Kunskapstest för underhållstekniker

Kursbeskrivning

Kunskapstestet är indelat i 23 ämnesområden, utifrån EFNMS certifieringstentamen.

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och guppen eller för hela organisationen. 

Observera att utbildningen är helt webbaserad och genomförs oberoende av tid och rum. Välkommen med din bokning eller intresseanmälan!

Ladda ned produktbladet här.

DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration