Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Elkunskap, steg 2


Kursbeskrivning

Denna utbildning är en fortsättning på Elkunskap steg 1.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom el-lära så att deras arbetsområde utökas och de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. Vidare syftar utbildningen till att ge insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning. 

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här! 

Kursinnehåll

Under kursen varvas praktiska felsöknings- och kopplingsövningar med fördjupad elteknik, med repetition och fördjupning inom: 

•  Elteknikens grunder – ström, spänning, säkringar och skyddsjordning 
•  1-fas och 3-fas
•  Samband ström och spänning
•  Samband effekt och energi
•  Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
•  Fram- & backkoppling
•  Elschemaläsning – symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
•  Varför skyddsjorda?
•  Säkringar, varför och hur? 
•  Nya och gamla symboler och ritsätt
•  Uppbyggnad av eldokumentation
•  Y/D-start
•  Läsning av apparatskåps- och ställverksdokumentation
•  Postnummersystem och uttagsbeteckningar
•  Märkning av elanläggningar och skåp mm.
•  Felsökningsmetodik
•  Mätning av ström, spänning och motstånd
•  Förebyggande åtgärder
•  Motorer och motorskydd
•  Vanliga fel och brister i elanläggningar
•  Checklistor för vanliga elarbeten
•  Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
•  Relän, kontaktorer, kontaktormotorsskydd, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare mm.
•  Praktiska uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar
•  Allmänt om elsäkerhet
•  Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
•  Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara"
•  Förebyggande av olycksfall
•  Vilka arbeten kräver elektrisk behörighet/ auktorisation?
•  Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters, innebörd och tolkning
•  Strömmens påverkan på människokroppen
•  Elsäkerhetsansvarets olika delar
•  Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig

Kursledare: Magnus Lord

Kursens mål

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom el-lära så att de på ett säkrare sätt kan utföra felsökningar, förstår utrustningars funktioner mm.

Målgrupp

Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver lära sig mer inom elområdet.

Förkunskaper

Elkunskap, steg 1 eller motsvarande.

Pris

Deltagaravgift 14 200 SEK exkl. moms
11 december 09:00-17:0012 december 08:00-17:0013 december 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB