ISO 45 001 – Global standard för ett komplett arbetsmiljö -ledningssystem

Kursbeskrivning

ISO 45 001 är fastställd. Med detta har världen för första gången fått en globalt accepterad standard för arbetsmiljö. ISO har i samarbete med ILO genomfört ett projekt för att baserat på samma struktur som ISO 9 001 och ISO 14 001 skapa en standard för Arbetsmiljöledningssystem. En annan av utgångspunkterna har varit den gamla standarden OHSAS 18 001. Arbetet är nu slutfört och ISO 45 001 är med stor majoritet fastställd av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Det är med andra ord hög tid att ta åt sig nyheterna i standarden och börja arbetet med att uppgradera verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Ladda ner kursbladet här.

Kursinnehåll

 • Internationell standardiserings betydelse och genomslagskraft
 • Varför en ny global ISO-standard om arbetsmiljö – bakgrund
 • Vilka är de största nyheterna i ISO 45 001 (jämfört med gamla OHSAS 18001)?
 • Vad är ISO 45001 jämfört med svenska föreskrifter för det systematiska arbetsmiljöarbetet (ref. AFS 2001:1 etc.)?
 • Gemensam struktur för ledningssystem - hur ser ISO 45001 ut mot ISO 14 001 och ISO 9 001?
 • Vad gäller för organisatorisk och social arbetsmiljö (jämfört med svenska föreskriften – AFS 2015:4.)
 • Hur använder man standarden för att förbättra sitt arbetsmiljöarbete?
 • Hur inleds företagets certifiering mot den kommande ISO-standarden? Övergång från OHSAS 18001
 • Kan standarden användas fristående?
 • Kursmål
  Deltagarna ska öka sina kunskaper i arbetsmiljöstandarden ISO 45 001. Detta för att ytterligare kunna utveckla sitt och organisationens arbetsmiljöarbete. Samtidigt kan man förbereda sig för de nya kraven som man behöver uppfylla för att i framtiden ha ett internationellt erkänt och certifierat arbetsmiljöledningssystem.
 • Målgrupp
  Chefer med arbetsmiljöansvar, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, kvalitetschefer, miljöchefer och arbetsmiljörevisorer.
DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration