen

Kursens mål

Kunna använda RCA för att fastställa grundorsak samt känna till och kunna använda någon problemlösningsmetod.

Målgrupp

Underhållsledare, underhållsingenjörer och tekniker.

Tid

2 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 10 500 SEK exkl. moms
01 - 02 februari 2023
Solna
Platser kvar
10 - 11 maj 2023
Distansutbildning via Zoom
Platser kvar
05 oktober 202306 oktober 2023
Solna
Platser kvar
23 - 24 november 2023
Distansutbildning via Zoom
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB