Tribologi & smörjteknik, del 4 instuderingsdagar

Kursbeskrivning


Vi tränar tillsammans i en webb baserad frågebank med 800 frågor på utvalda frågeställningar inom tribologi och smörjning.  Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan ta fullt ansvar för smörjverksamheten och dessutom medverka till att smörjverksamheten utvecklas inom det egna företaget. Instuderingsdagarna har mycket av karaktären av ”speed learning”. Instuderingsdagarna följs av certifiering direkt på förmiddagen dag tre.

Ladda ner kursbladet här

Anmälningsblankett till den av SKF anordnade tentamen, avseende teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdet "Tribologi och smörjning", hämtar du här! • Kursmål
  Att träna på olika frågeställningar vi kan möta till vardags och givetvis även för att förbereda oss inför certifieringen.
 • Målgrupp
  Utbildningen vänder sig till de som tidigare genomfört grundkurserna Tribologi och smörjteknik 1-3 och som planerar att certifiera sig.
 • Förkunskaper
  Genomförd utbildning i Tribologi och smörjteknik steg 1-3 
 • Certifiering
  Efter de fyra grundkurserna finns möjlighet att certifiera sig som ”Tribolog och smörjmedelstekniker”.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 537839, "CourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 4 instuderingsdagar", "InternalCourseName": "Certifiering till tribologitekniker (Instudering)", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "
Vi tr\u00e4nar tillsammans i en webb baserad fr\u00e5gebank med 800 fr\u00e5gor p\u00e5 utvalda fr\u00e5gest\u00e4llningar inom tribologi och sm\u00f6rjning.  Deltagarna skall f\u00e5 s\u00e5 breda kunskaper under kursen att de aktivt kan ta fullt ansvar f\u00f6r sm\u00f6rjverksamheten och dessutom medverka till att sm\u00f6rjverksamheten utvecklas inom det egna f\u00f6retaget. Instuderingsdagarna har mycket av karakt\u00e4ren av \u201dspeed learning\u201d. Instuderingsdagarna f\u00f6ljs av certifiering direkt p\u00e5 f\u00f6rmiddagen dag tre.

Ladda ner kursbladet h\u00e4r<\/a>! 

Anm\u00e4lningsblankett till den av SKF anordnade tentamen, avseende teoretiska och praktiska kunskaper inom \u00e4mnesomr\u00e5det \"Tribologi och sm\u00f6rjning\", h\u00e4mtar du 
h\u00e4r<\/a>!", "CourseDescriptionShort": "
Utbildningsdagarna g\u00e5r ut p\u00e5 att tr\u00e4na p\u00e5 olika fr\u00e5gest\u00e4llningar vi kan m\u00f6ta till vardags och givetvis \u00e4ven f\u00f6r att f\u00f6rbereda oss inf\u00f6r certifieringen.<\/span>", "CourseGoal": "Att tr\u00e4na p\u00e5 olika fr\u00e5gest\u00e4llningar vi kan m\u00f6ta till vardags och givetvis \u00e4ven f\u00f6r att f\u00f6rbereda oss inf\u00f6r certifieringen.", "TargetGroup": "Utbildningen v\u00e4nder sig till de som tidigare genomf\u00f6rt grundkurserna Tribologi och sm\u00f6rjteknik 1-3 och som planerar att certifiera sig.", "Prerequisites": "Genomf\u00f6rd utbildning i Tribologi och sm\u00f6rjteknik steg 1-3 <\/span>", "CourseAfter": "Efter de fyra grundkurserna finns m\u00f6jlighet att certifiera sig som \u201dTribolog och sm\u00f6rjmedelstekniker\u201d.", "Quote": null, "Days": 2, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": true, "Price": 8900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 8900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 6, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(537839)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T09%3A43%3A29%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T09%3A43%3A31%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.269436, "namelookup_time": 0.002136, "connect_time": 0.005703, "pretransfer_time": 0.025124, "size_upload": 0, "size_download": 4319, "speed_download": 16029, "speed_upload": 0, "download_content_length": 4319, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.269361, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 29640, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 24730, "connect_time_us": 5703, "namelookup_time_us": 2136, "pretransfer_time_us": 25124, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 269361, "total_time_us": 269436 }, "@headers": { "content-length": [ "4319" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:43:29 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1880112, "City": "Solna", "ParticipantNumberLeft": 9, "MaxParticipantNumber": 15, "StartDate": "2022-09-26T08:00:00+02:00", "EndDate": "2022-09-28T17:00:00+02:00", "AddressName": "Radisson Park Inn", "LocationId": 6071, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1880112", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2022-09-12T23:59:00+02:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2022-09-26T09:00:00+02:00", "EndDate": "2022-09-26T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2022-09-27T08:00:00+02:00", "EndDate": "2022-09-27T15:00:00+02:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 537839, "CourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 4 instuderingsdagar", "InternalCourseName": "Certifiering till tribologitekniker (Instudering)", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "
Vi tr\u00e4nar tillsammans i en webb baserad fr\u00e5gebank med 800 fr\u00e5gor p\u00e5 utvalda fr\u00e5gest\u00e4llningar inom tribologi och sm\u00f6rjning.  Deltagarna skall f\u00e5 s\u00e5 breda kunskaper under kursen att de aktivt kan ta fullt ansvar f\u00f6r sm\u00f6rjverksamheten och dessutom medverka till att sm\u00f6rjverksamheten utvecklas inom det egna f\u00f6retaget. Instuderingsdagarna har mycket av karakt\u00e4ren av \u201dspeed learning\u201d. Instuderingsdagarna f\u00f6ljs av certifiering direkt p\u00e5 f\u00f6rmiddagen dag tre.

Ladda ner kursbladet 
h\u00e4r<\/a>! 

Anm\u00e4lningsblankett till den av SKF anordnade tentamen, avseende teoretiska och praktiska kunskaper inom \u00e4mnesomr\u00e5det \"Tribologi och sm\u00f6rjning\", h\u00e4mtar du 
h\u00e4r<\/a>!", "CourseDescriptionShort": "
Utbildningsdagarna g\u00e5r ut p\u00e5 att tr\u00e4na p\u00e5 olika fr\u00e5gest\u00e4llningar vi kan m\u00f6ta till vardags och givetvis \u00e4ven f\u00f6r att f\u00f6rbereda oss inf\u00f6r certifieringen.<\/span>", "CourseGoal": "Att tr\u00e4na p\u00e5 olika fr\u00e5gest\u00e4llningar vi kan m\u00f6ta till vardags och givetvis \u00e4ven f\u00f6r att f\u00f6rbereda oss inf\u00f6r certifieringen.", "TargetGroup": "Utbildningen v\u00e4nder sig till de som tidigare genomf\u00f6rt grundkurserna Tribologi och sm\u00f6rjteknik 1-3 och som planerar att certifiera sig.", "Prerequisites": "Genomf\u00f6rd utbildning i Tribologi och sm\u00f6rjteknik steg 1-3 <\/span>", "CourseAfter": "Efter de fyra grundkurserna finns m\u00f6jlighet att certifiera sig som \u201dTribolog och sm\u00f6rjmedelstekniker\u201d.", "Quote": null, "Days": 2, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": true, "Price": 8900, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(537839)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T09%3A43%3A29%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T09%3A43%3A31%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.269436, "namelookup_time": 0.002136, "connect_time": 0.005703, "pretransfer_time": 0.025124, "size_upload": 0, "size_download": 4319, "speed_download": 16029, "speed_upload": 0, "download_content_length": 4319, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.269361, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 29640, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 24730, "connect_time_us": 5703, "namelookup_time_us": 2136, "pretransfer_time_us": 25124, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 269361, "total_time_us": 269436 }, "@headers": { "content-length": [ "4319" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:43:29 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 8900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 6, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration