Skip to content
Menu
Menu

Underhåll

Effektivare och mer genomtänkta arbeten ger betydande besparingar. Många svenska företag har genomfört omfattande effektiviseringar de senaste 10-15 åren bl.a. med införande av Lean Production eller genom att outsourca delar av verksamheten. Våra konsulter stöttar i underhåll av anläggningar och processer för att nå högre kapacitet, bättre verkningsgrader och problemfri drift.
Underhållspersonal i samråd

”Inte sällan bistår vi med stöd vid genomförande av förändringar, det är riktigt spännande att komma till ett företag med stora utvecklingsmöjligheter.”

Kontakta oss för mer information
om Underhåll

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB