Elkunskap, steg 1

Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt genom att ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten. För att få tillåtelse att uföra enkla elarbeten, måste personalen:

 • känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna
 • vara medveten om riskerna med el-arbeten
 • ha grundläggande el-kunskaper
 • ha materialkännedom
 • behärska de praktiska momenten vid ett elarbete
 • veta vilka elarbeten som klassas som elinstallation och därmed kräver auktorisation och egenkontrollprogram. 
Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.
Kursinnehåll

Elteknikens grunder ström, spänning, säkringar och skyddsjordning.

 • 1-fas och 3-fas.
 • Samband ström och spänning.
 • Samband effekt och energi.
 • Elschemaläsning symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman.
 • Relän, kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m.m.
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar.
 • Märkning av elanläggningar och skåp etcetera.
 • Förebyggande åtgärder.
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar.
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder. Praktiska kopplings- och felsöknings-övningar
 • Uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar.
 • Teoretiska övningsuppgifter.
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer.
 • Mätning av ström, spänning och mot- stånd.
 • Felsökningsmetodik.

Elsäkerhet

 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. Gäller alla arbeten där personalen riskerar att skadas av elektrisk ström.
 • Förebyggande av olycksfall.
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan på människo-kroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa kunnat undvikas.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig. I övrigt ingår:
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc
 • Åtgärder vid olycksfall
 • Kursmål

  Efter kursen slut ska deltagaren:

  ·       Känna till och kunna tillämpa säkerhetsföreskrifter.

  ·       Vara medveten om riskerna med elarbeten.

  ·       Ha grundläggande elkunskap.

  ·       Ha grundläggande materialkännedom.

  ·       Veta vad som är behörighetskrävande.

  ·       Behärska några praktiska moment vid ett elarbete.

 • Målgrupp
  Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna inom elområdet.
 • Certifiering
  Elkunskap, steg 2

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.