Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Underhållsstrategi


Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att öka Underhållsledningens förmåga att formulera och argumentera för ekonomiskt hållbar underhållsutveckling. Utbildningen består av fem utbildningsdagar uppdelade på två block.

Under utbildningen arbetar vi med metoder och strategier för hur man skall lägga fram underhållsutveckling som ett business case. Att kunna argumentera för och få högsta ledningens förståelse och medhåll för att genomföra utvecklingsprogram för driftsäkerhet och underhåll.

Med inriktning underhåll och industriella anläggningstillgångar är detta en utbildning som kommer att stödja underhållsansvariga och underhållschefer i arbetet med att driva frågor som resulterar i hög anläggningseffektivitet, bevarande av anläggningskapital, hållbarhet och minimerade risker i verksamheter av olika slag.

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Kursledare: Per Möller

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren själv kunna skapa och formulera ett hållbart affärsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha tillägnat sig metoder för hur detta presenteras. Vidare ökar kursen deltagarens färdigheter att argumentera för utvecklingen samt kommunicera behovet av denna.

Målgrupp

Utbildningen riktas till ledning och personal inom ledande befattningar såsom: Underhålls- och produktionsledning och anläggnings- och driftsäkerhetsansvariga. Vi tror att denna utbildning utgör ett komplement till vår certifieringskurs ”Att leda och utveckla underhållet” eller annan liknande utbildning. Vi ser gärna att deltagaren har några års erfarenhet av att leda underhållsverksamhet eller liknade befattning.

Tid

5 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 26 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2024 – Idhammar Produktion AB