Produktionsledarskolan

Kursbeskrivning

Att driva och utveckla produktionen kräver allt mer när allt högre krav ställs på mer, bättre och billigare. En effektiv produktion kräver struktur och systematik samt en ledning som på alla nivåer i organisationen fungerar som en förbättringsledning. Produktionsledarskolan ger nyckelpersoner inom produktion metoder, verktyg och kunskap till att bättre förstå förlusterna i sin utrustning. Deltagarna får dessutom praktisk träning och upplärning för att kunna göra något åt förlusterna, reducera dem! 

Vem bör delta?

Produktionsskolan är framtagen för att ge teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet till dem som har ledarbefattningar inom produktion. Inom underhåll och teknikavdelningar passar den utmärkt för personal som aktivt jobbar med att stötta produktionsenheterna. Utbildningen ger också en plattform för att driva systematiskt förbättringsarbete på ett strukturerat och tydligt sätt såsom t.ex. TPM och LEAN. För dig som arbetar i operativ ledning eller som ansvarig för metoder och verktyg kommer denna kurs ge dig en mycket god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med produktionseffektiviseringar. Utbildningen lägger största vikt på praktiskt användande av metoder och verktyg i produktion.

Om utbildningen

Utbildningen är förlagd på ett värdföretag, vilket innebär att vi jobbar med skarpa och verkliga fall. Uppgifterna genomförs i fasta grupper under veckan. Utöver de praktiska verktygen får deltagarna, i och med de krävande praktiska uppgifterna, erfarenhet av att leda en grupp och gruppdynamik. Uppgifterna presenteras löpande under veckan för att under sista dagen presentera gruppens resultat inför fabrikens ledning. Sista kursdagen genomförs även en skriftlig tentamen för att säkra kvaliteten och lärandet på kursen. Slutligen gör deltagarna en plan för tre månader framåt om vad de skall få till i sin egen vardag kopplat till de metoder och verktyg de lärt på utbildningen. Dessa följs upp av kursledningen efter utbildningen. Välkommen!

Ladda ner kursbladet här.

  • Målgrupp
    Personer med ledande befattningar inom produktion. Befattningar som aktivt stöttar produktionsenheterna såsom teknik- och underhållsavdelningar.
DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration