Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Elkunskap, steg 2


Kursbeskrivning

Denna utbildning är en fortsättning på Elkunskap steg 1.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom el-lära så att deras arbetsområde utökas och de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. Vidare syftar utbildningen till att ge insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här! 

Kursinnehåll

Under kursen varvas praktiska felsöknings- och kopplingsövningar med fördjupad elteknik, med repetition och fördjupning inom: 

•  Elteknikens grunder – ström, spänning, säkringar och skyddsjordning 
•  1-fas och 3-fas
•  Samband ström och spänning
•  Samband effekt och energi
•  Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
•  Fram- & backkoppling
•  Elschemaläsning – symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
•  Varför skyddsjorda?
•  Säkringar, varför och hur? 
•  Nya och gamla symboler och ritsätt
•  Uppbyggnad av eldokumentation
•  Y/D-start
•  Läsning av apparatskåps- och ställverksdokumentation
•  Postnummersystem och uttagsbeteckningar
•  Märkning av elanläggningar och skåp mm.
•  Felsökningsmetodik
•  Mätning av ström, spänning och motstånd
•  Förebyggande åtgärder
•  Motorer och motorskydd
•  Vanliga fel och brister i elanläggningar
•  Checklistor för vanliga elarbeten
•  Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
•  Relän, kontaktorer, kontaktormotorsskydd, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare mm.
•  Praktiska uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar
•  Allmänt om elsäkerhet
•  Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
•  Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara"
•  Förebyggande av olycksfall
•  Vilka arbeten kräver elektrisk behörighet/ auktorisation?
•  Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters, innebörd och tolkning
•  Strömmens påverkan på människokroppen
•  Elsäkerhetsansvarets olika delar
•  Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig

Kursledare: Magnus Lord

Kursens mål

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom el-lära så att de på ett säkrare sätt kan utföra felsökningar, förstår utrustningars funktioner mm.

Målgrupp

Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver lära sig mer inom elområdet.

Förkunskaper

Elkunskap, steg 1 eller motsvarande.

Pris

Deltagaravgift 13 500 SEK exkl. moms
29 maj 202330 maj 202331 maj 2023
Solna
Platser kvar
29 november 202330 november 202301 december 2023
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB