Instudering inför certifiering till specialist som underhållstekniker

Kursbeskrivning

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen till certifierad underhållstekniker

De första två dagarna fokuserar på teorin kring underhåll som exempelvis nomenklatur, TPM, RCM, automation och arbetsmiljö. Den tredje dagen handlar främst om felsökning och verktyg som Root Cause Analysis. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och Excel. Excel är nämligen ett avsnitt på tentamen med hög felfrekvens.

Själva tentamen arrangeras av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Mer information och anmälan till tentamen görs på deras hemsida. Klicka här.

Välkommen!

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398543, "CourseName": "Instudering inf\u00f6r certifiering till specialist som underh\u00e5llstekniker", "InternalCourseName": "Instudering inf\u00f6r certifiering till specialist som underh\u00e5llstekniker", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Instuderingstillf\u00e4lle f\u00f6r dig som vill fr\u00e4scha upp kunskaperna inf\u00f6r tentamen till certifierad underh\u00e5llstekniker<\/p>

De f\u00f6rsta tv\u00e5 dagarna fokuserar p\u00e5 teorin kring underh\u00e5ll som exempelvis nomenklatur, TPM, RCM, automation och arbetsmilj\u00f6. Den tredje dagen handlar fr\u00e4mst om fels\u00f6kning och verktyg som Root Cause Analysis. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och Excel. Excel \u00e4r n\u00e4mligen ett avsnitt p\u00e5 tentamen med h\u00f6g felfrekvens.<\/p>

Sj\u00e4lva tentamen arrangeras av Riksorganisationen Svenskt Underh\u00e5ll. Mer information och anm\u00e4lan till tentamen g\u00f6rs p\u00e5 deras hemsida. Klicka h\u00e4r.<\/a><\/p>

V\u00e4lkommen!<\/p>", "CourseDescriptionShort": "

Instuderingstillf\u00e4lle med fokus p\u00e5 underh\u00e5llsteori f\u00f6r dig som vill fr\u00e4scha upp kunskaperna inf\u00f6r tentamen till certifierad underh\u00e5llstekniker.<\/p>", "CourseGoal": "", "TargetGroup": "", "Prerequisites": "", "CourseAfter": "", "Quote": "", "Days": 4, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 12900, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 12900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398543)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T10%3A19%3A35%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T10%3A19%3A37%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.707936, "namelookup_time": 0.001052, "connect_time": 0.004661, "pretransfer_time": 0.021085, "size_upload": 0, "size_download": 3780, "speed_download": 5339, "speed_upload": 0, "download_content_length": 3780, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.707877, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 39434, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 20714, "connect_time_us": 4661, "namelookup_time_us": 1052, "pretransfer_time_us": 21085, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 707877, "total_time_us": 707936 }, "@headers": { "content-length": [ "3780" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:19:36 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1892583, "City": "Solna", "ParticipantNumberLeft": 20, "MaxParticipantNumber": 20, "StartDate": "2023-03-13T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-16T17:00:00+01:00", "AddressName": "Radisson Park Inn", "LocationId": 6071, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1892583", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2023-03-13T08:00:00+01:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2023-03-13T09:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-13T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-14T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-14T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-15T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-15T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-16T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-16T15:00:00+01:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398543, "CourseName": "Instudering inf\u00f6r certifiering till specialist som underh\u00e5llstekniker", "InternalCourseName": "Instudering inf\u00f6r certifiering till specialist som underh\u00e5llstekniker", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Instuderingstillf\u00e4lle f\u00f6r dig som vill fr\u00e4scha upp kunskaperna inf\u00f6r tentamen till certifierad underh\u00e5llstekniker<\/p>

De f\u00f6rsta tv\u00e5 dagarna fokuserar p\u00e5 teorin kring underh\u00e5ll som exempelvis nomenklatur, TPM, RCM, automation och arbetsmilj\u00f6. Den tredje dagen handlar fr\u00e4mst om fels\u00f6kning och verktyg som Root Cause Analysis. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och Excel. Excel \u00e4r n\u00e4mligen ett avsnitt p\u00e5 tentamen med h\u00f6g felfrekvens.<\/p>

Sj\u00e4lva tentamen arrangeras av Riksorganisationen Svenskt Underh\u00e5ll. Mer information och anm\u00e4lan till tentamen g\u00f6rs p\u00e5 deras hemsida. Klicka h\u00e4r.<\/a><\/p>

V\u00e4lkommen!<\/p>", "CourseDescriptionShort": "

Instuderingstillf\u00e4lle med fokus p\u00e5 underh\u00e5llsteori f\u00f6r dig som vill fr\u00e4scha upp kunskaperna inf\u00f6r tentamen till certifierad underh\u00e5llstekniker.<\/p>", "CourseGoal": "", "TargetGroup": "", "Prerequisites": "", "CourseAfter": "", "Quote": "", "Days": 4, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 12900, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398543)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T10%3A19%3A35%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T10%3A19%3A37%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.707936, "namelookup_time": 0.001052, "connect_time": 0.004661, "pretransfer_time": 0.021085, "size_upload": 0, "size_download": 3780, "speed_download": 5339, "speed_upload": 0, "download_content_length": 3780, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.707877, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 39434, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 20714, "connect_time_us": 4661, "namelookup_time_us": 1052, "pretransfer_time_us": 21085, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 707877, "total_time_us": 707936 }, "@headers": { "content-length": [ "3780" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:19:36 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 12900, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration