Elkunskap, steg 2

Kursbeskrivning

Denna utbildning är en fortsättning på Elkunskap steg 1.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom ellära så att deras arbetsområde utökas och de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. Vidare syftar utbildningen till att ge insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Under kursen varvas praktiska felsöknings- och kopplingsövningar med fördjupad elteknik, med repetition och fördjupning inom: 

 • Elteknikens grunder ström, spänning, säkringar och skyddsjordning
 • 1-fas och 3-fas
 • Samband ström och spänning
 • Samband effekt och energi
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
 • Fram- & backkoppling
 • Elschemaläsning symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
 • Varför skyddsjorda? Säkringar, varför och hur? Nya och gamla symboler och ritsätt
 • Uppbyggnad av eldokumentation
 • Y/D-start
 • Läsning av apparatskåps- och ställverksdokumentation
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar. Märkning av elanläggningar och skåp m m.
 • Felsökningsmetodik
 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Förebyggande åtgärder
 • Motorer och motorskydd
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar
 • Checklistor för vanliga elarbeten
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
 • Relän, kontaktorer, kontaktormotorsskydd, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m m
 • Praktiska uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar
 • Allmänt om elsäkerhet
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara"
 • Förebyggande av olycksfall
 • Vilka arbeten kräver elektrisk behörighet/ auktorisation?
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan på människokroppen
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig
 • Kursmål
  Att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom ellära så att de på ett säkrare sätt kan utföra felsökningar, förstår utrustningars funktioner m.m.
 • Målgrupp
  Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver lära sig mer inom elområdet. 
 • Förkunskaper
  Elkunskap, steg 1 eller motsvarande.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398560, "CourseName": "Elkunskap, steg 2", "InternalCourseName": "Elkunskap, steg 2", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Denna utbildning \u00e4r en forts\u00e4ttning p\u00e5 Elkunskap steg 1.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna f\u00f6rdjupade kunskaper inom ell\u00e4ra s\u00e5 att deras arbetsomr\u00e5de ut\u00f6kas och de kan utf\u00f6ra mer kvalificerade fels\u00f6kningar och justeringar\/reparationer utan att \u00e4ventyra s\u00e4kerheten. Vidare syftar utbildningen till att ge insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt f\u00f6rst\u00e5 elscheman och annan dokumentation\/m\u00e4rkning.

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r.<\/a>
<\/span><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/h5>

Under kursen varvas praktiska fels\u00f6knings- och kopplings\u00f6vningar med f\u00f6rdjupad elteknik, med repetition och f\u00f6rdjupning inom: <\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration