Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Elkunskap, steg 1


Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt genom att ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten. 

För att få tillåtelse att utföra enkla elarbeten, måste personalen: 
•  känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna 
•  vara medveten om riskerna med el-arbeten 
•  ha grundläggande el-kunskaper 
•  ha materialkännedom 
•  behärska de praktiska momenten vid ett elarbete 
•  veta vilka elarbeten som klassas som elinstallation och därmed kräver auktorisation och egenkontrollprogram. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Elteknikens grunder – ström, spänning, säkringar och skyddsjordning:
•  1-fas och 3-fas
•  Samband ström och spänning
•  Samband effekt och energi
•  Elschemaläsning – symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
•  Relän, kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m.m.
•  Postnummersystem och uttagsbeteckningar
•  Märkning av elanläggningar och skåp etc.
•  Förebyggande åtgärder
•  Vanliga fel och brister i elanläggningar
•  Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
•  Praktiska kopplings- och felsöknings-övningar
•  Uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar

Teoretiska övningsuppgifter:
•  Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
•  Mätning av ström, spänning och motstånd
•  Felsökningsmetodik

Elsäkerhet:
•  Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara" 
•  Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet 
•  Bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. 
   Gäller alla arbeten där personalen riskerar att skadas av elektrisk ström
•  Förebyggande av olycksfall
•  Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning
•  Strömmens påverkan på människokroppen
•  Inträffade olycksfall och hur dessa kunnat undvikas
•  Elsäkerhetsansvarets olika delar
•  Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig

I övrigt ingår: Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc Åtgärder vid olycksfall

Kursledare: Magnus Lord

Kursens mål

Efter kursens slut ska deltagaren:

•  Känna till och kunna tillämpa säkerhetsföreskrifter

•  Vara medveten om riskerna med elarbeten
•  Ha grundläggande elkunskap
•  Ha grundläggande materialkännedom
•  Veta vad som är behörighetskrävande
•  Behärska några praktiska moment vid ett elarbete

Målgrupp

Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna inom elområdet.

Efter kursen

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 13 500 SEK exkl. moms
17 april 09:00-17:0018 april 08:00-17:0019 april 08:00-15:00
Solna
Inga platser kvar
Fullbokad
23 oktober 09:00-17:0024 oktober 08:00-17:0025 oktober 08:00-15:00
Solna
Inga platser kvar
Fullbokad
10 april 2024 09:00-17:0011 april 2024 08:00-17:0012 april 2024 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB