Kunskapstest för underhållsledare

Kursbeskrivning

Kunskapstestet är uppdelat på två områden:

* Ledning och organisation samt informationssystem för underhåll
* Tillgänglighetsprestanda för produktionsanläggningar och underhållsmetoder och underhållstekniker

Efter provet så får ni en rapport över samtliga deltagares resultat. Resultaten kan sedan användas för att objektivt kartlägga eventuella utbildningsbehov både för individen och gruppen eller för hela organisationen. Kartläggningen kan även ligga till grund för verksamhetens utvecklingsplan.

Ladda ned produktbladet här.
DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration