Digital underhållsutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underhåll är samt förståelse för hur man driver ett produktivt underhåll och vilken roll underhållet spelar i företaget. Syftet är också att skapa förståelse för vilka olika underhållsaktiviteter som finns inom underhåll och vad de syftar till.

Utbildningen genomförs på webben. För att registrera deltagaren behöver vi en e-postadress. Deltagaren får sedan en länk med en inbjudan och kan enkelt logga in och påbörja utbildningen. Vi rekommenderar dator för genomförandet.

Ladda ned kursplanen här.
  • Kursmål
    Efter utbildningen ska deltagaren på ett grundläggande sätt kunna redogöra för vad underhåll är, varför det behövs och hur man når ett produktivt underhåll.
  • Målgrupp
    Utbildningen vänder sig till all personal som arbetar med underhåll.
DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration