Grundorsaksanalys RCA

Kursbeskrivning

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.

Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Ett arbetssätt i fyra steg

Metoden för RCA kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar med mera. Metoden innehåller stegen:

 • Datainsamling
 • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
 • Hitta grundorsaker
 • Välja åtgärder och genomföra dessa
Kursinnehåll
 • Fördelar med problemlösningsmetodik
 • Definiera problemet och behovet av åtgärder
 • Använda RCA för att fastställa orsaken
 • Utvärdera bevis
 • Korrigerande åtgärder och riskanalys
 • Presentation av olika verktyg för problemlösning
  • 5 Varför?
  • Processanalys
  • Fault Tree Diagram
  • Ishikawa (fiskbensdiagram)
  • Statistiska metoder
 • Mäta effektivitet
 • Etablera ständiga förbättringar
 • Grupparbete
 • Kursmål

  Kunna använda RCA för att fastställa grundorsak samt känna till och kunna använda någon problemlösningsmetod.

 • Målgrupp
   Underhållsledare, underhållsingenjörer och tekniker.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.