Digital underhållsutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underhåll är samt förståelse för hur man driver ett produktivt underhåll och vilken roll underhållet spelar i företaget. Syftet är också att skapa förståelse för vilka olika underhållsaktiviteter som finns inom underhåll och vad de syftar till.

Utbildningen genomförs på webben. För att registrera deltagaren behöver vi en e-postadress. Deltagaren får sedan en länk med en inbjudan och kan enkelt logga in och påbörja utbildningen. Vi rekommenderar dator för genomförandet.

Ladda ned kursplanen här.


  • Kursmål
    Efter utbildningen ska deltagaren på ett grundläggande sätt kunna redogöra för vad underhåll är, varför det behövs och hur man når ett produktivt underhåll.
  • Målgrupp
    Utbildningen vänder sig till all personal som arbetar med underhåll.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538341, "CourseName": "Digital underh\u00e5llsutbildning", "InternalCourseName": "Digital underh\u00e5llsutbildning", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underh\u00e5ll \u00e4r samt f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r hur man driver ett produktivt underh\u00e5ll och vilken roll underh\u00e5llet spelar i f\u00f6retaget. Syftet \u00e4r ocks\u00e5 att skapa f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r vilka olika underh\u00e5llsaktiviteter som finns inom underh\u00e5ll och vad de syftar till.<\/span>

Utbildningen genomf\u00f6rs p\u00e5 webben. F\u00f6r att registrera deltagaren beh\u00f6ver vi en e-postadress. Deltagaren f\u00e5r sedan en l\u00e4nk med en inbjudan och kan enkelt logga in och p\u00e5b\u00f6rja utbildningen. Vi rekommenderar dator f\u00f6r genomf\u00f6randet.<\/p>Ladda ned kursplanen h\u00e4r.<\/a>


", "CourseDescriptionShort": "Har ditt f\u00f6retag nyanst\u00e4llda som beh\u00f6ver f\u00e5 l\u00e4ra sig grunderna inom underh\u00e5ll? Beh\u00f6ver dina anst\u00e4llda fr\u00e4scha upp sina teoretiska kunskaper? Eller vill ni skapa en samsyn \u00f6ver vad underh\u00e5ll \u00e4r? D\u00e5 kan det h\u00e4r vara utbildningen f\u00f6r er. Utbildningen \u00e4r webbaserad och kan genomf\u00f6ras oberoende av tid och rum.<\/span>", "CourseGoal": "Efter utbildningen ska deltagaren p\u00e5 ett grundl\u00e4ggande s\u00e4tt kunna redog\u00f6ra f\u00f6r vad underh\u00e5ll \u00e4r, varf\u00f6r det beh\u00f6vs och hur man n\u00e5r ett produktivt underh\u00e5ll.<\/span>", "TargetGroup": "Utbildningen v\u00e4nder sig till all personal som arbetar med underh\u00e5ll.<\/span>", "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 4900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": true, "Price": 1, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 4900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 82, "DiscountPercent": 0 }, { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "Price": 1, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538341)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.468323, "namelookup_time": 0.000505, "connect_time": 0.004124, "pretransfer_time": 0.019241, "size_upload": 0, "size_download": 6257, "speed_download": 13360, "speed_upload": 0, "download_content_length": 6257, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.468261, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 10485, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 19119, "connect_time_us": 4124, "namelookup_time_us": 505, "pretransfer_time_us": 19241, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 468261, "total_time_us": 468323 }, "@headers": { "content-length": [ "6257" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:26:23 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1883394, "City": "Digital utbildning", "ParticipantNumberLeft": null, "MaxParticipantNumber": null, "StartDate": "2500-01-01T00:00:00+01:00", "EndDate": "2500-01-02T00:00:00+01:00", "AddressName": null, "LocationId": 23089, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1883394", "OnDemandPublished": true, "EventDates": [], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 538341, "CourseName": "Digital underh\u00e5llsutbildning", "InternalCourseName": "Digital underh\u00e5llsutbildning", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "Utbildningen syftar till att skapa en helhetsbild av vad underh\u00e5ll \u00e4r samt f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r hur man driver ett produktivt underh\u00e5ll och vilken roll underh\u00e5llet spelar i f\u00f6retaget. Syftet \u00e4r ocks\u00e5 att skapa f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r vilka olika underh\u00e5llsaktiviteter som finns inom underh\u00e5ll och vad de syftar till.<\/span>

Utbildningen genomf\u00f6rs p\u00e5 webben. F\u00f6r att registrera deltagaren beh\u00f6ver vi en e-postadress. Deltagaren f\u00e5r sedan en l\u00e4nk med en inbjudan och kan enkelt logga in och p\u00e5b\u00f6rja utbildningen. Vi rekommenderar dator f\u00f6r genomf\u00f6randet.<\/p>Ladda ned kursplanen h\u00e4r.<\/a>


", "CourseDescriptionShort": "Har ditt f\u00f6retag nyanst\u00e4llda som beh\u00f6ver f\u00e5 l\u00e4ra sig grunderna inom underh\u00e5ll? Beh\u00f6ver dina anst\u00e4llda fr\u00e4scha upp sina teoretiska kunskaper? Eller vill ni skapa en samsyn \u00f6ver vad underh\u00e5ll \u00e4r? D\u00e5 kan det h\u00e4r vara utbildningen f\u00f6r er. Utbildningen \u00e4r webbaserad och kan genomf\u00f6ras oberoende av tid och rum.<\/span>", "CourseGoal": "Efter utbildningen ska deltagaren p\u00e5 ett grundl\u00e4ggande s\u00e4tt kunna redog\u00f6ra f\u00f6r vad underh\u00e5ll \u00e4r, varf\u00f6r det beh\u00f6vs och hur man n\u00e5r ett produktivt underh\u00e5ll.<\/span>", "TargetGroup": "Utbildningen v\u00e4nder sig till all personal som arbetar med underh\u00e5ll.<\/span>", "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": null, "StartTime": null, "EndTime": null, "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": true, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Digital underh\u00e5llning datuml\u00f6s" }, { "CategoryName": "Utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 4900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4360, "PriceNameDescription": "Kursavgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": true, "Price": 1, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(538341)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+OnDemand+and+OnDemandPublished%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2079, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.468323, "namelookup_time": 0.000505, "connect_time": 0.004124, "pretransfer_time": 0.019241, "size_upload": 0, "size_download": 6257, "speed_download": 13360, "speed_upload": 0, "download_content_length": 6257, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.468261, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 10485, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 19119, "connect_time_us": 4124, "namelookup_time_us": 505, "pretransfer_time_us": 19241, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 468261, "total_time_us": 468323 }, "@headers": { "content-length": [ "6257" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:26:23 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 4900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 82, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration