Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Förebyggande underhåll av mekanisk utrustning, del 2


Kursbeskrivning

Utbildningen bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper kring förebyggande underhåll, FU. Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om tillståndskontroll och dess tillämpning på olika mekaniska utrustningar. 

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här! 

Kursinnehåll

Inledning
•  Så uppnås en hög driftsäkerhet 
•  Underhållets arbetscykel 
•  Anläggningseffektivitet 
•  Grundläggande principer 
•  Skillnaden mellan inspektioner och tillståndskontroller 
•  Noll fel – en vision? Operatörens roll i det förebyggande underhållet 
•  En översikt av enkla metoder för inspektioner 
•  Metoder för spricksökning och tjockleksmätning 

Instrument och hjälpmedel för visuella inspektioner
•  Vilka fel kan man upptäcka? 
•  Från stroboskop till höghastighetsvideo 
•  Optiska hjälpmedel 

Temperaturkontroller
•  Vad indikerar temperaturförändringar? 
•  Från temperaturtejp till termovision 
•  Vibrationsmätning/vibrationsanalys 

Beskrivning av metodik
•  Vad kan man mäta/upptäcka? 
•  Lagerkontroller och övervakning med stötpulsmetoden 

Vidare tar utbildningen upp:
•  Förbättringsarbete 
•  Ska man mäta själv eller köpa mättjänster? 
•  Är det lönsamt att bekämpa småfel och störningar? 
•  Handlingsplan för införande av ett väl fungerande FU

Kursledare: Anders Herbertsson

Kursens mål

•  Kunna arbeta med regelbundna inspektioner och tillståndskontroller som en självklar del av det förebyggande underhållet 
•  Kunna fungera som produktionspersonalens tekniska expert, delta i förbättringsarbetet och göra orsaksanalyser 
•  Kunna avgöra vilken metod för inspektion och tillståndskontroll som är tillämpbar och mest kostnadseffektiv, och då kunna ta hänsyn till: 
Vilka mätmetoder som finns 
Hur mätmetoderna fungerar 
Vad du själv kan upptäcka om du ska genomföra mätningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till mekaniker, mekaniska inspektörer, arbetsledare samt underhållsingenjörer.

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 15 900 SEK exkl. moms
27 november 09:00-17:0028 november 08:00-17:0029 november 08:00-15:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB