Tillämpad driftsäkerhet hos Boliden Rönnskär

Boliden_Ronnskar

För att stärka medvetandet om varför, samt ge praktiska verktyg till hur, vände sig Boliden Rönnskär till Idhammar för att skapa en bra start i företagets utvecklingsprojekt kring underhåll och driftsäkerhet. Samarbetet ledde till bättre förståelse, ökad kunskapsnivå samt lade grunden för en effektiv underhållsplan. Vi tog ett möte med Johan Boström, Maintenance engineer/ Maintenance Development på Boliden Rönnskär, efter genomförd utbildning.

Rönnskär i Skelleftehamn är Bolidens största produktionsenhet och ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från Bolidens egna gruvor, samt från externa leverantörer. Smältverket är idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver.

Idhammar och Boliden har ett långt samarbete genom åren och våra utbildningar Att Leda och utveckla underhållet samt Utbildning till specialist som underhållstekniker är frekvent besökta av underhållsledare och tekniker, när företaget önskar kompetensutveckla sin personal. När Boliden startade ett utvecklingsprojekt för underhåll och driftsäkerhet på anläggningarna i Rönnskär var Idhammar ett självklart val.

Som ett steg i utvecklingsprojektet önskade de starta upp en utbildning för företagets underhållsingenjörer, underhållstekniker samt produktionspersonal. Förhoppningen var att utbildningen skulle utformas med tyngdpunkt på det praktiska utförandet i driftsäkerhetsarbetet.

“Vi såg ett behov av att öka kompetensen kring driftsäkerhetsfrågorna och ville samtidigt göra ett gemensamt avstamp i organisationen kring hur vi bygger upp underhållsplaner” säger Johan.

Tillampad_Driftsakerhet_9

Tillsammans utformade Johan och Idhammarkonsulterna Anders Herbertsson och Kimmo Kuusela utbildningen, för att bäst motsvara behoven samt att ta fram vilka driftsäkerhetsfrågor och underhållsfrågor som skulle ingå. Innan uppstart genomfördes platsbesök för att skapa lämpliga övningsuppgifter tagna från verksamheten. Gemensamt tog de fram företagsanpassade mallar och verktyg för att kunna arbeta med driftsäkerheten.

“Alla inblandade har fått vara och påverka utformningen av verktyget som vi ska använda. Vi tog de teoretiska delarna som vi hade tränat på och gjorde ett skarpt övningsexempel på vår egen utrustning, i vår egen verksamhet” fortsätter Johan.

Utbildningens syfte:

 •  Höja kunskapsnivån hos kursdeltagare kring driftsäkerhetsfrågor
 •  Informera och utbilda i de arbetssätt och metoder som ska användas på Rönnskär vid genomförande av utvecklingsprojektet för driftsäkerhet
 •  Kunskap om användandet av framtagen kritikalitetsklassningsmall
 •  Kunskap om teorin bakom RCM-analys
 •  Påbörja arbetet med att bygga upp och revidera företagets underhållsplaner

Utbildningens mål:
 •  Grundkunskaper för strategiskt underhåll
 •  Initiera och lägga grund för utvecklingsarbetet med underhållsplanerna genom kritikalitetsklassning och RCM-metodik.
 •  God kunskap i ämnet driftsäkerhet
 •  Kunskap och vetskap om hur de själva kan bidra till att förbättra Rönnskärs driftsäkerhet i framtiden.

Tillampad_Driftsakerhet_5

Utbildningen genomfördes i gemensam regi mellan Boliden och Idhammar, genom att ge en grundläggande utbildning inom underhåll och driftsäkerhet. Därefter genomfördes praktiska moment i fabriken på kritisk utrustning där deltagarna fick ta fram och presentera resultat från RCM-analys som nu blir grunden för en effektiv underhållsplan.

“Sträckan från att gå utbildning och övningsuppgift till någonting vi verkligen har nytta av och som vi kan använda från dag ett är ju väldigt kort! Fokus är inte teorin utan mer hur man applicerar den i verksamheten och vilka metoder och verktyg man ska använda. Man får fokusera på sina egna verktyg och sina egna metoder” avslutar Johan.

Se hela filmen från Tillämpad Driftsäkerhet:

Mer information kring Tillämpad driftsäkerhet hittar du i kursplanen. Du kan även läsa mer om hur vi skräddarsyr utbildningar för just ditt företag, här på vår hemsida.