Planering och schemaläggning 1

Kursbeskrivning

För att få en hög effektivitet i underhållet krävs att planering och beredning fungerar bra. En bra planering bygger på och skapar ett gott samarbete mellan produktion och underhåll. Vidare får den som är duktig på att planera ett jämnt resursutnyttjande och en bra avvägning mellan egen och inhyrd personal. Beredningen har som mål att säkra att rätt resurs, rätt material och rätt information är på plats när arbetet påbörjas. 


Kursen ger de nödvändiga grunderna i planering och beredning och vänder sig till personal som aktivt och ofta arbetar med planering och beredning oavsett om man är utförare eller har en specialiserad roll.


Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat: 

 • hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt.
 • hur en teknisk arbetsbeskrivning upprättas och hur man skriver instruktioner.
 • hur beredning och planering av små och stora arbeten går till.
 • hur beredning och planering kan effektiviseras med arbetslistor, materiallistor, resursutjämning och vid akutarbeten.
 • hur datorsystem kan användas för dagsplaner, veckoplaner och större arbeten.
 • Kursmål

  Få förståelse och verktyg för hur man bereder och planerar underhållsarbete.

 • Målgrupp

  All personal som utför och planerar underhållsarbete, exempelvis underhållsingenjörer, arbetsledare och reparatörer.

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398548, "CourseName": "Planering och schemal\u00e4ggning 1", "InternalCourseName": "Planering och schemal\u00e4ggning 1", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "<\/span>

F\u00f6r att f\u00e5 en h\u00f6g effektivitet i underh\u00e5llet kr\u00e4vs att planering och beredning fungerar bra. En bra planering bygger p\u00e5 och skapar ett gott samarbete mellan produktion och underh\u00e5ll. Vidare f\u00e5r den som \u00e4r duktig p\u00e5 att planera ett j\u00e4mnt resursutnyttjande och en bra avv\u00e4gning mellan egen och inhyrd personal. Beredningen har som m\u00e5l att s\u00e4kra att r\u00e4tt resurs, r\u00e4tt material och r\u00e4tt information \u00e4r p\u00e5 plats n\u00e4r arbetet p\u00e5b\u00f6rjas. <\/span><\/span><\/p>


Kursen ger de n\u00f6dv\u00e4ndiga grunderna i planering och beredning och v\u00e4nder sig till personal som aktivt och ofta arbetar med planering och beredning oavsett om man \u00e4r utf\u00f6rare eller har en specialiserad roll.
<\/span><\/p>


Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r!<\/a><\/font><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/span><\/h5>

Kursen behandlar bland annat: <\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration