Kunskapstest för underhållstekniker

Kursbeskrivning

Kunskapstestet är indelat i 23 ämnesområden, utifrån EFNMS certifieringstentamen.

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och guppen eller för hela organisationen. 

Observera att utbildningen är helt webbaserad och genomförs oberoende av tid och rum. Välkommen med din bokning eller intresseanmälan!

Ladda ned produktbladet här.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.