Elkunskap, steg 2

Kursbeskrivning

Denna utbildning är en fortsättning på Elkunskap steg 1.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom ellära så att deras arbetsområde utökas och de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. Vidare syftar utbildningen till att ge insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Under kursen varvas praktiska felsöknings- och kopplingsövningar med fördjupad elteknik, med repetition och fördjupning inom: 

 • Elteknikens grunder ström, spänning, säkringar och skyddsjordning. 1-fas och 3-fas
 • Samband ström och spänning
 • Samband effekt och energi
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
 • Fram- & backkoppling
 • Elschemaläsning symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
 • Varför skyddsjorda? Säkringar, varför och hur? Nya och gamla symboler och ritsätt
 • Uppbyggnad av eldokumentation
 • Y/D-start
 • Läsning av apparatskåps- och ställverksdokumentation
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar. Märkning av elanläggningar och skåp m m.
 • Felsökningsmetodik
 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Förebyggande åtgärder
 • Motorer och motorskydd
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar
 • Checklistor för vanliga elarbeten
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
 • Relän, kontaktorer, kontaktormotorsskydd, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m m
 • Praktiska uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar
 • Allmänt om elsäkerhet
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Förebyggande av olycksfall
 • Vilka arbeten kräver elektrisk behörighet/ auktorisation?
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan på människokroppen
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig
 • Kursmål
  Att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom ellära så att de på ett säkrare sätt kan utföra felsökningar, förstår utrustningars funktioner m.m.
 • Målgrupp
  Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver lära sig mer inom elområdet. 
 • Förkunskaper
  Elkunskap, steg 1 eller motsvarande.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.