Instudering inför certifiering till underhållsledare

Kursbeskrivning

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management och därmed öka sannolikheten att klara tentamen. Tentamen arrangeras av Svenskt Underhåll.

För att ge de som avser att skriva tentamen en större chans att lyckas arrangerar vi en instuderingskurs inför tentan. Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

  • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
  • Underhållsstrategier
  • Underhållsmetoder
  • Underhållets ekonomi
  • Nyckeltal
  • Livscykelkostnadsberäkningar

Mer information och anmälan till tentamen hittar du på Svenskt Underhålls hemsida. Klicka här för att ta dig till sidan.

Välkommen!

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.