Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Elkunskap, steg 1


Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt genom att ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten. 

För att få tillåtelse att utföra enkla elarbeten, måste personalen: 
•  känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna 
•  vara medveten om riskerna med el-arbeten 
•  ha grundläggande el-kunskaper 
•  ha materialkännedom 
•  behärska de praktiska momenten vid ett elarbete 
•  veta vilka elarbeten som klassas som elinstallation och därmed kräver auktorisation och egenkontrollprogram. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll


Elteknikens grunder – ström, spänning, säkringar och skyddsjordning:
•  1-fas och 3-fas
•  Samband ström och spänning
•  Samband effekt och energi
•  Elschemaläsning – symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
•  Relän, kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m.m.
•  Postnummersystem och uttagsbeteckningar
•  Märkning av elanläggningar och skåp etc.
•  Förebyggande åtgärder
•  Vanliga fel och brister i elanläggningar
•  Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
•  Praktiska kopplings- och felsöknings-övningar
•  Uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar

Teoretiska övningsuppgifter:
•  Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
•  Mätning av ström, spänning och motstånd
•  Felsökningsmetodik

Elsäkerhet:
•  Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara" 
•  Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet 
•  Bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. 
   Gäller alla arbeten där personalen riskerar att skadas av elektrisk ström
•  Förebyggande av olycksfall
•  Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning
•  Strömmens påverkan på människokroppen
•  Inträffade olycksfall och hur dessa kunnat undvikas
•  Elsäkerhetsansvarets olika delar
•  Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig

I övrigt ingår: Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc Åtgärder vid olycksfall

Kursledare: Magnus Lord

Kursens mål

Efter kursens slut ska deltagaren:

•  Känna till och kunna tillämpa säkerhetsföreskrifter

•  Vara medveten om riskerna med elarbeten
•  Ha grundläggande elkunskap
•  Ha grundläggande materialkännedom
•  Veta vad som är behörighetskrävande
•  Behärska några praktiska moment vid ett elarbete

Målgrupp

Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna inom elområdet.

Efter kursen

Elkunskap, steg 2

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 13 500 SEK exkl. moms
17 april 202318 april 202319 april 2023
Solna
Platser kvar
23 oktober 202324 oktober 202325 oktober 2023
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB