Ekonomiska underhållsstrategier

Kursbeskrivning

Utbildningen beskriver underhåll och produktion ur ett helhetsperspektiv där lönsamheten i ett strategiskt underhållstänkande står i fokus. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för och kunskap om grundprinciper för uppläggning av samverkande strategier, med lönsam kvalitetsproduktion som resultat.

Ladda ner kursbladet genom att klicka här.

Kursinnehåll

LCC Livstidskostnad och LCP Livstidsvinst
- Användande av LCC-konceptet vid upphandling och i det dagliga underhållsarbetet

Direkta och indirekta underhållskostnader
- Strategierna måste anpassas till kostnaderna

Anläggningseffektivitet och driftsäkerhet
- TAK och OEE ger nyckeltal för målstyrning och verifiering av resultaten

Underhållsdefinitioner och strategier
- När ska avhjälpande, förebyggande och/eller förbättrande underhåll användas?

Ekonomi
- Verksamheten måste skapa värden som överstiger kostnaderna

TPU/TPM – Totalt Produktivt Underhåll
- Ett koncept som ständigt vinner nya anhängare

RCM – Reliability Centered Maintenance
- En systematisk prioriteringsmetod för riskbaserat underhåll

  • Målgrupp

    Ledare inom produktion och underhåll som vill lära sig mer om hur ett strategiskt underhåll införs och bedrivs i företaget.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.